Deneyim

2014 - 2019 Araş. Gör. / Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi / Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

2019 - 2021 Uzm. Dr. / İstanbul Silivri Ceza İnfaz Kurumu Devlet Hastanesi

2021 - Halen Uzm. Dr. / Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM / Ortopedi ve Travmatoloji A.D.

Eğitim

2004 - 2012 Lisans Tıp Fakültesi / İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

2014 - 2019 Tıpta Uzmanlık / Ortopedi ve Travmatoloji A.D. / Başkent Üniversitesi 

AO Trauma Europe

TOTBİD

A. Uzmanlık Tezi:

A1. İflas Etmiş Pedikül Vida Yolu Revizyonunda Güçlendirme Yöntemlerinin Biyomekanik Olarak Karşılaştırılması

B. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

B1. Mahmuti A, Güler ÜÖ, Haberal B, Şimsek EK, Yüksel S, Temiz A, Tuncay İC. Biomechanical Comparison of Polymethylmethacrylate Augmentation Methods in Failed Pedicle Screw Revision. Turk Neurosurg. 2021

B2. Şimşek EK, Haberal B, Mahmuti A, Balçık BC, Demirörs H. Does an Infra Pectineal Plate Alone Provide Adequate Fixation in Anterior Column Posterior Hemitransverse Acetabular Fractures? A Comparative Biomechanical Study. Turkish Journal of Trauma and Emergency Surgery 2021

B3. Haberal B, Şahin O, Şimşek EK, Mahmuti A, Tuncay İC. Outcomes for core decompression with multiple drilling of the osteonecrosis of the femoral head in patients with solid organ transplantation. Joint Disease and Related Surgery, 2018

B4. Haberal B, Şahin O, Mahmuti A, Şimşek EK, Altun S. Factors Affecting The Operative Time Intervals For Primary Lower Limb Arthroplasties And Their Correlation With Total Operative Procedure Time. Acta Chir. Orthop. Traum. Cech, 2018

B5. Haberal B, Sahin O, Terzi A, Simsek EK, Mahmuti A, Tuncay İC. Treatment of Full-Thickness Cartilage Defects with Pedunculated and Free Synovial Grafts: A Comparative Study in an Animal Model. Indian J Orthop. 2020

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler :

C1. Şimşek EK, Haberal B, Sahin O, Akgün RC, Mahmuti A, Tuncay IC. The Analysis of Time Intervals for Major Orthopaedic Surgeries: A Prospective Cross-Sectional Correlation Study, 37th SICOT Orthopaedic World Congress, 8-10 September 2016, Rome, Italy

C2. Şimşek EK, Haberal B, Sahin O, Akgün RC, Mahmuti A, Tuncay IC. Treatment of Full Thickness Cartilage Defects With Pedunculated and Free Synovial Grafts: A Comperative Study in an Animal Model, 37th SICOT Orthopaedic World Congress, 8-10 September 2016, Rome, Italy

C3. Mahmuti A, Şimşek EK, Şahin O, Demirörs H, Akgün RC, Tuncay İC, Kuru i. Two-Staged Revision of Infected Knee and Hip Replacement Arthroplasty: A single centered study review, American Collage Of Surgeons Turkey Chapter Meeting, 11-12 May 2017, Ankara, Turkey

C4. Mahmuti A, Haberal B, Şimşek EK, Şahin O, Akgün RC, Demirörs H. All-Arthroscopic Versus Mini-Open Rotator Cuff Repair: A Single Centered Outcome Analysis with a Minimum of 1 Year Follow-Up, American College Of Surgeons Turkey Chapter Meeting, 5-6 September, Ankara, Turkey

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

D1. Şahin O, Mahmuti A, Baylar E, Şimşek EK, Akgün RC, Tuncay IC. Osteoporoz tedavisinde femur diyafiz kırıklarının intramedüller çivi ile tedavisi: Obezite ve ilaç kullanım süresi sonuçlar üzerine etkili mi?, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim 2016, Antalya

D2. Mahmuti A, Şahin O, Tuncay İC, Baylar E, Şimşek EK, Azarabadi JM. Spor faaliyetine katılmayan çocukta distal femur stres kırığı: Kemiğin sarkomasını taklit eden nadir bir olgu sunumu, 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim 2016, Antalya

D3. Baylar E, Mahmuti A, Şimşek EK, Şahin O, Tuncay İC. Dizde lateral kollateral bağ kalsifikasyonu: lateral diz ağrısının nadir bir sebebi. 26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 25-30 Ekim 2016, Belek, Antalya

D4. Azarabadi JM, Akgün RC, Yawz A, Mahmuti A, Şimşek EK, Şahin O, Tuncay İC. Total Diz Artroplastisi Sonrası Popliteal Arter Akut Trombozu: Diz üstü ampütasyon ile sonlanan bir olgu sunumu, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Belek, Antalya

D5. Baylar E, Şahin O, Şimşek EK, Mahmuti A, Azarabadi JM, Demirörs H, Kuru İ, Tuncay İC. Kronik Hemodiyaliz Hastalarında Femur Boyun Kırıklarının Kısmi Kalça Protezi ile Tedavisi: Kırık Tipleri ve Çimentolu-Çimentosuz protezlerin Sağkalım Oranları Arasında Fark Var Mı?, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Belek, Antalya

D6. Şahin O, Tuncay İC, Mahmuti A, Şimşek EK, Akgün RC, Kuru İ. Konservatif redükte olmayan konjenital diz çıkığı: Açık redüksiyon ve internal tespit ile tedavi sonuçları, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Belek, Antalya

D7. Kuru İ, Şahin O, Mahmuti A, Şimşek EK, Azarabadi JM, Tuncay İC. Herediter Multiple Osteokondrom (HMO)’da nadir görülen bir komplikasyon: Peroneal Sinir Tutulumu, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Belek, Antalya

D8. Akgün RC, Şahin O, Şimşek EK, Mahmuti A, Azarabadi JM, Tuncay İC. Hareketli İnsertli Total Diz Protezi Uygulaması Sonrasında Geç Dönem İnsert çıkığı: Eklem İçi Serbest Polietilen İnsert, Nadir Görülen Bir Komplikasyon, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Belek, Antalya

D9. Demirörs H, Şahin O, Şimşek EK, Mahmuti A, Azarabadi JM, Tuncay İC. Çocukta Görülen İnsidental Diskoid Menisküs: Artroskopik santral parsiyel menisektomi sonuçları ile nadir bir olgu sunumu, 27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24-29 Ekim 2017, Belek, Antalya

E. Kurslar ve Toplantılar

E1 VII Kemik ve Yumuşak Doku Tümörleri Temel Kursu 24-25 Mart 2017, Ankara

E2 13. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Eğitim Toplantısı, 28-29 Eylül 2018, İstanbul

E3 XIV. Temel Bilimler ve Araştırma Okulu, 04-06 Mart 2016, Denizli

E4 AOTrauma Course – Basic Principles Of Fracture Management, 17-20 Haziran 2017, İstanbul

E5 AOTrauma Course – Advanced Principles Of Fracture Management, 20-23 Ocak 2018, Ankara

E6  American College of Surgeons – Turkey Chapter Meeting 11-12 Mayıs 2017, Ankara

E7 European School for Training in Orthopaedics (ESTRO)– Upper Limb School, 4-7 Ekim 2017, Ankara

E8 Gelişimsel Kalça Displazisi Pes Ekinovarus Kursu GKD PEV, 5-6 Mayıs 2018, İstanbul

E9 12. Prof. Dr. Rıdvan Ege Temel El Cerrahisi Kursu, 8-9 Aralık, İstanbul

E10 Türk Omurga Derneği Çekirdek Eğitim Programı Eurospine Eğitim Modülleri 1-2-3, 9-11 Kasım, İstanbul

E11 Türk Omurga Derneği Çekirdek Eğitim Programı Eurospine Eğitim Modülleri 4-5, 19-20 Ocak, İstanbul

E12 XII Gazi Omuz Artroskopisi Kursu, 4-5 Ocak 2019, Ankara

E13 American College of Surgeons – Turkey Chapter Meeting 5-6 Eylül 2019, Ankara

F. Ulusal/uluslararası kitap bölümü çevirileri:

F1. Mahmuti A., Demirörs H. Pelvik Halka Anatomisi, Planlama ve Karar verme. Pelvis ve Asetabulum Kırıkları Tedavi Prensipleri ve Metotları. Çeviri Editörleri: Arazi M, Demirörs H, Canbeyli İD. Doğan Tıp Kitabevi, 2019.

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri