Çocuk Koklear İmplant Adaylarının Değerlendirilmesi

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Çocuk Koklear İmplant Adaylarının Değerlendirilmesi

Koklear implant, bir iç parça ve bir dış parçadan oluşur. Akustik uyarıyı toplayan mikrofon ve bunu elektrik enerjisine çeviren işlemci, bir de bu bilgiyi iç üniteye elektromanyetik dalgalarla ulaştıracak bobin dış parçayı oluşturur. İç parçada alıcı ve uyarıcı dışarıdan gelen bilgiyi alır ve oradan koklea içine yerleştirilmiş elektrot ile gelen bilgi işitme sinirine ulaşır.

Doğuştan (konjenital) sağırlık, yaklaşık her 1000 çocukta 1 görülmektedir. Bunların %60’ında kalıtımsal nedenler vardır. Bu kalıtımsal sağırlığın, %70’i non-sendromik (sendromsuz) ve %80’i otozomal resesiftir (çekinik). Yapılan çalışmalar, non-sendromik işitme kayıplarının %50’sinin connexin 26’yı kodlayan tek bir gendeki mutasyondan kaynaklandığını göstermiştir. Non-sendromik genetik işitme kaybı ile doğan çocuklar eğer erken dönemde tespit edilir ve implantlanırlarsa, bu cihazlardan en iyi şekilde faydalanacaklar ve kendi yaşıtlarını konuşma, anlama ve dil gelişimi açısından tam olarak yakalayacaklardır.

Çocuk Koklear İmplant Adaylarının Değerlendirilmesi

Koklear İmplant adayı çocuklar tipik olarak çift taraflı ileri derecede sensörinöral işitme kaybı olan çocuklardır.

Kriterler aşağıdaki gibidir:

  • 12 ay-17 yaş arası (eğer kokleada menenjit gibi bir nedenle kemikleşme tespit edildiyse daha erken takılır)
  • Çift taraflı ileri derecede işitme kaybı
  • İşitme cihazından çok az fayda görme veya hiç görmeme (3-6 ay cihaz kullanımı gerekmektedir)
  • Santral işitsel patoloji olmaması
  • Cerrahi için bir engel olmaması

 

İşitme kaybı, genellikle yenidoğan işitme tarama testinde birden fazla defa geçemeyen çocuklara uygulanan klinik ABR testi ile tespit edilir. Bu nedenle erken tanıda işitme tarama testi son derece önemlidir. Koklear implantın amacı; çocukların yaşıtlarını yakalaması ve onlar gibi konuşup, anlamasıdır. Bu da ancak erken tanı ve erken tedavi ile mümkündür.

Cerrahi öncesi çocuğun psikolojik değerlendirilmesi, görsel ve motor becerileri değerlendirilmelidir.

Bir çocuğu koklear implant için değerlendirirken, aileye implant öncesi bilgi verirken, implant sonrası rehabilitasyonu anlatırken, çocuğun bilişsel yeteneklerini bilmek gerekmektedir. Örneğin, çocuğun bir gelişme geriliği varsa bu durum implant performansını etkileyecektir. Koklear implantın başarısı; anne-baba, eğitimci ve terapiste bağlıdır. Genel olarak 2 yaş öncesi implant takılması durumunda çocuk yaşıtlarını normal konuşma olarak yakalayacaktır.

 

Sosyal Medyada Paylaş:

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE