Üroflowmetri ve Postmiksiyonel Rezidü (PMR)

Üroflowmetri ve Postmiksiyonel Rezidü (PMR)

İşeme testi olarakta adlandırılır. İdrar yollarında işemeye bağlı herhangi problemi tespit etmek ve işeme akış hızını engelleyen bir faktörün olup olmadığının tespit edilmesi için uygulanır. İdrar akım hızı ve süresinin ölçümü yapılır

İşlem için gerekli olan idrar sıkışıklığının sağlanması ve daha sonra mesanenin tam olarak boşaltılmasıdır. İşeme özel olarak hazırlanan akım hızının ve miktarının rapor olarak verildiği bir cihazda yapılmaktadır.

İşeme testi sonrası mesane de ne kadar idrar kaldığı (PMR) da mutlaka ultrasonografi ile kontrol edilmelidir.

 

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri