Radyoloji
Genel Tanıtım

Radyoloji bölümümüz, günümüzün teknolojilerine sahip donanımı, doktor ve tekniker kadrosuyla her türlü radyoloji işlemini yapabilen gelişmiş bir tanı ve tedavi birimidir.

Radyoloji Bölümümüzde hastalıkların tanısı ve izlenmesinde kullandığımız tıbbi görüntüleme cihazlarımız şunlardır:

  • 64 detektörlü bilgisayarlı tomografi (MDBT)
  • 1,5 Tesla Manyetik Rezonans (MR)
  • Dijital Anjiyografi (DSA)
  • Floroskopi
  • Röntgen
  • Dijital Mamografi ve Tomosentez
  • Ultrasonografi
  • Renkli Doppler Ultrasonografi
  • Kemik Dansitometresi
  • Yatan hastalar için CR mobil röntgen cihazı

 

Bu cihazlar kullanılarak yapılan tüm incelemelerin görüntüleri PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) sistemine aktarılmakta, radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve saklanmaktadır. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazı ile tüm rutin tetkiklerin yanı sıra, difüzyon, perfüzyon, incelemeleri de yapılabilmekte, hareketli masa özelliği ve hızlı sekanslar ile tüm vücut tarama ve tek fazda periferik anjiyo gerçekleştirilebilmektedir. Bilgisayarlı tomografi ile, tüm vücut rutin çekimleri, damarlarda kalsiyum skorlama, koroner anjiyografi yapılmaktadır. X-ray incelemelerinde rutin çekimler dışında, omurga ve ekstremite ortorontgenogram grafileri incelemeleri de yapılmakta ve bunlara ait ölçümlerin yapılmasını sağlamaktadır. Mobil cihazlarla hastaların yatakları başında da grafiler çekilebilmektedir. Tüm ultrasonografi ve renkli Doppler incelemeleri yapılmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümleri yapılmaktadır. Floroskopi ile gastrointestinal ve üriner sistem dahil olmak üzere pek çok sistem ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir.

Doktorlar

 

SAĞLIK REHBERİ

+220 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+215 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

11 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri