Deneyim

2017 – Halen Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

2016 – 2017 Doçent Doktor, Sultan Abdülhamid Han Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi, İstanbul

2015 – 2016 Doçent Doktor, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi

2014 – 2015 Balıkesir Asker Hastanesi Başhekimi

2008 – 2014 Yardımcı Doçent Doktor, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

2003 – 2008 Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Çamlıca Göğüs Hastalıkları Hastanesi ve GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, İstanbul

1999 – 2003 Göğüs Hastalıkları Uzmanı, Diyarbakır Asker Hastanesi

1994 – 1999 Asistan Doktor Göğüs Hastalıkları ve Tübeküloz AD, GATA Tıp Fakültesi

1992 – 1994 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, Tabip

Eğitim

1999 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz AD / Uzmanlık

1991 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Tıp Fakültesi / Lisans

 

 

Türk Toraks Derneği

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği

 Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği

 European Respiratory Society

 

 

Astım (Allerjik ve Allerjik olmayan Astım)

KOAH

Solunum Yetmezliği

Pnömoni, Bronşit

Akciğer Kanseri

İnterstisyel Akciğer Hastalıkları (Difüz Parankimal Akciğer Hastalıkları)

Sarkoidoz, Tüberküloz

Plevra Hastalıkları

Mediasten Hastalıkları

Pulmoner Emboli

Bronkoskopi

Solunum Fonksiyon Testleri

 

 

Türk Toraks Derneği 13. Yıllık Kongresi 5-9 Mayıs 2010, İstanbul, Dr. Elgiz Pekdemir Ümraniye Verem Savaş Derneği Bildiri Ödülü

TÜSAD (Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği) 33. Ulusal Kongresi, 15-19 Ekim 2011, Çeşme-İzmir, Pulmoner Vasküler Araştırma Ödülü

 

Sosyal Medyada Paylaş:

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE