Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları
Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 2100 - 2111

Göğüs Hastalıkları (Akciğer Hastalıkları)

Göğüs Hastalıkları, akciğer, solunum yolu, diyafram, göğüs duvarı, akciğer zarı ve mediasten hastalıkları tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Günümüzde Göğüs Hastalıkları tanı ve tedavisinde önemli gelişmeler olmuştur. Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’na bağlı olarak, branşın ilgi alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel bilgiler doğrultusunda bilimsel ve etik hizmet sunmaktadır.

Solunumsal şikayetler genel olarak öksürük, balgam çıkarma, nefes darlığı, hırıltılı solunum, göğüs ağrısı ve halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı vb şeklinde görülür. Göğüs Hastalıkları branşının alanına giren en önemli hastalıklar allerjik ve allerjik olmayan astım, akut ve kronik bronşit, amfizem, bronşiektazi, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), zatürre (pnömoni), başta akciğer kanseri olmak üzere sigara ile ilişkili akciğer hastalıkları, akciğer zarı(plevra) hastalıkları, plörezi (plevra yaprakları arasında sıvı birikmesi), çevresel veya mesleki kaynaklı akciğer hastalıkları, akciğer embolisi, pnömotoraks, intersitisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz, hipersensitivite pnömonisi, idiyopatik intersitisyel pnömoniler, idiyopatik pulmoner fibrozis, eozinofilik akciğer hastalıkları…), mediasten hastalıkları, diyafram hastalıkları, akut ve kronik solunum yetmezliği olarak sayılabilir. Bu hastalıkların tanı ve tedavisi merkezimizde yapılmaktadır. Tanı ve tedavi amacı ile merkezimizde ayaktan poliklinik hizmeti yanında, gerekirse yataklı servis olarak hastalarımıza hizmet verilmektedir. 

Merkezimizde, modern tıbbın gerektirdiği tanı ve tedaviye yönelik testler yapılmaktadır. 

 

Solunum Fonksiyon Testleri Laboratuvarı

Solunum fonksiyon testleri (akım-volüm eğrisi, akciğer difüzyon kapasitesi, akciğer volümleri, bronkoprovokasyon testi) yapılmaktadır. Bu testler ile genel olarak akciğer kapasitesi, akciğer fizyolojisi ve fizyopatolojisi ile ilgili olarak sayısal veriler elde edilmekte ve tedaviye yön vermede değerlendirilmektedir. 

 

Bronkoskopi - Endoskopi Ünitesi

Ünitemizde hem Fiberoptik Bronkoskopi (FOB) hem de endobronşiyal ultrasonografik bronkoskopi(EBUS Bronkoskopi) yapılmaktadır. FOB ile akciğere uzanan havayolları, video kamera yöntemi ile görüntülenmektedir. Gerekli durumlarda tanısal amaçlı olarak başta biyopsi ve bronkoalveoler lavaj olmak üzere gerekli işlemler yapılmaktadır. EBUS ile havayolları duvarında ve havayollarına komşu dokuların ultrasonografik(USG) olarak görüntülenmesi ve USG yardımı ile eşzamanlı biyopsi yapılması mümkün olmaktadır.

 

Uyku Laboratuvarı

Uyku ile ilişkili hastalıkların tanısı amacı ile polisomnografi merkezimizde uygulanmaktadır. Polisomnografi yapılması sonrası tanı ve tedaviye yönelik değerlendirme yapılmaktadır.

 

Alerji Testleri

Alerjik Göğüs Hastalıkları ile igili olarak allerji testi (deri prick testi ve spesifik Ig E) laboratuvarımızda yapılmaktadır. Özellikle allerjik astımda allerji testleri, tanı ve tedaviye yön vermektedir.

 

Diğer Testler

Göğüs duvarından girilerek akciğer biyopsisi yapılması gerekli olduğu durumlarda merkezimizde bulunan Girişimsel Radyoloji, bilgisayarlı tomografi altında bu işlemi yapmaktadır.

 

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar

Doktorlar

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri