Çekmeköy Diyaliz Merkezi

Çekmeköy Diyaliz Merkezi

 

 

İstanbul Diyaliz Merkezimiz, 1993 yılından bugüne kadar verdiği hizmetlere hız kesmeden siz hastalarımıza tedavilerinde yardımcı olmaya devam etmektedir. 2007 yılında açılan Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanemizin acil biriminde 7/24 saat diyaliz hizmeti verilmektedir.

 

Türkiye’nin böbrek bakım ve diyaliz merkezlerinin önde giden kuruluşu olan Başkent Üniversitesi Hastanesi diyaliz merkezlerinin İstanbul Diyaliz Merkezi, yetkin personeli, ulaşım servisleri, Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi poliklinikleri desteğiyle birlikte; Hepatit B(+): 2 Adet, HCV (+): 9 Adet, HCV (-):31 toplamda 42 hemodiyaliz makinesi ile hizmet vermektedir.

 

Adres: Merkez Mahallesi, Vezir Sokağı No:5 Çekmeköy / İstanbul

Çağrı Merkezi: 0216 474 56 56
E-Posta: bashekimlikist@baskent.edu.tr

 

Başvuru Şekli: Merkezimizden faydalanmak isteyen hastalar eğer başka bir merkezde takipli hemodiyaliz hastası iseler; merkezlerinden alacakları epikriz raporu ile veya yeni tanı böbrek hastaları iseler Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM Nefroloji bölümünde muayene olduktan sonra alacakları rapor ile merkezimize başvurabilirler.

 

Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Eyyüp KÜLAH »
Nefroloji Uzmanı Prof. Dr. Eyyüp KÜLAH

 

Organizasyon Şeması:

 

 

 

Misyon & Vizyon

 

Misyonumuz (Görevimiz) 
Hasta ve yakınlarının ihtiyaçlarını en üst düzeyde karşılayacak hizmetler sunmaktır.

Vizyonumuz (Amacımız) 
Sağlık hizmetleri konusunda diğer kuruluşlara örnek olacak düzeyde mükemmeli yakalayarak büyümektir. Mükemmellik anlayışımız;

 • Ortak vizyona tüm çalışanların bağlılığını sağlamak üzere zorlukların üstesinden gelmeye çalışılan kurumsal mükemmellik,
 • Ekipler içinde ve arasında işbirliğini ve bilgilendirmeyi sağlayacak uyumu gerçekleştirmek için ekip mükemmelliği,
 • Her çalışanın mükemmelliğini ekip ve kurum performansı içinde tanımlayacak ortak amaçlar için işbirliğine yönlendiren bireysel mükemmelliktir.

Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Sağlık Kuruluşları Temel Değerleri

 • Hasta haklarına saygı
 • Tıbbi etik kurallara bağlılık
 • Dürüstlük
 • Bilgi
 • Araştırmacılık
 • Yeniliklere açık
 • Sorumluluk
 • Duyarlılık
 • Vefa
 • Şeffaflık
 • Katılımcılık
 • Takım ruhu
 • Birbirimize güvenmek

Hastalarımız için

 • Hasta Haklarına saygılı olmayı,
 • Her hastamızı bir birey olarak kabul etmeyi ve kendilerini özel hissettirmeyi,
 • Kaliteli hizmet sunmak için gerekli sistemi oluşturmayı,
 • Bilgi edinmenin hastaların en doğal hakkı olduğunu ve bunun tedaviyi kolaylaştıran bir unsur olduğunu unutmamayı.

Çalışanlarımız için

 • Eğitime önem vermeyi ve daha fazla eğitim ve araştırma imkanı sağlamayı,
 • Çalışanlarımızın fikirlerine saygı göstermeyi, önerilerinden yararlanmayı
 • Memnuniyetlerini ölçmeyi ve sürekli iyileştirmeyi

Kurumumuz için

 • Etik Kurallara uymayı,
 • Bilimin gerektirdiği kanıta dayalı tıbbı uygulamayı,
 • Toplum sağlığı için gerekken önleyici ve koruyucu faaliyetlerde bulunmayı,
 • Kurumumuz sistemini sürekli sorgulamayı ve iyileştirmeyi kabul ve taahhüt ederiz.

Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Sağlık Kuruluşları Kalite Yönetim Temsilciliği 5 farklı birim ile hizmet vermektedir

 • Sağlık ve Eğitimde Kalite ve Akreditasyon faaliyetleri, Performans Değerlendirme ve Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri
 • Kalibrasyon Ünitesi
 • İstatistik Birimi
 • Hizmet- içi Eğitim Koordinatörlüğü
 • Dokümantasyon ve Form Geliştirme ve İzleme Birimi

Bu birimlerde gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır.

Sağlık ve Eğitimde Kalite ve Akreditasyon faaliyetleri, Performans Değerlendirme ve Kuruluş İçi Kalite Tetkikleri 
Kurumlarımızda, ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi Standardı çerçevesinde, kalite ile ilgili faaliyetlerin ve ilgili sonuçların planlanan düzenlemelere uygunluğunu doğrulamak amacı ile Kalite Yönetimi Sisteminin etkinliğinin tayini ve devamı için tüm üniteler kapsamında kuruluş içi kalite tetkikleri (öz değerlendirme) gerçekleştirilmekte idi. 2008-2009 döneminde ISO:9001’in yeni versiyonunun yayınlanması ile tüm kuruluşlarımızın yeni versiyona geçiş çalışmaları başlatılmış ve bu yıl içerisinde hemen hemen tüm sağlık kuruluşlarımız ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistemi’ne geçişi sağlanmıştır. Yılda iki kez altışar ay ara ile yapılacak olan denetimler ile tüm bölümlerin süreçleri gözden geçiriliyor. En az iki kişiden oluşan ekipler tüm alanları denetleyerek objektif bir değerlendirme yapıyor. Ayrica sistem ilk olusturuldugu yillardan itibaren Uluslararasi standartlarda dikkate alinmis ve bu standartlar ve ölçülebilir elemanlar bu standartların içerisine entegre edilmiştir.

Kalibrasyon Ünitesi 
Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kurumlarında kullanılan ölçme ve test ekipmanının kalibrasyonu için kriterlerin oluşturulması ve kalibrasyon gerektiren teçhizatın belirlenen şart ve periyotlarla kalibre edilmesinin sağlanması amacıyla 1997 yılında Başkent Üniversitesi Toplam Kalite Yönetimi Merkezi bünyesinde bir Kalibrasyon Ünitesi kurulmuştur. O tarihten bugüne kadar TS-EN ISO/IEC 17025 standardı temel alınarak, uzman kişiler tarafından yerinde hizmet ilkesiyle hizmet veren tam donanımlı bu ünite yapılan protokoller dahilinde; Başkent Üniversitesi Hastanesi ve bağlı kuruluşlarındaki kullanılan cihaz ve teçhizatların kalibrasyon hizmetini sürdürmektedir. Bu kapsamda yılda 5000 den fazla tıbbi cihazın kalibrasyonu bu birim tarafından gerçekleştirilmektedir.

İstatistik Birimi 
Sağlık Bakanlığının on-line olarak Bakanlığın ilgili birimlerine gönderilmesini istediği tüm hastane istatistikleri (poliklinik sayıları, yatan hasta sayıları, radyoloji, nükleer tıp, biyokimya laboratuarı tetkik sayıları, mikrobiyoloji tetkik sayıları, ameliyat sayıları, diyaliz sayıları, doğum sayıları, ağız ve diş polikliniği istatistikleri, exitus sayıları, kan merkezi dataları, bina bilgileri, bilişim bilgileri, personel sayısı, acil birimi, yoğun bakımlara ait bilgiler, cihaz sayıları v.s.), ayrıca kurum dışından istenen, örneğin Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüklerinin istediği her türlü istatistikî bilgi toplanmakta, değerlendirilmekte ve istenilen rapor ve formatlarda ilgili yerlere dağıtılmaktadır. Bu uygulama Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Sağlık Kuruluşları Kalite Yönetim Temsilciliği tarafından Başkent Üniversitesine bağlı tüm sağlık kuruluşları, araştırma ve uygulama merkezleri için ayrı ayrı gerçekleştirilmektedir. Ayrıca hizmet yeterlilik analiz kapsamında kurum bünyesinde iç müşteri (tükenmişlik anketi, iç müşteri memnuniyet anketi) ve dış müşteri memnuniyeti (her ay poliklinik ve yatan hasta memnuniyet anketi, acil poliklinik anketi) araştırmalarını yapar, analizlerini gerçekleştirerek üst yönetime sunulmaktadır. Bölümlere ait memnuniyet anketlerinin (beslenme ve diyet ünitesi, biyomedikal ve kalibrasyon ünitesi, kan merkezi v.s.) analizleri raporlaştırılarak ilgili bölümlere yollanmaktadır. Hasta ve Hasta yakınlarının şikâyet ve/veya önerilerini yazdığı öneri ve görüş formlarını değerlendirerek Hasta Hakları birimine gönderilmektedir.

Hizmet-İçi Eğitim Koordinatörlüğü 
Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşları Hizmet-İçi Eğitim Koordinatörlüğü tarafından personelin eğitim ihtiyaçlarının tespiti ve eğitimlerin etkin, tüm personele yayılarak ve her personelin mesleki gelişimine katkıda bulunacak şekilde uygulanması gerçekleştirilmektedir. Tüm kurumlarımızda hizmet içi eğitimleri ve birim/bölüm tarafından planlanan, gerçekleşen, Eğitim Koordinatörlüğü’ne onaylatılan ancak, gerçekleşmeyen eğitimler izlenmekte ve gerçekleşmeme nedenleri araştırılmaktadır. Özellikle destek ve idari birimlerde verilen eğitimlerin etkinliği belirlenen bir sistem doğrultusunda ölçülmektedir. Tüm birimlerde verilen eğitimlerin etkinliği değerlendirilmekte, gerektiğinde verilen eğitimler tekrarlanmaktadır. Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşları ile Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Başkent Üniversitesine bağlı eğitim kuruluşları ve fabrikalar bünyesinde bulunan personel, hizmet-içi eğitim koordinatörü tarafından sürekli kalite iyileştirme ilkeleri, problem çözme teknikleri ve araçları, istatistiksel süreç kontrol, insan ilişkileri, iletişim, motivasyon, liderlik, etkili takım çalışması, zaman yönetimi ve temel ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi konularında eğitilmektedir.

Dokümantasyon ve Form Geliştirme ve İzleme Birimi 
Başkent Üniversitesi Hastanesi ve Bağlı Sağlık Kuruluşları ile Araştırma ve Uygulama Merkezlerinde yer alan tüm formların gözden geçirilmesi, izlenmesi, geliştirilmesi, yayınlanması ayrıca sistem içerisinde dokümante edilmesi gereken tüm prosedürler, politikalar, talimatlar gibi yayımlanan doküman, revize edilen doküman, iptal edilen doküman, revize edilen form ve iptal edilen formların takibi Kalite Yönetim Temsilciliği bünyesinde yer alan birim tarafından gerçekleştirilmekte ve takip dilmektedir.

Kalite Politikası

 

Hastanemize başvuran hastaların, sağlık problemleri ve diğer sağlık ihtiyaçları ile ilgili tüm taleplerinin,  konusunda uzman kadromuz tarafından en son teknolojiler kullanılarak, sürekli artan bir performansla  en üst düzeyde ve zamanında karşılanması ve tüm sunulan hizmetlerin, yasal ve sağlık mevzuat  şartlar doğrultusunda tüm ihtiyaç ve beklentilerini karşılayıp hasta memnuniyetinin sağlanmasını  taahhüt ederek, diğer sağlık kuruluşlarına örnek olabilecek şekilde verilmesi “Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama Ve Araştırma Merkezinın  Kalite Politikası”dır.

Prof. Dr. Ali HABERAL
Rektör

Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Sağlık Kuruluşları Kalite Yönetimi Kalite Tarihçesi
Baskent Universitesinde kalite faaliyetlerinin temeli universitenin ilk acildigi yillara dayanir. Başkent Üniversitesi Hastaneleri ve Uygulama ve Araştırma Merkezlerinde sürekli kalite iyileştirme çalışmaları ise 1997 yılından itibaren sistematik hale getirilmistir. Bu çerçevede tüm merkezlerde ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardının gereklilikleri yerine getirilmekte ve merkezler Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belgelendirilmektedir. Hastanelerimizde Kalite Yönetiminin amacı,

 • Hastanelerimizde oluşturduğumuz “Kalite Kültürünün” devamlılığını sağlamak.
 • Nitelikli ve uluslararası standartlarda sağlık hizmeti sunmak.
 • Hasta bakımını tüm yönleriyle sürekli sorgulamak.
 • Problemleri oluşmadan önce fark etmek.
 • Nitelikli personel istihdam etmek ve sürekli eğitimle gelişimlerini sağlamak.

Kalite Yönetimi

 

Kalite Yönetim Birimi olarak;

 • Sağlıkta Kalite Standartları ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde yürütülen çalışmaların koordinasyonunu sağlamak,
 • Bölüm hedeflerine, indikatörlere, göstergelere yönelik, bölüm tarafından yapılan analiz sonuçlarını değerlendirmek.
 • İç tetkikler ve özdeğerlendirmeler sonucunda hastanedeki mevcut sorunları tespit etmek, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda iyileştirme çalışmaları yapmak ve yapılmasını sağlamak.
 • Hasta ve çalışan anket sonuçlarının ilgili toplantılarda görüşülmesini sağlamak,
 • Birim kalite sorumlusu tarafından takip edilen düzeltici, önleyici ve iyileştirici faaliyetleri değerlendirmek.
 • Yeni çıkacak ve yürürlükteki standartlarda olabilecek değişikliklerin takibini yapmak.
 • Kalite Yönetim Sistemi ve SKS ile ilgili eğitim faaliyetlerini Eğitim Koordinatörünün Görev Tanımı kapsamında gerçekleştirmek.
 • Resmi kuruluşlar tarafından istenen istatistikî verileri ve ilgili kurumlara gönderilmesi amacıyla Başhekimliğe göndermek.
 • Her ay sağlık bakanlığının istediği istatistikî verilerin ilgili kuruluşların web sitesinden girişlerini yapmak.
 • Sağlıkta Kalite Standartları ve ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi çerçevesinde hazırlanan; Yazılı düzenlemelerikontrol etmek, yazılı düzenlemelerin revizyonunu takip etmek.
 • Hizmet sunumuna yönelik istatistikî bilgileri değerlendirmek.
 • SKS çerçevesinde belirlenen komitelere üye olarak katılmak ve toplantıların takibini yapmak.

 

Refakatçi Politikası

 

Refakatçi Kabülü:

 • Çift kişilik odalarda refakatçi kabulü, hastanın hekimi ve hastane yönetimi tarafından uygun görüldüğü takdirde refakatçi kabul edilmektedir.
 • Tek kişilik özel odalarda ise refakatçi kabulü hastanemizde olanaklıdır.

 

Refakatçi Kuralları:

 • Refakatçiler, hizmetlerin aksamaması için belirlenen kurallara uymalıdırlar.
 • Elektrik düğmeleri ve musluklar açık bırakılmamalıdır.
 • Hastane dahilinde tütün ve alkollü madde kullanılmamalıdır.
 • Yatakların düzenli ve temiz kalmasına dikkat edilmelidir, hasta yatağı üzerine oturulmamalıdır.
 • Refakatçi değişimlerinden servis hemşiresi haberdar edilmelidir.
 • Refakatçi sayısı bir kişi ile sınırlıdır.
 • Refakatçi, hekim direktifine uygun olarak hastasına bakmalı ve kurum disiplinine uymalıdır.
 • Hastaneye su, kolonya ve kişisel bakım malzemeleri hariç yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
 • Hasta ve refakatçileri kullanımlarına sunulan eşya ve cihazlara zarar vermemelidir.
 • Refakatçiler, hastalarının teşhis ve tedavisi sürecinde, hekim ve diğer sağlık çalışanlarıyla işbirliği yapmalıdırlar.
 • Vizite sırasında hasta odaları boşaltılmalıdır.
 • Hastane temizlik kurallarına dikkat edilmelidir.

 

Diyaliz Merkezi Refakatçi Politikası

Sağlık hizmeti sunumu sırasında hastanın fiziksel, psikolojik ve sosyal mahremiyeti düşünülerek refakatçi politikası olarak hasta yakınları diyaliz salonlarına alınmamaktadır. Çocuk hastalar, madde bağımlıları, hamileler gibi özellikli hasta gruplarında hastanın birinci derece yakını hastanın yanına alınmaktadır.

Hasta Hakları

 

01.08.1998 Tarih ve 23420 Sayılı Resmi Gazetede yer alan Hasta Hakları Yönetmeliği’ne istinaden, Başkent Üniversitesi Hastanesi’nden sağlık hizmeti almak için başvuran herkesin;

Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,

Bilgilenme ve Bilgi İsteme Hakkı: Başkent Üniversitesi Hastanesi’nde verilen her türlü hizmet ve imkanın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumuyla ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye,

Kuruluşu ve Personeli, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu, hizmet verecek doktorların ve personelini seçme ve değiştirmeye, söz konusu personelin kimliklerini, görev ve ünvanlarını öğrenmeye,

Mahremiyet Hakkı: Gizliliğe uygun bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya,

Planlanan Tedaviyi Reddetme, Durdurma ve Rıza Hakkı: Tedaviyi reddetmeye, durdurulmasını istemeye, tıbbi müdahalelerde rızasının alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,

Güvenli Ortam Hakkı: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,

Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme Hakkı: Hastanemizin imkanları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde dini vecibelerini yerine getirmeye,

Saygınlık Görme ve Rahatlık Hakkı: Her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda; saygı, itina ve ihtimam gösterilerek, güleryüzlü, nazik, şefkatli sağlık hizmeti almaya,

Ziyaret Hakkı: Başkent Üniversitesi Hastanesi tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye,

Refakatçi Bulundurma Hakkı: Mevzuatın sağlık kurum ve kuruluşlarının imkanları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,

Müracaat, Şikayet ve Dava Hakkı: Hakların ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,

Sürekli Hizmet Hakkı: Gerektiği sürece sağlık hizmetlerinden yararlanmaya hakkı vardır.

Personel Görüş Formu

 

Bu form çalışmakta olduğunuz Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi hakkındaki görüş, istek ve şikayetlerinizin yönetim tarafından değerlendirmesi amacıyla hazırlanmıştır. Sizlerin daha iyi bir çalışma ortamında çalışması hepimizin ortak başarısını sağlayacaktır.

Görüş ve Önerinizin bizlere doğru tespit için temel olacağı düşüncesiyle şimdiden teşekkür ederiz.

Dilerseniz tüm kişisel bilgilerinizi paylaşmadan sadece düşüncelerinizi iletebilirsiniz...

Yasal Uyarı

 

 

Bu sitedeki bilgilerin hastaların tanı ve tedavisi amacı ile kullanılması mümkün değildir. İşbu site içeriğinin bu amaçla kullanımından doğacak tüm sorumluluk ziyaretçiye ait olup bu siteyi ziyaret edenlerin bu uyarıları kabul ettiği varsayılmaktadır.

Bu sitede verilen bilgiler, sahibinin bilimsel tecrübeleri ve tıbbi bilgilerini içermektedir. Burada verilen bilgiler, tıbbi bir uygulama, tedavi ya da ameliyat için yol gösterici ya da dayanak olamaz.

Bu sitede yer alan tüm bilgi, yorum ve görüntüler kişileri bilgilendirme amaçlı yazılmış olup hiçbir şekilde reklam, tanı ve tedaviye yönlendirme amacı taşımamaktadır.

Tüm yazılar sık sık güncellense ve tüm alternatifler hakkında bilgiler verilse de, bu sitede verilen bilgilerin tamamıyla güncel ve eksiksiz olduğu garanti edilemez. Sitedeki herhangi bir konu hakkında daha geniş bilgi sahibi olmak için bir uzman doktora başvurmanız gerekmektedir.

 

KVKK

 

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

Başkent Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni'ni incelemek için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu okumak için tıklayınız.

Veri Sorumlusu : Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi
Adres: Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi Oymacı Sokak No:7 34662 Üsküdar / İstanbul
Telefon: 0216 554 15 00
E-Posta: bashekimlikist@baskent.edu.tr
Web Sitesi: 

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak; hastalarımızın, hasta yakınlarımızın ve çalışanlarımız dahil Kurumumuz ile ilişkili şahısların uhdemizde bulunan kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve insan haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuat çerçevesinde; güvence altına alınması ve işlenmesi konusuna hassasiyetle yaklaşmaktayız.

Bu çerçevede, KVKK kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla sizleri aydınlatmak istiyoruz.

Kurumumuz ile müşteri, abone, tedarikçi veya çalışan sıfatı ile paylaştığınız kişisel verileriniz KVKK’ ya uygun şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek, yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak, profilleme için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı

Kişisel verileriniz;
i) Hukuka ve dürüstlük kuralının öngördüğü biçimde,
ii) İşlenme amaçları ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak,
iii) Doğru ve güncel olarak,
iv) Belirli açık ve meşru amaçlar ile işlenecektir.

Veri sorumlusu olarak Kurumumuz tarafından kişisel verileriniz, yıllardır süren kalitemizden ödün vermeden, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınızı anlamak, isteklerinize daha hızlı cevap verebilmek ve sizlerle olan iletişimimizi geliştirerek sizlere daha iyi hizmet vermek ve daha kişisel ürün, hizmet ve teklif sunabilmek, bunları yapabilmek için analiz yapmak, sizleri ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirebilmek, ürün ve hizmetlerimiz hakkında memnuniyetinizi ölçmek, istekleriniz ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmek ve çeşitlendirmek için ve bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da mevzuat tarafından öngörülen raporlama ve sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar için işlenebilecektir.

Çalışanlarımızın verileri, İş Kanunu ve çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı ile yürürlükte olan diğer mevzuatın öngördüğü zorunlulukların yanı sıra insan kaynakları politikamız dahilinde veya performans düzeyini ve çalışan memnuniyetini arttırmak ve iş güvenliği ve iş barışının sağlanması gibi işletmesel nedenler ile Kurumumuz veya Kurumumuzun işbirliği yaptığı veya yetkilendirdiği gerçek veya tüzel kişiler tarafından işlenebilecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda özel olarak yetkili olmanız ve yetkinizi belgelendirilmesi, başvurunun kimlik ve adres bilgilerini içermesi ve başvuruya kimliğinizi tevsik edici belgelerin eklenmesi gerekmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, KVKK ve yürürlükte olan mevzuata uygun olarak, Kurumumuz içerisinde paylaşılabileceği gibi, sayılanlar ile sınırlı olmamak üzere; iş ortaklarımız, iş bağlantılarımız, ifa yardımcılarımız ve alt yüklenicilerimiz ile sunduğumuz hizmetin amacı doğrultusunda ya da düzenleyici denetleyici kurumlar ve resmi mercilerle ilgili mevzuatın öngördüğü durumlarda yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda sözlü, yazılı veya elektronik olarak toplanabilir.

Kişisel verileriniz, Kurumumuz veya Kurumumuz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, tüketici şikayet formları, sosyal ağlar, bültenler gibi araçlar üzerinden, Kurumumuz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız
KVKK ve yürürlükte bulunan diğer mevzuat çerçevesinde kalmak kaydıyla,

i) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
ii) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
iii) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
iv) Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
v) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
vi) KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
vii) Eksik veya yanlış verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesi veya yok edilmesini talep ettiğinizde, bu durumun kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
viii) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ix) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme, haklarına sahipsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi Oymacı Sokak No:7 34662 Üsküdar / İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya bashekimlikist@baskent.edu.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz, Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM.

KVK - Çerezler

 

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi  olarak kişisel verilerinizin güvenliği konusunda gerekli hassasiyeti göstermekteyiz. Hastanemiz ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa uygun işlenerek, muhafaza edilmesine önem vermekteyiz.

Başkent Üniversitesi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni'ni incelemek için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu okumak için tıklayınız.

Çerezler

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz. Çerezlerin içerdiği bilgilerle biz sadece navigasyonu kolaylaştırabilir ve internet sitelerimizin doğru görüntülenmesini sağlayabiliriz.

Çerezler, sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak amacıyla mobil uygulama tanımlayıcıları gibi çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirsiniz.

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri

 

Bilimsel Toplantılar

Sağlık Bilimleri Alanındaki Akademik Çalışmalara Ve Bilimsel Araştırmalara Olanak Sağlayarak, Sağlıkla İlgili Her Konuda Yeni Bilgi Ve Uygulamaların Geliştirilmesini Desteklemek Amacıyla, Kurum İçi Ve Kurum Dışından Konuşmacıların Ve Misafirlerin Katıldığı Hekim Ve Hemşirelere Yönelik Eğitim Toplantıları Düzenli Olarak Gerçekleştirilmektedir.

Toplum Sağlığına Yönelik Eğitimler

Başkent Üniversitesi Hastanesi, Toplumun Sağlıklı Bireylerden Oluşması, Sağlıklı Kuşakların Yetişmesi Ve Sağlıklı Bir Yaşam Sürdürebilmesi İçin, Toplumu Bilinçlendirmek, Sorunlara Yardımcı Ve Rehber Olabilmek Amacıyla Hastanelerinde Pek Çok Farklı Eğitim Programı Düzenlemektedir.

Toplum Sağlığına Yönelik Televizyon Ve Radyo Programları

Programda Sağlığı İlgilendiren Farklı Konular İşlenmekte Ve İzleyicilerden Gelen Sorularda Değerlendirilmektedir.

Programda Sağlıklı Beslenme İlkeleri; Hastalıklara Yönelik Beslenme Tedavileri; Sağlıklı Yemek Hazırlama Ve Pişirme Teknikleri, Beslenme Ve Besin Özelliklerinin Değerlendirilmesi Ve Bu Konularda Farkındalık Yaratılmasıdır. Ayrıca Sağlık Alanındaki Farklı Konuları, Sağlık Profesyonelleri Eşliğinde Tartışarak Toplumun Bilinçlendirilmesi Hedeflenmektedir.

'Yeniden Yaşama Yolculuk' Programında Başkent Üniversitesi Hastanesi'nce Gerçekleştirilen Karaciğer Böbrek Ve Kalp Nakli Sonucu Yeni Bir Yaşama Yolculuğuna Başlayan Hastalar, Donörler Ve Hasta Yakınlarıyla Yapılan Söyleşiler Dizisi Yer Almaktadır.

“Sağlıkta Adres Başkent” Sağlık Ve Magazin Dergisi

Dergimizin Amacı; Hastanemizden Hizmet Alan Veya Alacak Olan Tüm Okuyucularımızı Sağlık Konuları Hakkında Bilgilendirmek, Hastalıkların Belirtileri, Seyri Ve Olası Tedavi Yöntemleri Hakkında Açıklamalar Ve Uyarılar Yapmak, Hekimlerimizin Bilgilerini Ulaştırarak, Toplumumuzun Koruyucu Sağlık Hizmetleri Konusundaki Bilinç Seviyesini Yükseltmeye Çalışmaktır.

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri