Deneyim

2010 – 2011 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı / Adıyaman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü (Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları), (Kamu)

2015 – 2016 Neonatoloji Uzmanı / Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü (Neonatoloji Uzmanı), (Kamu)

2016 – 2018 Neonatoloji Uzmanı / Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Devlet Hizmet Yükümlülüğü (Neonatoloji Uzmanı), (Kamu) 

2018 – 2019 Neonatoloji Uzmanı / Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi, (Kamu) 

2019 Neonatoloji Uzmanı / İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, (Kamu) 

2020 – Halen Neonatoloji Uzmanı / Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM

 

Eğitim

1998 – 2004 Lisans / İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi / İstanbul Tıp PR

2005 – 2010 Tıpta Uzmanlık / Şişli Hamidiye Etfal SUAM / Dahili Tıp / Çocuk Sağlığı Hastalıkları ABD

2011 – 2015 Tıpta Yandal Uzmanlık / Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi / Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ABD / Yenidoğan

2018 Lisans / Anadolu Üniversitesi / Sağlık Yönetimi PR

İŞİTME TARAMA PROGRAMI UYGULAYICI EĞİTİMİ, İZMİR HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ’NCE DÜZENLENEN İŞİTME TARAMA PROGRAMI UYGULAYICI EĞİTİMİ, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, KULAK BURUN BOĞAZ ANABİLİM DALI, ODYOLOJİ KLİNİĞİ, Sertifika, 08.11.2016 -09.11.2016 (Ulusal)

NEONATAL RESUSİTASYON PROGRAMI UYGULAYICI SERTİFİKASI, NEONATAL RESUSİTASYON KURSU, İSTANBUL, Sertifika, 12.02.2007 -14.02.2007 (Ulusal)

ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ SERTİFİKASI, ÇOCUKLARDA İLERİ YAŞAM DESTEĞİ KURSU, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ, Sertifika, 26.01.2007 -27.01.2007 (Ulusal)

YAŞAMIN KIYISINDA HASSAS DOKUNUŞ: NEONATAL ECMO, NEONATAL ECMO, ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ NEONATOLOJİ BİLİM DALI, Kurs, 20.12.2019 -21.12.2019 (Ulusal)

NEONATOLOJİ UZMANLARI İÇİN HEDEFE YÖNELİK EKOKARDİYOGRAFİ VE İNTESTİNAL USG KURSU, EKOKARDİYOGRAFİ VE İNTESTİNAL USG, SBÜ. ANKARA DR. ZEKAİ TAHİR BURAK KADIN SAĞLIĞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Kurs, 19.03.2018 -21.03.2018 (Ulusal)

AKCİĞER ULTRASONOGRAFİSİ KURSU, NEONATOLOGLARA YÖNELİK YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMDA AKCİĞER ULTRASONOGRAFİSİ, EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, Kurs, 10.03.2018 -10.03.2018 (Ulusal)

İLERİ MEKANİK VENTİLASYON KURSU, YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON, 21.ULUSAL NEONATOLOJİ KONGRESİ-ANTALYA, Kurs, 14.04.2013 -14.04.2013 (Ulusal)

KLİNİK ARAŞTIRMA METODLARI KURSU, KLİNİK ARAŞTIRMA METODLARI, MARMARA ÜNİVERSİTESİ HAYDARPAŞA YERLEŞKESİ, Kurs, 13.09.2012 -13.09.2012 (Ulusal)

YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON KURSU, YENİDOĞANDA MEKANİK VENTİLASYON, 34.PEDİATRİ GÜNLERİ-İSTANBUL, Kurs, 03.04.2012 -06.04.2012 (Ulusal)

EKG KURSU, EKG KURSU, 51.TÜRKİYE MİLLİ PEDİATRİ KONGRESİ GİRNE-KKTC, Kurs, 07.11.2007 - 10. 07.11.2007 (Ulusal)

The 15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS),

BİLİMSEL PROGRAM KOMİTESİ, YENİDOĞAN OTURUMU, ANTALYA ROYAL SEGİNUS KONGRE MERKEZİ,

Kongre Düzenleme, 27.03.2019 -30.03.2019 (Uluslararası)

The 14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS),

BİLİMSEL PROGRAM KOMİTESİ, YENİDOĞAN OTURUMU, ANTALYA ROYAL SEGİNUS KONGRE MERKEZİ,

Kongre Düzenleme, 05.04.2018 -08.04.2018 (Uluslararası)

The 13th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS),

BİLİMSEL PROGRAM KOMİTESİ, YENİDOĞAN OTURUMU, İZMİR SHERATON ÇEŞME KONGRE MERKEZİ,

Kongre Düzenleme, 23.03.2017 -26.03.2017 (Uluslararası)

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

1. KARABULUT BİROL,ARCAGÖK BARAN CENGİZ New Diagnostic Possibilities for Early Onset Neonatal Sepsis: Red Cell Distribution Width to Platelet Ratio. Fetal and Pediatric Pathology, Doi: 10.1080/15513815.2019.1661051 (Yayın No: 6202546)

2. KARABULUT BİROL,ARCAGÖK BARAN CENGİZ,ŞİMŞEK AYŞE Utility of the Platelet-to-Lymphocyte Ratio in Diagnosing and Predicting Treatment Success in Preterm Neonates with Patent Ductus Arteriosus. Fetal and Pediatric Pathology, Doi: 10.1080/15513815.2019.1686786 (Yayın No: 6202542)

3. KARABULUT BİROL,ARCAGÖK BARAN CENGİZ (2020). A Neglected and Promising Predictor of Severe Hyperbilirubinemia Due to Hemolysis: Carboxyhemoglobin. Fetal and Pediatric Pathology, 39(2), 124-131., Doi: 10.1080/15513815.2019.1641862 (Yayın No: 6202497)

4. ARCAGÖK BARAN CENGİZ,KARABULUT BİROL (2019). PLATELET TO LYMPHOCYTE RATIO IN NEONATES: A PREDICTOR OF EARLY ONSET NEONATAL SEPSIS. Mediterranean Journal of Hematology and Infectious Diseases, 11(1), 2019055, Doi: 10.4084/MJHID.2019.055 (Yayın No: 6202513)

5. KARABULUT BİROL,ŞİMŞEK AYŞE,ARCAGÖK BARAN CENGİZ (2019). Platelets and Patent Ductus Arteriosus: Is there a Any Association Really?. Advancements in Cardiovascular Research, 2(2), 143-147., Doi: 10.32474/ACR.2019.02.000133 (Yayın No: 6202560)

6. KARABULUT BİROL,Paytoncu Şebnem (2019). Efficacy and Safety of Oral Paracetamol vs. Oral Ibuprofen in the Treatment of Symptomatic Patent Ductus Arteriosus in Premature Infants. PEDIATRIC DRUGS, 21(2), 113-121., Doi: 10.1007/s40272-019-00331-z (Yayın No: 6202496)

7. KARABULUT BİROL,ŞİMŞEK AYŞE (2018). Comparison of Mortality and Morbidity in Syrian and Turkish Premature Babies with Patent Ductus Arteriosus. E Journal of Cardiovascular Medicine, 6(4), 134-139., Doi: 10.32596/ejcm.00055 (Yayın No: 6202569)

B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

1. KARABULUT BİROL,KAFES ÖZDEMİRAL CANSU,ARCAGÖK BARAN CENGİZ (2020). ÜLKEMİZİN VİTAMİN-D REPLASMAN POLİTİKASI: GÖZDEN GEÇİRİLMELİ Mİ?. 5th International Congress of Health Sciences and Family Medicine 2020 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6203530)

2. KARABULUT BİROL,ŞİMŞEK AYŞE (2019). PATENT DUCTUS ARTERIOSUS IN EARLY TERM INFANTS: NEED TREATMENT?. 15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery 27-30 March 2019, 7, 283 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6202770)

3. KARABULUT BİROL (2019). Uzamış Sarılık Nedeniyle Takip Edilen Yenidoğanların Etyolojilerinin Araştırılması. 4th.International Health Science and Family Medicine Congress (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:6203439)

4. KARABULUT BİROL (2018). Transfering Problematic of the Newborns with Congenital Heart Diseases from NICU to the Cardiac Centers. The 14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:6203399)

5. KARABULUT BİROL (2017). Intensive Care in Neonates After Open Heart Surgery. The 13th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery (UCCVS) (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:6203382)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

1. KARABULUT BİROL,ŞİMŞEK AYŞE (2020). How Much Do Routine Blood Tests Tell Us About Patent Ductus Arteriosus? Is the Red Cell Distribution Width to Platelet Count Ratio or/and Any Platelet Parameter Useful?. e-Journal of Cardiovascular Medicine, 8(2), 91-98. (Kontrol No: 6312467)

2. KARABULUT BİROL,ŞİMŞEK AYŞE (2019). Effect of Neonatal Hyperbilirubinemia on Ventricular Functions. e-Journal of Cardiovascular Medicine, 7(3), 142-146., Doi: 10.32596/ejcm.galenos.2019.08.043 (Kontrol No: 6202576)

3. KARABULUT BİROL,ÖZÇELİK GÜL (2019). Tekrarlayan İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Renal Skar Tespiti İçin Görüntüleme Yöntemlerinin Karşılaştırılması. Klinik Tıp Aile Hekimliği Dergisi, 11(2), 50-54. (Kontrol No: 6202601)

E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

1. KARABULUT BİROL (2017). Perinatal Asfiksili Bir olgunun Postpartum Yönetimi. Ege Perinatoloji Derneği Toplantıları 2017-2018 (1) (/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:6203403)

Diğer Yayınlar

1. KARABULUT BİROL,ALPAGUT GAFİL ESİN Hemolysis due to Alpha-Hemolytic Enterococcus Urinary Infection: A Rare Cause of Early and Severe Unconjugated Hyperbilirubinemia in a Neonate. Journal of Pediatric Intensive Care, Doi: 10.1055/s-0040-1710055 (Uluslararası) (Hakemli) (MAKALE Vaka Takdimi) (Yayın No: 6212734)

Teknik Not, Vaka Takdimi, Araştırma notu vb.

1. Vaka Takdimi, KARABULUT BİROL,ALPAGUT GAFİL ESİN Hemolysis due to Alpha-Hemolytic Enterococcus Urinary Infection: A Rare Cause of Early and Severe Unconjugated Hyperbilirubinemia in a Neonate. Journal of Pediatric Intensive Care, Doi: 10.1055/s-0040- 1710055 (Yayın No: 6212734)

Editörlük

1. Emergence Delirium: Can Corticosteroids Contribute to It? (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

2. Effect of Phototherapy on Stroke Volume in Newborn Infants with Jaundice (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

3. Hyperpronation versus Supination–Flexion in Radial Head Subluxation Reduction: A Randomized Controlled Trial (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

4. A 5-Month-Old Infant with Cardiorespiratory Arrest Caused by Food Protein-Induced Enterocolitis Syndrome to Cow’xxs Milk Proteins (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

5. High-Flow Nasal Cannula versus Continuous Positive Airway Pressure in Critical Bronchiolitis: A Randomized Controlled Pilot (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

6. Sugammadex: Applications in Pediatric Critical Care (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

7. Inferior Vena Cava Filter in Childhood Septic Deep Vein Thrombosis (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

8. Sublingual Atropine Sulfate Use for Sialorrhea in Pediatric Patients (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

9. Xanthine Derivatives for Kidney Protection in the Critically Ill Pediatric Population: A Systematic Review (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

10. Optic Nerve Sheath Diameter and Retinal Artery Resistive Index Measurements with Bedside Ophthalmic Ultrasound in Pediatric Patients with Pseudotumor Cerebri Syndrome (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

11. Sudden Cardiac Arrest and Malignant Ventricular Tachycardia in an 8-Year-Old Pediatric Patient Who Has Hemolytic Uremic Syndrome Associated with Shiga Toxin-Producing Escherichia coli (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

12. Impact of Helium-Oxygen Administered via High Velocity Nasal Insufflation on Delivery of Inhaled Nitric Oxide (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

13. Atretic Coronary Artery Ostia in a Full-Term Infant with Early Postnatal Demise (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

14. Reply to: Treatment of Bupropion Toxicity with Lipid Emulsion (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

15. High-Dose Vasopressor Therapy for Pediatric Septic Shock: When Is Too Much? (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

16. Acute Necrotizing Encephalopathy of Childhood with H1N1 Infection (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

17. Glucocorticoid Receptor Polymorphisms in Children Undergoing Congenital Heart Surgery with Cardiopulmonary Bypass (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

18. Early Neuromuscular Blockade in Children with Pediatric Acute Respiratory Distress Syndrome (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

19. Families’xx Experiences of Life in the Year after a Child’xxs Critical Illness: Navigating the Road to a “New Normal” (Alan endeksleri), Dergi, Editör, Journal of Pediatric Intensive Care

Sosyal Medyada Paylaş:

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE