Prof. Dr.

Feza YARBUĞ KARAKAYALI

Medikal Direktör
Genel Cerrahi

Deneyim

1996 Tıp Doktoru / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

1998 – 2003 Genel Cerrahi Araştırma Görevlisi / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2004 Genel Cerrahi Uzmanı / Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2007 Genel Cerrahi Yard. Doçenti / Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2010 Genel Cerrahi Doçenti / Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

2010  Gözlemci / Clevend Clinic Department of Colorectal Surgery USA

2015 – Halen Profesör / Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM / Genel Cerrahi Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi

Eğitim

Tıp Doktoru / Haziran, 1996 / Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Genel Cerrahi Araştırma Görevlisi / Mayıs,1998- Aralık, 2003 / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Uzmanı / Nisan 2004 / Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Yard. Doçenti / Temmuz, 2007 / Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Genel Cerrahi Doçenti / Nisan 2010 / Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Gözlemci / Eylül-Aralık 2010 / Cleveland Clinic Department of Colorectal Surgery USA

Genel Cerrahi Profesörü / Kasım 2015 – Halen / Başkent Üniversitesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı İstanbul Hastanesi

 

 

XVII. TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ -2019 – SÖZEL BİLDİRİ ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ

Karakayalı F., Gökçe A., Karaca A., Seven M.

Konu Rektosel ve intusepsiyona bağlı obstrüktif defekasyon sendromunda laparoskopik ventral rektopeksiye perincal levatorplasti eklenmesinin sonuçlar üzerine etkisi;prospektif klinik çalışma

TÜRK KOLON VE REKTUM CERRAHİSİ KONGRESİ-2015- VİDEO BİLDİRİLER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Karakayalı F, Tezcaner T, Kırnap M, Moray G.

Konu: Rektum Tümörlerinin Lokal Eksizyonunda SILS Port ile Transanal Minimal İnvaziv Cerrahi Yöntemi

XIX. ULUSAL CERRAHİ KONGRESİ-2014- SEÇİLMİŞ SÖZLÜ BİLDİRİLER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Karakayalı F, Tezcaner T, Oktay B, Cenan S, Kırnap M, Moray G.

Konu: Rektum Tümörleri İçin Yapılan Laparaskopik Aşağı Anterior Rezeksiyonlarda Spesmen Çıkarılma Yerinin Sonuçlar Üzerine Etkisi

XXVIII. EUROPEAN FEDERATION CONGRESS OF THE INTERNATIONAL COLLEGE OF SURGEONS- 2014- EN İYİ SÖZLÜ SUNUM İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Kırnap M, Ayvazoğlu SE, Karakayalı F, Moray G, Haberal M.

Konu: Incidenceandmanagement of isolated bile leakageafterpancreaticresection

XIV. ULUSAL KOLON VE REKTUM KONGRESİ-2013- EN İYİ POSTER İKİNCİLİK ÖDÜLÜ

Tezcaner T, Arer İ, Karakayalı F, Akdur A, Moray G.

Konu: Akut Apendektomi Tedavisinde Konvansiyonel ve Tek İnsizyonLaparaskopikApendektomi

29. ULUSAL RADYOLOJİ KONGRESİ -2008 – EN İYİ POSTER BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

Başaran C, Öztürk A, Dönmez FY, Karakayalı F, Haberal N ve Çoşkun M.

Konu: Ksantogranülomatözkolesistitte çok kesitli bilgisayarlı tomografi (ÇKBT) bulguları ve histopatolojik korelasyon

XIII. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ – Mayıs 2007 – GENÇ ARAŞTIRMACI ÖDÜLÜ

KarakayalıF, Hasırcı N, Akdur A, Haberal N, Tufan H, Başaran Ö, Sevmiş Ş, KızıltayA,Haberal M.

Konu: Tranilast emdirilmiş sentetik vaskülergreftlerdeneointimalhiperplazinin değerlendirilmesi; Deneysel çalışma

XIII. ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ KONGRESİ – Mayıs 2007 – EN İYİ POSTER YARIŞMASI BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ

KarakayalıF, Başaran C, Sevmiş Ş, Ekici Y, Harman A ve Haberal M.

Konu: Hemodiyaliz amaçlı oluşturulan bazilikventranspozisyon fistüllerinde pre-operatif görüntüleme yöntemlerinin maturasyon ve açıklık süreleri üzerine olan etkileri; Prospektif klinik çalışma

ULUSAL VASKÜLER CERRAHİ DERNEĞİ ÖZEL ÖDÜLÜ – Nisan 2002

KarakayalıF, Hazinedaroğlu S, Sancak T, Duman N ve Yerdel MA.

Konu: Santral venlerin diyaliz amaçlı fistüllerde kullanılması; Prospektif klinik çalışma

 

Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği (Dernek Başkanı)

Türk Cerrahi Derneği

Temel Cerrahi Eğitimi Kurs Eğitmeni

Stapler Kursu Kurs Eğitmeni

Yara Kursu Kurs Eğitmeni

Türkiye Organ Nakli Derneği

Ulusal Vasküler Cerrahi Derneği

International College of Surgeons

Middle East Society of Organ Transplantation

Yönetim Kurulu Üyesi – Treasurer (2012 – 2016)

International Pediatric Transplantation Association

The Tranplantation Society

European Society of Coloproctology

Fellow, American College of Surgeons (Ekim 2016)

 

 

Kronik Venöz Yetmezliğe Yaklaşım Kursu, 06-07 Haziran 2001, Ankara.

Endoskopik Cerrahi Kursu, 08-10 Kasım 2002, Ankara.

Yanık, İlkyardım ve Tedavisi Kursu, 08 Mart 2003, Ankara.

Başkent Üniversitesi Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasyon Kursu, Temmuz 2007, Ankara.

SAGB and Laparoscopic Y-Roux Gastric-Bypass Advanced Training Course, March 28-29 2007, Salzburg, Austria.

7th Annual Laparoscopic Colorectal Surgery Course, 26-28 Eylül 2010, Cleveland Clinic, Ohio, USA.

Uptade on Minimally Invasive Solid Organ Surgery, 6 Kasım 2010, Cleveland Clinic, Ohio, USA.

Trans-anal Total Mesorectal Excision Course, 9-30 Kasım 2016, Evelyn Cambridge Surgical Training Centre UK.

 

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri