Nöroloji
Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 1948 - 1999

Nöroloji Bölümü

Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Kliniği, Üniversitemiz Nöroloji Anabilim Dalı’na bağlı olarak branşın ilgi alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel bilgiler doğrultusunda hizmet sunmaktadır. Kliniğimizde, nöroloji branşının ilgi alanında olan serebrovasküler olay ve beyin damar hastalıkları, başağrısı, başdönmesi, demiyelinizan hastalıklar (Multipl Skleroz ve diğer demyelinizan hastalıklar), epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer Hastalığı ve diğer demanslar, Parkinson Hastalığı vb.), nöromusküler hastalıklar, periferik sinir sistemi hastalıkları konusunda poliklinik, ayaktan ve yatarak tanı ve tedavisi ile ilgili hizmetler verilmektedir.

Nöropsikolojik Testler (NPT) hakkında detaylı bilgi için tıklayınız. >>

 

Nöroloji Bölümü Tanı ve Tedavi Uygulamaları

Hemifasyal spazm, spastisite ve migren hastalarında tedavi amaçlı botox işlemi uygulanmaktadır.

 

EEG (Elektroensefalgrofi)

Beyinin ürettiği biyoelektriksel aktivitenin elektrotlar ile bilgisayara kayıt edilmesidir. Hastanemizde rutin EEG (uyanıklık), uyanıklık-uykulu EEG, tüm gece videolu EEG (6-8 saat) kayıtları yapılmaktadır.

 

EMG (Elektromiyografi)

Vücudumuzdaki kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin elektriksel yöntemle izlenmesidir.

 

Lomber Ponksiyon (LP)

Beyin omurilik sıvısı örneği alınarak biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik inceleme yapılabilmesi için uygulanan bir tıbbi prosedürdür. LP, çoğunlukla teşhis, bazı durumlarda da tedavi amaçlı yapılır.

 

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar

Doktorlar

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri