Kardiyoloji
Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 1024 - 1026

Kardiyoloji Bölümü

Hastanemiz erişkin kardiyoloji bölümü kalp ve damar hastalıklarının her alanında teşhis ve tedavi işlemini yapabilecek alt yapı, teknik donanım ve alanında tecrübeli akademik hekim kadrosuna sahiptir. Yedi yataklı koroner bakım ünitesi, 6 yataklı ayaktan koroner anjiyografi sonrası izlem ünitesi ve telemetrik izlemli klinik kardiyoloji yatakları ile kardiyoloji hastalarına yatarak hasta hizmeti vermektedir.

Öğretim üyesi poliklinik hizmeti ve girişimsel olmayan kardiyoloji işlemleri (EKG, Efor testi, Ekokardiyografi, Holter EKG izlemi, Ambulatuvar kan basıncı izlemi, Eğik masa testi, kalıcı kalp pili ve ICD kontrolü). Erişkin kardiyoloji polikliniği ayda 1000-1300 hastaya haftanın altı günü poliklinik hizmeti vermektedir. Poliklinik hizmeti alanında tecrübeli öğretim üyeleri tarafından verilmektedir.

 

Kardiyoloji Bilgilendirme Broşürleri:

Koroner Anjiyografi >>

Ameliyatsız Kalp Kapak Tedavileri >>

Doğumsal Kalp Hastalıkları >>

Periferik Damar Hastalıkları >>

 

Kardiyoloji Tanı ve Tedavi İşlemleri

 • Ekokardiyografi(transtorasik, transösofagiyal, stres eko, vb.)
 • Holter EKG Analiz
 • Ambulatuar Kan Basıncı İzlemi
 • Treadmill Efor Testi
 • Kalp Kateterizasyonu, Koroner Anjiyografi, Koroner Anjiyoplasti ve Stent, FFR, vb.
 • Elekrofizyoloji ve aritmi çalışmaları (EFÇ, kalıcı kalp pili ve ICD takılması)
 • Kalıcı Kalp Pili ve ICD Kontrolü
 • Kardiyak Rehabilitasyon
 • Nükleer Kardiyoloji İşlemleri (SPECT, MUGA vb) ile mücadele edilmektedir.

 

Kardiyoloji Tedavileri & Uygulamaları

 • TAVİ
  • Kalp kapağının ameliyatsız kasık damarından değiştirilmesi.
 • EVAR-TEVAR
  • Karında, göğüste AORT (Ana damar) balonlaşmalarının stendle tedavisi.
 • ASD, VSD, PFO, PDA
  • Doğumsal kalp deliklerinin, kasıktan ameliyatsız kapatılması
 • MİTRAL DARLIK, PULMANOR DARLIK, TRİKÜSPİT DARLIĞI
  • Daralmış kalp kapaklarının balonla açılması
 • CARİLLON-MİTRAL KLİP Konulması
  • Kalp kapak yetmezliklerinin kasıktan (Ameliyatsız) tamiri
 • Karotis (Beyin damarları) Stendleme
 • Tıkalı Bacak Damarlarının Açılması
 • Septan Ablasyon (Alkolle)

 

Kardiyoloji Koruyucu Hekimlik

Kalp damar hastalıklarından ölüm dünyada ilk sıradadır.

Kalp damar hastalığının oluşmasında hipertansiyon, diabetes mellitus, dislipidemi (kan yağ profilinin yüksek/bozuk olması), sigara, yaş (erkeklerde 45 yaşın üstü, kadınlarda 55 yaşın üstü), ailede kalp damar hastalığı varlığı ( tanı konulduğunda erkek akrabalarınız 55 yaşın ve/veya kadın akrabalarınız 65 yaşın altındaysa), cinsiyet (erkek) klasik bilinen risk faktörleridir.

Ancak gibi bazı romatizmal hastalıklar, bazı sistemik hastalıklar (kronik böbrek yetmezliği vb), obezite, sedanter yaşam, menapoz, gebelik tansiyonu, bazı onkolojik ilaçlar ve radyoterapi de kişinin kalp damar hastalığı riskini arttırmaktadır.

Risk faktörlerin tespiti ve uygun tedavisi koruyucu hekimlikte önemlidir.

Kalp damar hastalığında erken tanı yöntemleri ve tedavisinde ortaya çıkan gelişmeler kalp damar hastalığını tedavi edilebilir, koruyucu hekimlikle engellenebilir bir hastalık olmasını sağlamıştır.

 

Kardiyoloji Tanı Testleri:

Elektrokardiyografi (EKG):

Kalbin işlevinin değerlendirilmesinde birinci basamak tetkiktir, kalp kasının kasılma ritmini gösterir.  Her iki kola, her iki bacağa ve göğüs bölgesine yapıştırılan elektrotlar aracılığı ile grafiksel olarak kalbin elektriksel aktivitesinin (yani kalp atışlarının ritminin, frekansının, yayılmasının) kaydedilmesidir. Böylelikle kalbin ritim ve iletim bozuklukları belirlenebilir.

 

Ekokardiyografi (EKO):

Kalp ultrasonu olarak da bilinen bu tetkik kalbin ses dalgaları yoluyla iç yapısının ve işlevlerinin incelenmesi işlemidir. Kalp hastalıklarına girişimsel olmayan yöntemlerle tanı koymak, ön tanıları netleştirmek için kullanılan güvenilir bir yöntemdir. İnceleme sırasında ses dalgalarını ileten bir alet (prob) ve görüntüleri kaydeden, ölçüm yapan, ekranı olan bir cihaz kullanılır.

Kalbin pompa fonksiyonu, kalbin doğumsal anomalileri, kalp kapakçıklarının yapısı, büyük damarların yapısı, kalp içindeki tümör veya pıhtı gibi oluşumlar, kalp zarının yapısı bu tetkik ile değerlendirilir.

 

Transözofajiyal Ekokardiyografi (TEE):

Ekokardiyografi yönteminin yetersiz kaldığı bazı durumlarda kalbin incelendiği yarı girişimsel bir işlemdir. İşlem ses dalgalarını ileten prob adı verilen bir tüp aracılığı ile yemek borusu yolu kullanılarak kalbin görüntülenmesidir. Bu nedenle işlem öncesi 6-8 saatlik açlık gerekir. İşleme başlamadan önce damardan ilaç uygulamaları için damar yolu açılır, diş-damak protezi varsa çıkarılır ve ağız-damak bölgesi sprey ile uyuşturulur.

Özellikle arka kalp yapılarını değerlendirmede daha iyi bir görüntü sağlar. Ayrıca kalp içinde pıhtı veya enfeksiyon varlığının araştırılması, yapay-protez kapak işlevlerinin değerlendirilmesi, kalp deliklerinin incelenmesi, kalp kapak yetersizliklerinin ve darlıklarının ciddiyetinin belirlenmesi, ana atardamar-aort yırtılmalarının tanısının konulmasında sıklıkla kullanılır.

 

Efor Testi:

Koşu bandında üç dakika aralıklarla hız ve eğim artışının sağlanarak yapılan bir testtir.

Test süresince kalp ritminiz sürekli ekrandan takip edilir, belirli aralıklarla EKG kaydı alınır ve yine belirli aralıklarla kan basıncınız ölçülür. Amaç kalbe giderek artan yük getirmek ve kalp hızını yaşınıza göre hesaplanan belli bir asgari değere ulaştırmaktır. Başlangıçta belli bir tempoyla yürümeniz yeterli olur ancak ileri kademelerde koşmanız gerekebilir. Bu nedenle rahat kıyafetler giyilmeli veya test günü yanınızda eşofman veya şort ve spor ayakkabısı getirmelisiniz. Egzersiz süresi yaş ve efor kapasitesine göre değişmekle birlikte 8-10 dakikadır.

Sessiz koroner arter hastalıklarının saptanması, göğüs ağrılarının kalp hastalığı nedeniyle olup olmadığı, efor kapasitesi, bilinen kalp damar hastalığı olan hastaların kontrolü, hipertansiyonu olan kişilerde eforla kan basıncı yanıtının değerlendirilmesi, kalp ritm bozukluklarının eforla ilişkisinin araştırılması için kullanılan tanı yöntemidir.

 

Ritim Holter:

Kalp ritminin genellikle 24 saat veya bazı özel durumlarda daha uzun süreli EKG kaydının alınarak kaydedilmesi işleminin adıdır. Holter sistemi vücuda yapıştırılan elektrotların bir ara kabloyla bağlandığı küçük bir metal kutudan oluşur. Kişiyi rahatsız etmez ve takıldıktan sonra kişiden banyo yapması dışında günlük aktivitesine ve düzenli kullandığı ilaçlara devam etmesi istenir.  Cihaz planlanan süre sonunda çıkarılır, elde edilen kayıtlar bilgisayara aktarılır ve buradan analiz edilir.

Ritim bozukluklarına bağlı gelişen çarpıntı, fenalık hissi, bayılma, geçici bilinç kayıpları gibi yakınmaların değerlendirilmesinde ve kalp krizi sonrasında veya bazı yapısal kalp hastalıklarında ölümcül ritm bozukluğu riskinin belirlenmesinde kullanılan tanısal bir testtir.

 

Tansiyon Holter:

Kan basıncının 24 saat kaydedilmesi işleminin adıdır. Kan basıncı kola sarılan kılıf (manşon) ve ölçülen değerleri hafızada tutan bir kontrol cihazından oluşur. Cihaz gereken miktar ve sıklıkta tansiyon ölçmeye programlanır. Takıldıktan sonra kişiden banyo yapması dışında günlük aktivitesine ve düzenli kullandığı ilaçlara devam etmesi istenir. Ölçüm yapılırken ölçümün yanlış olmaması için manşon şişmeye başladığında, manşonun sarılı olduğu kolu ilgilendiren bir iş / hareket yapılıyorsa buna ara verilmesi ve kolun dirsekten katlanmamış olarak tutulması gerekir. Cihaz hastanın uyku saatleri dahil 24 saat boyunca belirlenen aralıklarla otomatik olarak kan basıncını ölçer ve hafızasına kaydeder. Cihaz planlanan süre sonunda çıkarılır, elde edilen kayıtlar bilgisayara aktarılır ve buradan analiz edilir.

Hipertansiyon tanısının kesinleştirilmesinde, beyaz önlük tansiyonu şüphesi varlığında, hipertansiyon tedavisi alanlarda tedavinin etkisini ve başarısını değerlendirmek için, gece / uyku saatlerinde yüksek tansiyon şüphesi olanlarda kullanılan tanısal bir testtir.

 

Eğik Masa Testi (Tilt Testi):

Kan damarlarındaki genişleme sonucu kan basıncının ani düşmesi, nabzın ani yavaşlaması ve/veya geçici süre durması veya bu iki koşulun aynı anda olması durumlarında gerçekleşen bayılmanın diğer bayılma sebeplerinden ayırt etmede kullanılan bir testtir.

Hasta baş kısmı kaldırılabilen bir masaya yatırılır, damar yolu açılır. Emniyet kayışları ile hastanın güvenliği sağlandıktan sonra yatar pozisyonda kan basıncı ve kalp hızı ölçülür.  Daha sonra masanın baş kısmı 60-70 dereceye kadar kaldırılarak kan basıncı ve kalp hızı ölçümleri belirli aralıklarla ölçülmeye devam edilir. Test sırasında hasta kan basıncı ve/veya kalp hızının ani düşmesi sonucu bayılırken, masanın yeniden yatar pozisyona alınması ile beraber kan basıncı, kalp hızı ve bilinç hızla normale döner. Testten sonra hasta evine gidebilmektedir.

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar

Doktorlar

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri