Nöroloji

Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 1948 - 1999

Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Kliniği, Üniversitemiz Nöroloji Anabilim Dalı’na bağlı olarak branşın ilgi alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel bilgiler doğrultusunda hizmet sunmaktadır.Kliniğimizde, nöroloji branşının ilgi alanında olan serebrovasküler olay ve beyin damar hastalıkları, başağrısı, başdönmesi, demiyelinizan hastalıklar (Multipl Skleroz ve diğer demyelinizan hastalıklar), epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer Hastalığı ve diğer demanslar, Parkinson Hastalığı vb.), nöromusküler hastalıklar, periferik sinir sistemi hastalıkları konusunda poliklinik, ayaktan ve yatarak tanı ve tedavisi ile ilgili hizmetler verilmektedir.

Kliniğimizde uygulanan tanı ve tedavi işlemleri:

EEG (elektroensefalgrofi):  Beyinin ürettiği biyoelektriksel aktivitenin elektrotlar ile bilgisayara kayıt edilmesidir. Hastanemizde rutin EEG (uyanıklık), uyanıklık-uykulu EEG, tüm gece videolu EEG (6-8 saat) kayıtları yapılmaktadır.

EMG (elektromiyografi):   Vücudumuzdaki kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin elektriksel yöntemle izlenmesidir.

Lomber Ponksiyon (LP):  Beyin omurilik sıvısı örneği alınarak biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik inceleme yapılabilmesi için uygulanan bir tıbbi prosedürdür. LP, çoğunlukla teşhis, bazı durumlarda da tedavi amaçlı yapılır.

Hemifasyal spazm, spastisite ve migren hastalarında tedavi amaçlı botox işlemi uygulanmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş:

Doktorlar

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE