Kardiyoloji

Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 1024 - 1026

Hastanemiz erişkin kardiyoloji bölümü kalp ve damar hastalıklarının her alanında teşhis ve tedavi işlemini yapabilecek alt yapı, teknik donanım ve alanında tecrübeli akademik hekim kadrosuna sahiptir. Yedi yataklı koroner bakım ünitesi, 6 yataklı ayaktan koroner anjiyografi sonrası izlem ünitesi ve telemetrik izlemli klinik kardiyoloji yatakları ile kardiyoloji hastalarına yatarak hasta hizmeti vermektedir.

Öğretim üyesi poliklinik hizmeti ve girişimsel olmayan kardiyoloji işlemleri (EKG, Efor testi, Ekokardiyografi, Holter EKG izlemi, Ambulatuvar kan basıncı izlemi, Eğik masa testi, kalıcı kalp pili ve ICD kontrolü). Erişkin kardiyoloji polikliniği ayda 1000-1300 hastaya haftanın altı günü poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmeti alanında tecrübeli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

Tanı ve Tedavi İşlemleri:

 • Ekokardiyografi(transtorasik, transösofagiyal, stres eko, vb.)
 • Holter EKG Analiz
 • Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi
 • Treadmill Efor Testi
 • Kalp Kateterizasyonu, Koroner Anjiyografi, Koroner Anjiyoplasti ve Stent, FFR, vb.
 • Elekrofizyoloji ve aritmi çalışmaları (EFÇ, kalıcı kalp pili ve ICD takılması)
 • Kalıcı Kalp Pili ve ICD Kontrolü
 • Kardiyak Rehabilitasyon
 • Nükleer Kardiyoloji İşlemleri (SPECT, MUGA vb) ile mücadele edilmektedir.

Uygulamalar:

 • TAVİ
  • Kalp kapağının ameliyatsız kasık damarından değiştirilmesi.
 • EVAR-TEVAR
  • Karında, göğüste AORT (Ana damar) balonlaşmalarının stendle tedavisi.
 • ASD, VSD, PFO, PDA
  • Doğumsal kalp deliklerinin, kasıktan ameliyatsız kapatılması
 • MİTRAL DARLIK, PULMANOR DARLIK, TRİKÜSPİT DARLIĞI
  • Daralmış kalp kapaklarının balonla açılması
 • CARİLLON-MİTRAL KLİP Konulması
  • Kalp kapak yetmezliklerinin kasıktan (Ameliyatsız) tamiri
 • Karotis (Beyin damarları) Stendleme
 • Tıkalı Bacak Damarlarının Açılması
 • Septan Ablasyon (Alkolle)
Sosyal Medyada Paylaş:

Doktorlar

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE