Beyin Anevrizması Tedavisi

Radyoloji
Beyin Anevrizması Tedavisi

Beyin ön kısmını besleyen damarlardan kaynaklanan anevrizmaBeyin Anevrizması Nedir?

Anevrizmalar, damarlardan kaynaklanan ve normalde olmaması gereken çıkıntı veya baloncuklara verilen isimdir. Bu anevrizmalar tüm atardamarlardan kaynaklanacağı gibi beyin atardamarlarından da kaynaklanabilir. 

Anevrizmaların duvarı normal damar duvarına göre daha zayıf olduğundan, damar sistemi içerisindeki ani basınç yükselmelerinde kanama riski bulunmaktadır. 

Beyin damarları, beyin zarları arasında ilerlediğinden kanama daha çok beyin zarları arasına olur. Ancak bazen beyin dokusu içerisine de kanama görülebilir.

Anevrizmaların Sebepleri Nelerdir?

 • Hipertansiyon
 • Ailesel yatkınlık
 • Travmalar
 • Bağ dokusu hastalıkları
 • Enfeksiyonlar
 • Polikistik böbrek hastalığı
 • Romatizmal hastalıklar
 • Sigara, alkol ve yabancı madde kullanımı
 • Bazı anevrizmaların sebebi bilinmemektedir. 

Anevrizma Bulguları Nelerdir?

Anevrizmalar daha çok bulundukları yere ve boyutlarına göre bulgu verirler.

 • Baş ağrısı
 • Görme alan bozuklukları ve çift görme
 • Göz kapağında düşüklük
 • Yüzün bir tarafında uyuşma
 • Anevrizma kanadıysa 
 • Bulantı, kusma
 • Görme problemleri
 • Nöbet
 • Dikkat ve hafıza problemleri
 • Bilinç kaybı görülebilir. 

Anevrizma Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Cerrahi Tedavi

Cerrahi operasyonla anevrizma bölgesine ulaşıp anevrizma boynuna klips yerleştirilerek damarla ilişkisinin kesilme işlemidir. 

Endovasküler Tedavi

Endovasküler Tedavi Nasıl Yapılır?

İşlem anjiyografi ünitesinde gerçekleştirilir.

Uygun bir atardamardan girilerek damar kılıfı yerleştirilmesini takiben beyin anjiyografi işlemi yapılarak damarların görüntüsü alınır.

Uygun kateterler ve kılavuz tellerle anevrizmanın olduğu bölgeye ilerlenir ve anevrizma tedavisi gerçekleştirilir.

Endovasküler tedavi şeklini anevrizmanın yeri, boyutları ve yapısı belirlemektedir.

Endovasküler Tedavi Seçenekleri Nelerdir?

Koil embolizasyon yöntemi

Anevrizmanın koil adı verilen spiral şekilli materyallerle doldurulması işlemidir.

Anevrizma boynu genişse koillerin ana damara sarkmasını önlemek için balon veya stentler kullanılabilir.

Akım çevirici stentler

Anevrizmanın kaynaklandığı ana damara yerleştirilen ve akımı düzenleyen stentlerdir.  

Sıvı embolizan ajanlar

Anevrizma boynunda balon şişirilmesini takiben anevrizma içerisine tıkayıcı maddenin verilmesi işlemidir.  

Ana atardamarın kapatılması 

Anevrizmanın kaynaklandığı ana damarın koiller ile kapatılması işlemidir. 

İşlem öncesi balon oklüzyon testi ile beyin kan akımı ve fonksiyonları değerlendirilir.

Akım yönlendirici stentlerin kullanılmaya başlamasıyla daha az uygulanmaktadır. 

Kaplı stent yerleştirilmesi  

Anevrizmanın kaynaklandığı ana damara kaplı stent yerleştirerek anevrizmaya kan akımın kesilmesi işlemidir.

Anevrizma içi akım yönlendiriciler

Anevrizma içerisine "woven endobridge embolizasyon cihazları" yerleştirilerek yapılan embolizasyon işlemidir.

Endovasküler tedavi sonrası takip nasıl yapılır?

 • Tedavi sonrası hastalar meydana gelebilecek komplikasyonlar açısından ilk 24 saat yoğun bakım ünitesinde takip edilirler.
 • Tedavi sonrası 3. ve 6. aylarda MR anjiografi, 1. yılda konvansiyonel anjiografi incelemesi önerilir.
 • Sonrasında yılda bir BT ya da MR anjiografi önerilir.  
 • Anevrizmada tekrar doluş izlenmesi durumunda uygun tedavi planlaması yapılır.

 

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 30 Haziran 2020 Salı

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri