Deneyim

1997 – 1999 Pratisyen Hekim / 4. J. Kmd. Tug. Komutanlığı, Jandarma Komanda Okulu, Foça, İzmir

1999 – 2003 Uzmanlık Öğrencisi / GATA Haydarpaşa E.H. / Genel Cerrahi Servisi, İstanbul

2003 – 2005 / Uzman Hekim / Şırnak Asker Hastanesi Baştabipliği / Genel Cerrahi Uzmanı, Şırnak

2005 – 2006 Uzman Hekim / GATA Haydarpaşa E.H. / Genel Cerrahi Servisi, İstanbul

2006 – 2011 Yardımcı Doçent / GATA Haydarpaşa E.H. / Genel Cerrahi Servisi, İstanbul

2009 – 2010 Yardımcı Doçent / Bergen Haukeland Üniversitesi Tıp Fakültesi / Meme ve Endokrin Cerrahisi, Bergen, Norveç

2011 – 2016 Doçent / GATA Haydarpaşa E.H. / Genel Cerrahi Servisi, İstanbul

2017 – 2021 Profesör / İstanbul Okan Üniversitesi / Tıp Fakültesi / Genel Cerrahi A.D.

2021 – Halen Profesör / İstanbul Başkent Üniversitesi SUAM

Eğitim

1996 Y.Lisans / Tıp Fakültesi / GATA Tıp Fakültesi, Ankara

1999 Tıpta Uzmanlık / Genel Cerrahi / GATA Haydarpaşa E.H. / Genel Cerrahi Servisi, İstanbul

İdari Görevler

1997 – 1999 Revir Başhekimliği, Jandarma Komando Okulu, Foça, İzmir

2003 – 2005 Şırnak Asker Hastanesi Başhekim Yardımcılığı, Şırnak

2006 – 2016 Servis Şef Yardımcılığı, GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi

2017 – 2021 Dönem 4 Koordinatörlüğü, İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

2019 – 2021 Dekan Yardımcılığı, İstanbul Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi, İstanbul

Türk Cerrahi Derneği  

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği

İstanbul Meme Derneği

Endokrin Cerrahisi Derneği

Endokrinolojide Diyalog Derneği

Meme Cerrahisi Derneği

Cerrahi Onkoloji Derneği

Avrupa Cerrahi Onkoloji Derneği

Nutrisyon Temel Eğitim Kursu, İstanbul, 2005

Tiroid Cerrahisinde İntraoperatif Nöromonitorizasyon Kursu, Bergen, Norveç, 2009

Onkoplastik Cerrahi Kursu, 2013, Düsseldorf, Almanya

Seviye III Rekonstruktif Meme Kanseri Cerrahisi Kursu, 2013, İstanbul

Tiroid Kanserinde Santral ve Lateral Boyun Diseksiyonu Kursu, 2013, Antalya

Deney Hayvanı Kullanım Sertifikasyon Kursu, 2014, İstanbul

Onkoplastik ve Rekonstruktif Meme Cerrahisi Kursu, 2015, İstanbul 

Kolon ve Rektum Hastalıkları Dergisi Yayın Ödülü

“Kolonoskopi Öncesi Barsak Temizliğinde Sodyum Fosfat ve Sennoid’in Karşılaştırılması: Prospektif Randomize Çalışma”

Sücüllü, Aİ Filiz, O Okul, E Yücel, Y Kurt, ML Akın

Kolon Rektum Hast Derg 18:133-137, 2008

 

Seçkin Bildiri Ödülü 

‘Rektum Kanserinde Endorektal Ultrasonografi ile Yapılan Evrelemenin Patolojik Evreleme ile Karşılaştırılması’

O Okul, İ Sücüllü, E Yücel, Y Özdemir, Aİ Filiz, ML Akın

Ulusal Cerrahi Kongresi, Ankara, 2010

 

Deneysel Sözlü Bildiri Üçüncülük Ödülü 

"Deneysel Peritonit Modelinde Lactobacillus Rhamnosus GG’nin Kolon Anastomozuna Etkisi"

Fulya Gündüz Okudur, Dursun Özgür Karakaş, Ali İlker Filiz, Levhi Akın

6. Cerrahi Araştırma Kongresi, 8-10 Aralık 2011, Ankara

Meme Hastalıkları

Meme Kanseri

Meme Kisti

Meme Cerrahisi

Meme Başı Akıntısı

Meme Başı Kanaması

Meme Ucu Akıntısı

Tiroid Guatr

Tiroid Kanseri

Paratiroid Hastalıkları

Paratiroid Kanseri

Hipertiroidi

Tiroid Hastalıkları

Tiroid Nodülü

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri