Kurumsal

Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni

Web Sitesi Çerez Politikası ve Aydınlatma Metni

Bu aydınlatma metni, veri sorumlusu sıfatıyla Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi (“Hastane”) ait istanbulbaskentuniversitesi.com internet sitesini (“İnternet Sitesi”) ziyaretiniz sırasında internet sitesi ve uygulama üzerinden işlenecek kişisel verileriniz hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) ve ilgili mevzuata uygun bir biçimde ilgili kişi sıfatıyla sizleri bilgilendirmek amacı ile hazırlanmıştır. Ayrıca işbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezlerin kullanıldığı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğiniz bilgileri sizlere sunulmuştur. Bu aydınlatma metni 12.06.2024 tarihinde güncellenmiş olup, beyanın hastanemizce kısmen veya tamamen yenilenmesi halinde yürürlük tarihi güncellenecek, internet sitemiz ve uygulamalarımız aracılığıyla ile ilgili kişilerin erişimine sunulacaktır.

İnternet sitesi çerezler yoluyla işlenen kişisel verileriniz internet sitemizden en verimli şekilde faydalanabilmeniz ve kullanıcı deneyiminizi geliştirebilmek amaçlarıyla Kanunun 5’inci maddesinin 2. fıkrasının f bendinde yer alan “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak işlenmektedir. İşlenen kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde ilgili çerezin hizmetlerini sunan taraflarla paylaşılmaktadır; ancak kanunen gerekli olduğu hallerde yetkili kamu kurumlarıyla da paylaşılabilir. İşleme ve aktarıma ilişkin detaylı bilgilendirme aşağıdaki listede sunulmuştur. Çerez Aydınlatma Metni’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Çerez Politikası

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi olarak, kişisel verilerinizin hukuka uygun işlenmesi adına 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümlerine, Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararlarına ve bilcümle mevzuata uygun davranmaya çalışıyor ve uygun düştüğü ölçüde Avrupa Birliği Veri Koruma Tüzüğü hükümlerine uyum sağlamak için gerekli her türlü tedbir ve önlemi alıyoruz. Bu kapsamda ziyaretçilerimizin gizlilik ve kişisel verilerinin korunması haklarını gözeterek daha iyi bir kullanım deneyimi sağlayabilmek için kullandığımız çerez türleri, çerezlerin kullanım amaçları ve bu çerezlerin ayarları, yönetilmesi ve silinmesi hakkında sizi bilgilendirmek isteriz. Çerez Politikamıza ilişkin olası değişiklikler bu sayfada yayımlanacaktır. Bu çerçevede, hangi bilgilerin saklandığına ve bu bilgilerin nasıl kullanıldığına dair güncel olarak bilgi almanıza olanak sağlanacaktır.

Diğer birçok internet sitesi gibi biz de “çerezler”den faydalanmaktayız. Çerezler bir internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyalarıdır. Bu yolla, IP adresi, kullanılan tarayıcı, bilgisayarınızdaki işletim sistemi ve internet bağlantınız gibi belirli verileri otomatik olarak elde ederiz. Çerezler programları çalıştırmada veya bilgisayarınıza virüsler göndermede kullanılamaz. Çerezlerin içerdiği bilgilerle biz sadece navigasyonu kolaylaştırabilir ve internet sitelerimizin doğru görüntülenmesini sağlayabiliriz.

Çerezler, sizi farklı Hizmetlerde tanımak, Hizmetlerimiz üzerinde ve dışında ilgi alanlarınız hakkında bilgi sahibi olmak, deneyiminizi geliştirmek, güvenliği arttırmak, Hizmetlerimizin kullanımını ve etkinliğini ölçmek ve reklam sunmak amacıyla mobil uygulama tanımlayıcıları gibi çerez ve benzeri teknolojiler kullanırız. Tarayıcı ayarları ve diğer araçlar aracılığıyla çerezleri kontrol edebilirsiniz.

Kullanım amaçlarına göre dört çeşit çerez bulunmaktadır: Oturum Çerezleri, Performans Çerezleri, Fonksiyonel Çerezler ve Reklam ve Üçüncü Taraf Çerezleri. Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi kendi web sitelerinde zorunlu çerezler ve performans / analitik çerezleri kullanılmaktadır. Oturum çerezleri, kullanıcının Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi web sitesinden ayrılana dek tarayıcısında tutulan geçici çerezlerdir. Kalıcı çerezler ise kullanıcı tarafından silinmediği sürece kullanıcının tarayıcısında kalan çerezlerdir. Çerezlerin ömrü, kullanıcının yapmış olduğu tarayıcı ayarlarına bağlı olarak değişiklik gösterir.

Her durumda, topladığımız veriler sizin onayınız olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılamaz. Elbette ki çerezler olmadan internet sitemizi her zaman görüntüleyebilirsiniz. İnternet tarayıcıları her zaman çerezleri kabul edecek şekilde kuruludur. Tarayıcı ayarlarınız vasıtasıyla çerezlerin kullanımını her zaman durdurabilirsiniz. Bu ayarların nasıl değiştirileceğini öğrenmek için lütfen tarayıcınızın yardım fonksiyonunu ve çerezleri yönet sayfamızı kullanınız. Çerezlerin kullanımını durdurduğunuzda internet sitemizin belirli özelliklerinin çalışmayabileceğini lütfen unutmayınız.

Aşağıdaki "Çerezleri Yönet" linkine tıklayarak çerezler ile ilgili tercihlerinizi her zaman değiştirebilirsiniz.

Bu haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yönteme uygun olarak bize iletebilirsiniz.

Yazılı talebinizi Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi Oymacı Sokak No:7 34662 Üsküdar / İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya bashekimlikist@baskent.edu.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Çerez Politikası’na ilişkin metne ulaşmak için tıklayınız.

 

Çerez Nedir ve Neden Kullanılmaktadır?

Çerezler, internet sitesini ziyaret ettiniz sırasında tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır.

 

Çerez Türleri ve Kullanım Amaçları

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum çerezi, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir.

Birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler: Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Aşağıda Tablo-1'de (Çerez Çeşitleri-Çerez Kullanım Amacı) genel olarak çerezlerin çeşitlerinden ve kullanım amaçlarından bahsedilmiştir. İnternet sitemizde ise kullanım amacına göre aşağıdaki Tablo-2 (Zorunlu Çerezler) ve Tablo-3 (Performans ve Analitik Çerezler) yer alan çerezler kullanılmaktadır.

Tablo-1:

‌Çerez Çeşitleri ‌Çerez Kullanım Amacı
Zorunlu Çerezler Web sitemizin doğru biçimde çalışması için zorunludur. Örneğin, kimlik doğrulama, mevcut oturumunuz ile ilgili bilgilerin kaybolmaması gibi amaçlarla zorunlu çerezler kullanılmaktadır. Bu çerezler güvenlik ve doğrulama gibi amaçlar için kullanılmakta olup, herhangi bir pazarlama amacı doğrultusunda kullanılmaz.
İşlevsellik İçin Gerekli Olan Çerezler Web sitemizi ziyaret eden kullanıcıların tercihlerini hatırlamasına olanak sağlayan çerezlerdir. Örneğin ziyaretçinin dil tercihi veya metin font boyu seçiminin hatırlanmasını sağlar. Bu tür çerezlerin kullanımına izin verilmemesi size özel bir özelliğin kullanılmamasına neden olabilir ve tercihlerinizi hatırlamasını engeller.
Performans ve Analiz İçin Gerekli Olan Çerezler Web sitemizin geliştirilmesine yardımcı olan çerezlerdir. Bu tür çerezler, ziyaretçilerin site kullanımları hakkında bilgiler toplar, sitenin gerektiği gibi çalışıp çalışmadığının denetiminde ve alınan hataların tespitinde kullanılır.
Hedefleme ve Reklam Çerezleri Bu çerezler web sitemizde veya sitemiz haricindeki mecralarda ürün ve hizmet tanıtımını yapmak, iş birliği yaptığımız ortaklarımızla birlikte size ilgili ve kişiselleştirilmiş reklamlar göstermek, reklam kampanyalarının etkinliğini ölçmek için kullanılır.
Kalıcı Çerezler Kişinin bilgisayarında belirli bir tarihe veya kullanıcı tarafından silinene kadar varlığını sürdüren çerezlerdir. Bu çerezler, çoğunlukla kullanıcıların site hareketlerini ve tercihlerini ölçmek amacıyla kullanılır.
Oturum Çerezleri Bu çerezler kullanıcının ziyaretini oturumlara ayırmak için kullanılır ve kullanıcıdan veri toplamaz. Çerez, kullanıcı ziyaret ettiği web sayfasını kapattığında veya belli bir süre pasif kaldığında silinir. Web Sitesi'nde üçüncü kişilerin başta reklam hizmetleri olmak üzere hizmet sağlamasına yardımcı olmak ve bu hizmetlerin etkinliğini artırmak için hedef ve izleme çerezleri kullanılır.

 

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Tablo-2:

Zorunlu Çerezler:

Çerez Açıklama Saklanma Süresi Sağlayıcı Çerez Türü
csrf_cookie_name Bu çerez site içerisinde form güvenliklerini sağlamak adına XSS-CSRF korumaları için kullanılmaktadır. Oturum süresince her zaman aktiftir. .istanbulbaskentuniversitesi.com Birinci Taraf
acceptedCookiesPolicy Bu çerez, çerez politikalarını kabul edip etmediğinizi tutmak için kullanılmaktadır. 7 Gün .istanbulbaskentuniversitesi.com Birinci Taraf

 

Tablo-3:

Performans ve Analitik Çerezleri:

Çerez Açıklama Saklanma Süresi Sağlayıcı Çerez Türü
_ga Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. 180 Gün .google.com Üçüncü Taraf
_ga_1GNTFRL3ZD Bu tür çerezler tüm istatistiksel verilerin toplanmasını bu şekilde Sitenin sunumunun ve kullanımının geliştirilmesini sağlar. Google, bu istatistiklere toplumsal istatistikler ve ilgilere ilişkin veriler eklemek suretiyle, kullanıcıları daha iyi anlamamızı sağlar. 180 Gün .google.com Üçüncü Taraf
YSC , pm_sess İnternette gezinme oturumundaki istekleri başka sitelerin değil, kullanıcının yaptığından emin olmayı sağlar. Bu çerezler, kötü amaçlı sitelerin kullanıcının bilgisi olmadan kullanıcı adına hareket etmesini önler. 180 Gün .youtube.com Üçüncü Taraf
VISITOR_INFO1_LIVE , VISITOR_PRIVACY_METADATA Geçmiş görüntülemelere ve aramalara dayalı olarak YouTube'da kişiselleştirilmiş önerileri etkinleştirebilir. "NID" çerezi ise siz arama terimi yazarken Arama'da kişiselleştirilmiş otomatik tamamlama özelliklerini etkinleştirir. 180 Gün .youtube.com Üçüncü Taraf
PREF Bu çerezlerini kullanarak kullanıcılarınıza, sitenize ve İnternet'teki diğer sitelere yaptıkları ziyaretlere dayalı reklamlar sunar. 180 Gün .youtube.com Üçüncü Taraf

 

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkanına sahipsiniz.

Google Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google Chrome: http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies

Opera: http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/

Safari: https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 

Çerezler Nasıl Toplanır?

Veriler tarayıcılara eriştiğiniz cihazlarınız aracılığıyla toplanır. Toplanan bu bilgiler cihazlara özeldir. İstenildiği zaman kullanıcı tarafından silinebilmekte ve bilgilere erişim kapatılabilmektedir.

 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri;

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Talepleriniz için;

Veri Sorumlusu: Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi

Yazılı talebinizi Altunizade Mahallesi, Kısıklı Caddesi Oymacı Sokak No:7 34662 Üsküdar / İstanbul adresine ıslak imzalı olarak veya bashekimlikist@baskent.edu.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz. Başvurunuzu bu linkteki ilgili formu doldurarak, bu form haricinde, dilediğiniz farklı bir yazılı metin sunarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen her türlü yöntemle gerçekleştirebilirsiniz.

Sağlıklı günler dileriz.

 

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri