Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)

Göğüs Hastalıkları
Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)

Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) Nedir?

EBUS son yıllarda Göğüs Hastalıkları tarafından kullanım sıklığı gittikçe artan bir bronkoskopik tanı yöntemidir. EBUS ile en sık tanı konulabilen hastalıklar akciğer kanseri, tüberküloz ve sarkoidozdur. Bunun yanında lenf bezi kanseri olan lenfoma tanısı EBUS ile konulabilmektedir.

 

Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır?

Göğüs kafesi içinde, önde sternum, sağ ve sol yanda akciğerler ve arkada omurga ile çevrili bulunan bir bölge - mediasten - vardır. Mediastende kalp, soluk borusu (trakea) ve ana damarlar yanında lenf bezleri bulunur. Lenf bezlerini tutan hastalıkların tanısı için biyopsi yapılması gerekli olduğunda EBUS’a başvurulur. Yine mediastende, trakea ve bronşların komşuluğunda bulunan kitlesel lezyonların biyopsisi ve ana damarların içindeki pıhtıların görüntülenmesi EBUS ile yapılabilmektedir.  Bronkoskopi cihazının içerisinden özel üretilmiş bir ince iğne, bronkoskobun ucuna gönderilmektedir. Bronkoskobun uç kısmında bulunan ultrasonografi yardımı ile lenf bezi veya kitle görüntülenmekte ve bu görüntü altında iğne biyopsisi yapılmaktadır. EBUS ile kan damarları ultrasonografik olarak görüntülenir. Bu nedenle ana damarlara zarar vermeden biyopsi yapılabilmektedir.

EBUS, akciğer kanseri tanısında kullanılabildiği gibi akciğer kanseri evrelemesinde de kullanılmaktadır. Evreleme sonucunda uygun tedavi olanaklı olmaktadır.

 

Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) Kullanımının Avantajları Nelerdir?

İşlem yapılırken Göğüs Hastalıkları uzmanı ile birlikte Anestezi Uzmanı hastayı sedatize etmekte, solunum ve kalp fonksiyonları (oksijen düzeyi, tansiyon, nabız, elektrokardiyografi) takip edilmektedir. Bu yöntemin kullanılması ile birçok hasta gereksiz ameliyatlardan korunmakta ve hastanede yatış gerekmeksizin yaklaşık 30 dakikalık ağrısız bir işlemle akciğer hastalıklarının tanısı ve evrelenmesi sağlanabilmektedir.

 

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 01 Ağustos 2023 Salı

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri