Meme Hastalıkları Cerrahisi

Meme Hastalıkları Cerrahisi
Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 2151 - 2152

Meme Kanseri Nedir?

Meme dokusunu oluşturan hücreler kontrol dışı çoğalmaya başladığında meme kanseri ile ilgili süreç de başlar. Bu hücreler mamografide görünür hale gelen bir kitle oluştururlar ve gideek el ile de hissedilebilen bir hal alırlar. Bu hücreler etraf dokuyu işgal edebilme ya da uzak dokulara “sıçrama” yeteneğini kazandığında habis (kötücül-malign) olarak tanımlanır yani kanser oluşmuş olur. Meme kanseri kadınların hastalığı gibi görünse de , erkeklerde de görülebilir.

 

Meme Kanseri Nerede Başlar?

Meme kanserleri memenin he yerinde gelişebilirse de en sık süt kanallarında oluşur. Bazen de sütü oluşturan salgı bezlerinden gelişir. Bazen meme kanseri bir kitle şikayeti ile belli olur, ancak her zaman değil. Sadece mamografide bir kireçlenme kümeciği ile de yakalanabilir ki bunlar erken evre meme kanserleri olarak tanımlanır.
Meme kitlelerinin habis mi selim mi olduğunun anlaşılması önemlidir. Bu konuda size meme polikliniğimiz yardımcı olacaktır. Böyle bir kitle hissedildiğinde vakit kaybetmeden sağlık kurumlarına başvurulması gereklidir.

 

Meme Kanseri Nasıl Başlar?

DNA’daki değişiklikler ya da mutasyonlar normal meme hücrelerini kanserli hücrelere  çevirebilir. Belirli DNA değişiklikleri ana-babadan geçer (kalıtsal) ve meme kanseri riskini oldukça artırırlar. Meme kanseri gelişimi ile ilişkili  yaşam tarzıyla ilişkili bazı risk faktörleri de vardır ki; bunlar beslenme , egzersiz yapma gibi faktörlerdir. Mekanizmaları çok iyi anlaşılamamış olsa da hormonların da meme kanseri gelişiminde rol alabileceği bilinmektedir.

 

Meme Kanseri Nasıl Yayılır?

Meme kanserini oluşturan hücreler (diğer pek çok kanser türünde olduğu gibi) kan ya da lenf sistemine geçerek vücudun diğer kısımlarına yayılırlar. Bu yayılımanın önüne geçebilecek en önemli faktör ERKEN TANI VE TEDAVİDİR.

 

Sonradan Gelişmiş (Kazanılmış) DNA Değişiklikleri mi Ailesel (kalıtsal) DNA Değişiklikleri mi?

Normal meme hücreleri DNA mutasyonları sonucunda kanserli hücrelere dönüşür. DNA, genlerimizi oluşturan kimyasal bir molekül dizisidir. Bazı DNA bozuklukları kalıtımla aktarılır, ancak hepsi değil! Bazı DNA bozuklukları doğduğunuzda sizinledir ama bazıları sonradan kazanılır. Ailenizde meme kanseri olmaması sizin riskinizi sıfırlamaz! Unutumayın Herediter (kalıtsal ya da ailevi) meme kanseri sendromları, meme kanserli hastaların sadece yüzde 5-10’unda görülen bir durumdur. Kalıtsal meme kanserlerinin yüzde 80’inden sorumlu iki gen vardır: BRCA-1 ve BRCA-2. BRCA-1 geninde bozukluk (mutasyon) olan kadınlarda 70 yaşına kadar meme kanseri gelişme riski yüzde 85, over (yumurtalık) kanseri riski ise yüzde 45. BRCA-2 gen mutasyonu taşıyıcılarındaysa, 70 yaşına kadar meme kanseri riski yüzde 84 ve yumurtalık kanseri riski yüzde 76’dır.

Neden?

Meme kanseri kadınlar arasında en sık görülen kanser türlerinden biridir ve eğer erken saptanamazsa bu hastalıktan ölüm riski artmaktadır.. Meme kanserine erken dönemde tanı konulmasında  en önemli tetkik; mamografidir. Bir kitle elle muayenede ele gelir hale gelmeden 1 ila 4 yıl önce 8ortalama 1,52 yıl) mamografide belli olabilmektedir.

Kimlere öneriliyor?

Herhangi bir bulgu ya da belirti olmasa bile 40 yaşın üzerindeki tüm kadınlara düzenli olarak yıllıok mamografik tarama yaptırmaları önerilmektedir.. Taramanın düzenli olarak uygulandığı ülkelerde meme kanserine bağlı ölümlerin yüzde 19-64 (ortalama yüzde 30) oranında azaldığı bir gerçektir.
Genç kadınlarda memenin süt üreten dokusu fazla (meme yoğundur) olduğu için mamografinin kanser saptamadaki başarısı daha düşüktür bu nedenle bazı özel durumlar dışında kırk yaşın altındaki kadınlara mamografik tarama önermiyoruz.

 

Mamografide alınan radyasyon tehlikeli mi?

Pek çok kadın mamografide alınan radyasyondan endişe duymaktadır; oysa bu işlem sırasında alınan radyasyon dozu son derece düşüktür. Bir kişinin 3 ayda normal olarak maruz kaldığı ya da uzun bir uçak yolculuğunda alınan radyasyon dozu bir mamografi çekimindeki radyasyona eşittir. Radyasyona bağlı kanser oluşma olasılığı teorik olarak mümkünse de, mamografide ve özellikle 40 yaşın üzerindeki kadınlarda bu olasılık yok denebilecek kadar azdır. Cihazların düzenli bakım ve kontrolünün yapıldığı modern merkezlerde mamografik taramadan endişe edilmesi gerekmiyor. Unutmayın  erken tanıyla elde edilecek fayda riske göre çok daha fazladır!

 

Diğer Tanı Yöntemleri

Meme tümörlerinde sıklıkla Ultrason, zaman zaman da Manyetik Rezonans görüntüleme (MR) tanıya oldukça yardımcı yöntemlerdir, ancak bu yöntemlerin deneyimli meme radyologları tarafından kullanımı, doğru tanıya oldukça önemli katkı sunmaktadır.

 

Meme Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Meme kanserinin tedavisi iki temel prensiple yapılır. Lokal yani memeye yönelik tedavi ve sistemik, yani tüm vücudun tedavisi.
Sistemik tedavi, kemoterapi,hedefe yönelik (akıllı ilaç) tedavi ve hormonoterapi yöntemlerinden bir veya birkaçı ile yapılır.
Lokal tedavi ise radyoterapi ve Cerrahi tedavidir.

 

Meme Kanseri Cerrahi Tedavisi

Meme kanseri cerrahi tedavisi hasta ile meme cerrahının beraber karar verecekleri bir süreçtir. Cerrahınız size olası seçenekleri artı ve eksileriyle sunmalı ve sizin için en uygun yöntemi beraber seçebileceğiniz şekilde sizi aydınlatmalıdır.
Memenin tamamen alınması, sadece tümörlü kısımın alınması (meme korucu cerrahi), meme derisinin korunup içinin silikon protezlerle doldurulması gibi pek çok yöntem mevcut olup bunlar arasında hastanın sonraki hayatını mutlu bir şekilde sürdüreceği en doğru seçim yapılmalıdır.

 

Onkoplastik Cerrahi Nedir?

Meme koruyucu cerrahi (sadece tümörün ya da kısmi olarak memenin çıkarıldığı yöntem) erken evre ve küçük tümörlerde rahatlıkla uygulanabilmektedir. Bazı hastalarımızda ise meme yapısal olarak küçük ve  tümör daha büyük olabilmekte ve bu durum kötü kozmetik görünümlere yol açmaktaydı. Bunun önüne geçebilmek için onkoplastik cerrahi yöntemler zaman içinde geliştirilmiş olup merkezimizde de başarıyla uygulanmaktadır. Bu yöntemle hem daha geniş meme dokusu çıkarılabilmekte hem de iyi kozmetik sonuçlar elde edilmektedir. Bununla da kalmayıp hasta olmayan meme de diğer memeye simetrik hale getirilebilmektedir.

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar

Doktorlar

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri