Kurumsal

Kurum Hedefleri

Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde hasta bakım ve destek hizmetlerinin, günün yirmi dört saatinde hasta ve yakınlarının tatminini sağlamaya dönük olarak etkin bir biçimde verilmesi sağlanmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki hedefler belirlenmiştir :

  1. Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, düşen hasta sayısının sıfıra indirilmesi,
  2. Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine, başvuruda bulunan hasta ve yakınlarının memnuniyetsizlik derecelerinin %5 ‘i geçmemesini sağlamak,
  3. Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi birimlerinde gerçekleştirilen eğitim sayısını %5 oranında arttırmak,
  4. Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, çalışan yaralanmalarının bir önceki yıla göre %5 azaltılmasını (kesici- delici aletlerle) sağlamak,
  5. Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, bir önceki yıla görepoliklinik yeni muayene sayısını, yatan hasta sayısını %5 arttırmak,
  6. Başkent Üniversitesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde, ilaç hatalarını sıfıra düşürmek,

Kalite hedeflerine ulaşım, kurum içinde gerçekleştirilen denetimler (iç tetkik ve özdeğerlendirme) ve her birimde saptanan göstergelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi ile bilimsel yöntemler kullanılarak ölçülmektedir.

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE