Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)

EBUS Nedir?

EBUS son yıllarda Göğüs Hastalıkları tarafından kullanım sıklığı gittikçe artan bir bronkoskopik tanı yöntemidir. EBUS ile en sık tanı konulabilen hastalıklar akciğer kanseri, tüberküloz ve sarkoidozdur. Bunun yanında lenf bezi kanseri olan lenfoma tanısı EBUS ile konulabilmektedir.

EBUS Hangi Hastalıkların Tanısında Kullanılır?

Göğüs kafesi içinde, önde sternum, sağ ve sol yanda akciğerler ve arkada omurga ile çevrili bulunan bir bölge - mediasten - vardır. Mediastende kalp, soluk borusu (trakea) ve ana damarlar yanında lenf bezleri bulunur. Lenf bezlerini tutan hastalıkların tanısı için biyopsi yapılması gerekli olduğunda EBUS’a başvurulur. Yine mediastende, trakea ve bronşların komşuluğunda bulunan kitlesel lezyonların biyopsisi ve ana damarların içindeki pıhtıların görüntülenmesi EBUS ile yapılabilmektedir.  Bronkoskopi cihazının içerisinden özel üretilmiş bir ince iğne, bronkoskobun ucuna gönderilmektedir. Bronkoskobun uç kısmında bulunan ultrasonografi yardımı ile lenf bezi veya kitle görüntülenmekte ve bu görüntü altında iğne biyopsisi yapılmaktadır. EBUS ile kan damarları ultrasonografik olarak görüntülenir. Bu nedenle ana damarlara zarar vermeden biyopsi yapılabilmektedir.

EBUS, akciğer kanseri tanısında kullanılabildiği gibi akciğer kanseri evrelemesinde de kullanılmaktadır. Evreleme sonucunda uygun tedavi olanaklı olmaktadır.

EBUS Kullanımının Avantajları Nelerdir?

İşlem yapılırken Göğüs Hastalıkları uzmanı ile birlikte Anestezi Uzmanı hastayı sedatize etmekte, solunum ve kalp fonksiyonları (oksijen düzeyi, tansiyon, nabız, elektrokardiyografi) takip edilmektedir. Bu yöntemin kullanılması ile birçok hasta gereksiz ameliyatlardan korunmakta ve hastanede yatış gerekmeksizin yaklaşık 30 dakikalık ağrısız bir işlemle akciğer hastalıklarının tanısı ve evrelenmesi sağlanabilmektedir.

 

Mobil Uygulamamızı İndirdiniz Mi?

'Başkent Sağlık' mobil uygulamamızla randevu oluşturmak, tahlil sonuçlarınızı görüntülemek, doktorlarımıza sorularınızı iletmeniz ve çok daha fazlası artık çok kolay! Hem iOS hemde Android cihazlarınız için hemen indirebilirsiniz.

Başkent Sağlık App Store  Başkent Sağlık Google Play Store

Mobil Uygulamamızı İndirdiniz Mi?

'Başkent Sağlık' mobil uygulamamızla randevu oluşturmak, tahlil sonuçlarınızı görüntülemek, doktorlarımıza sorularınızı iletmeniz ve çok daha fazlası artık çok kolay! Hem iOS hemde Android cihazlarınız için hemen indirebilirsiniz.

 

 

Kolorektal Cerrahi

Kolon ve Rektum Cerrahisi
 
Genel cerrahinin bağırsak ve anüs
hastalıkları ile ilgili bölümüne
koloproktoloji denir.

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Jinekoloji Polikliniği

Kadın Hastalıkarı ve Doğum
 
Tüm hastalarımız güncel bilimsel
veriler ışığında değerlendirilmekte
ve tedavi edilmektedir.

 

DETAYLI İNCELE