Alzheimer Hastalığı

Nöroloji
Alzheimer Hastalığı

Demans Tanımı:

Kronik beyin hastalıkları veya ensefalopati sonucu gelişen kognitif ve davranışsal bozuklukları içeren bir klinik tablodur. Zihinsel fonksiyonlarda sosyal ve mesleki yaşantıyı etkileyecek ve eski yaşantıya göre gerilemeye yol açacak derecede ilerleyici bozulma bekleriz. Aynı zamanda davranış değişiklikleri, psikolojik sorunlar ve günlük yaşam aktivitelerinde bozulma gözleriz.

65 yaş üzerinde demans sıklığı % 5-10 ve her 5 yılda bir iki katına çıkmakta. 85 yaşındakilerin % 20-50 kadarında demans gözlenmekte. Demans hem gelişmiş ve hem de gelişmekte olan ülkelerde ciddi bir sağlık sorunudur.

Avrupa’da Demans İnsidansı İnme, Diyabet ve Meme kanserine Göre Daha Yüksektir

Demans hastalarının %60 ını AH oluşturmaktadır. Bunun dışında %20 si Lewy cisimcikli demans, % 15 i vasküler demans ve % 5 lik kısım ise diğer nedenlerden oluşmaktadır.

 

Alzheimer Hastalığı Tanısı Nasıl Konulur?

 • Hikaye,
 • Nörolojik Muayene Bulguları,
 • Nöropsikolojik Değerlendirme,
 • Görüntüleme,
 • Laboratuvar İncelemeleri ve diğer belirteçler.

 

Alzheimer Hastalığı Nedir?

Alzheimer Hastalığı günlük yaşamsal aktivitelerde azalma ve bilişsel yeteneklerde bozulma ile karakterize nöropsikiatrik semptomşarın ve davranış değişikliklerinin eşlik ettiği nörodejeneratif bir hastalıktır. Demansın en sık görülen tipidir. İnsan yaşamının uzaması sonucu günümüzde çok daha sık rastlanan bir sağlık sorunu olarak gündeme gelmektedir.

Ağır bellek bozukluğu ile beraber dil, idarecilik, karar verme işlevlerinde, dikkatte, oryantasyonda ve kişilikte bozukluklar, edinilmiş entelektüel becerilerde progresif bir kayıp ile kendini gösteren ilerleyici ve fatal nörodejeneratif bir hastalıktır.

 

Hafif Alzheimer Hastalığı

 • İş ve sosyal yaşantıda bozulma
 • Yeterli muhakeme ve kişisel bakım
 • Bağımsız yaşayabilir
 • Apati, geri çekilme, depresyon

 

Orta Alzheimer Hastalığı

 • Denetim ihtiyacı
 • Yakın bellek kusuru
 • Oryantasyon kaybı
 • İçgörü kaybı
 • Günlük yaşam aktiviteleri için yardıma ihtiyaç
 • Davranış bozukluğu

 

Ağır Alzheimer Hastalığı

 • Sürekli denetim ve bakım ihtiyacı
 • Dil işlevleri oldukça sınırlı
 • Yemek yeme, giyinme,banyo yapma, kontinans gibi temel aktiviteleri yerine getiremez
 • Alzheimer Hastalığı’nın son dönemlerinde fleksiyon deformiteleri, yutma zorluğu, yatağa bağlanma, kilo kaybı

 

Ağır Alzheimer Hastalığı Tedavisi

 • Temel sorun, nöron kaybı, glutamaterjik aktivite artışı ve kolinerjik sistemdeki azalmadır.
 • Mevcut tedaviler bu mekanizmalar üzerinden etkili
 • Tedavi ile, yaşam kalitesi ve hastalık evresinde stabilizasyon
 • Tedavi:Antioksidanlar
 • Farmakolojik olmayan yöntemler
 • Psikofarmakolojik ajanlar
 • Doktor ile hasta yakını veya bakıcı işbirliği

 

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 15 Aralık 2021 Çarşamba

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri