Radyoloji

Genel Tanıtım

Radyoloji bölümümüz, günümüzün teknolojilerine sahip donanımı, doktor ve tekniker kadrosuyla her türlü radyoloji işlemini yapabilen gelişmiş bir tanı ve tedavi birimidir.

Radyoloji Bölümümüzde hastalıkların tanısı ve izlenmesinde kullandığımız tıbbi görüntüleme cihazlarımız şunlardır:

  • 64 detektörlü bilgisayarlı tomografi (MDBT)
  • 1,5 Tesla Manyetik Rezonans (MR)
  • Dijital Anjiyografi (DSA)
  • Floroskopi
  • Röntgen
  • Mammografi
  • Ultrasonografi
  • Renkli Doppler Ultrasonografi
  • Kemik Dansitometresi
  • Yatan hastalar için CR mobil röntgen cihazı

 

Bu cihazlar kullanılarak yapılan tüm incelemelerin görüntüleri PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) sistemine aktarılmakta, radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve saklanmaktadır. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazı ile tüm rutin tetkiklerin yanı sıra, difüzyon, perfüzyon, incelemeleri de yapılabilmekte, hareketli masa özelliği ve hızlı sekanslar ile tüm vücut tarama ve tek fazda periferik anjiyo gerçekleştirilebilmektedir. Bilgisayarlı tomografi ile, tüm vücut rutin çekimleri, damarlarda kalsiyum skorlama, koroner anjiyografi yapılmaktadır. X-ray incelemelerinde rutin çekimler dışında, omurga ve ekstremite ortorontgenogram grafileri incelemeleri de yapılmakta ve bunlara ait ölçümlerin yapılmasını sağlamaktadır. Mobil cihazlarla hastaların yatakları başında da grafiler çekilebilmektedir. Tüm ultrasonografi ve renkli Doppler incelemeleri yapılmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümleri yapılmaktadır. Floroskopi ile gastrointestinal ve üriner sistem dahil olmak üzere pek çok sistem ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş:

Doktorlar

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE