Kronik Yara Bakımı Tedavi Ünitesi

Genel Cerrahi
Kronik Yara Bakımı Tedavi Ünitesi

Kronik Yara Bakımı Tedavi Ünitesi

Kutanöz yara iyileşmesinin bozulması, değişen yara ortamı oksijenasyonu, doku hasarı ve izin verilen mikrobiyal büyümenin neden olduğu kronik, iyileşmeyen yaralara neden olur. Bu yaraların tedavisi için mevcut modaliteler, kronik yara patogenezinde yer alan karmaşık değişiklikleri yetersiz şekilde ele almaktadır. Sonuç olarak, kök hücre tedavileri, trofik ve parakrin aktivite yoluyla kutanöz rejenerasyonu teşvik etmek için potansiyel bir terapötik modalite olarak ortaya çıkmıştır.

Kutanöz yara iyileşmesi, cilt yaralanmasını onarmak ve bariyer fonksiyonunu eski haline getirmek için uyumlu bir şekilde çalışan bir dizi düzenlenmiş faktöre bağlı karmaşık ve karmaşık bir süreçtir. Yüzeysel yara iyileşmesi, genellikle yalnızca diyabet gibi altta yatan hastalık durumlarında görülen anormalliklerle birlikte, öngörülebilir bir seyir izleme eğilimindedir. Bununla birlikte, yara iyileşme sürecinin bozulması, kronik, iyileşmeyen yaralara neden olabilir. 3 aylık beklenen bir süre içinde iyileşmeyen kronik yaralar sadece ağrı ve şekil bozukluğuna neden olmakla kalmaz, aynı zamanda sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde yıllık maliyet tahminleri 30 milyar dolara yaklaşarak hastalar ve sağlık sistemi üzerinde önemli bir yük oluşturur.  Kronik yaralar, lokal doku hipoksisi, bakteriyel kolonizasyon ve tekrarlayan iskemi-reperfüzyon hasarının sonucudur. İyileşmeyen yaralar, arter hastalığı, diyabet, vaskülit, venöz kapak yetmezliği, önceki ışınlama ve cilt maligniteleri dahil olmak üzere çeşitli etiyolojilerden kaynaklanabilir.

Gecikmiş yara iyileşmesine neden olan faktörlerin üstesinden gelmek, altta yatan patolojinin değerlendirilmesini ve gelişmiş terapötik ajanların değerlendirilmesini içerir. Kronik yaraların iyileşmesinde ve dokunun yaralanma öncesi durumuna restorasyonunda; çeşitli yara bakımı tedavi seçenekleri mevcut olmakla birlikte, çok azı etkinlik göstermiştir.

Normal olarak iyileşen yaraların aksine, kronik yaralar artmış proinflamatuar sitokin seviyeleri, reaktif oksijen türleri (ROS), proteazlar ve yaşlanmış hücreler sergiler. Geleneksel kronik yara bakımı protokolleri, nekrotik veya enfekte olmuş dokunun debridmanını takiben yarayı enfeksiyondan korumaya ve iyileşmeyi hızlandırmaya yarayan yara örtüleri ve topikal ajanların uygulanmasına dayanır. Diyabetik ayak ülserleri gibi bazı kronik yaralarda, yaraya uygulanan basıncı en aza indirmek için harici kompresyonla boşaltma çok önemlidir. Ek olarak, diyabetik ayak ülserleri, venöz bacak ülserleri ve açık ampütasyon yaraları, granülasyon dokusu oluşumunu, yara alanı kontraksiyonunu, primer iyileşmeyi ve yara yatağına uygulama üzerine geliştirilmiş deri grefti retansiyonunu desteklemek için negatif basınçlı yara tedavisi ile tedavi edilebilir. Yara kenarının tedavisi ayrıca elektromanyetik terapi, lazer tedavisi, ultrason tedavisi ve sistemik oksijen tedavisi ile gerçekleştirilir. Bu terapötik seçenekler çeşitli olmasına ve her hastaya göre uyarlanabilmesine rağmen, bu tekniklerin başarısı sınırlıdır ve sürekli olarak tam yara kapanmasını kolaylaştırmaz.

Sonuç olarak, kök hücre tedavileri, iyileşmeyen yaraların tedavisine yönelik potansiyelleri nedeniyle heyecan verici bir araştırma alanı olarak ortaya çıkmıştır. Özellikle, bu yaralar, hasar görmüş veya tükenmiş kök hücre popülasyonları ile karakterize edilebilir. Kök hücreler, kendini yenileme ve çeşitli hücre tiplerine farklılaşma konusunda benzersiz bir kapasiteye sahiptir. Ayrıca kök hücreler, kronik yara iyileşmesi patogenezinde yetersiz olarak ele alınan iki kritik özellik olan immünomodülasyon ve rejenerasyon için gerekli olan sitokinlerin ve büyüme faktörlerinin salgılanmasını yukarı regüle edebilir. Olgunlaşmamış pluripotent hücrelerden daha farklılaşmış, multipotent hücrelere kadar uzanan kök hücreler, majör cerrahi prosedürlerin ilişkili riskleri ve ek donör bölgesi morbiditesi olmadan kronik yaraların daha iyi iyileşmesi için tomurcuklanan bir ilgi alanı oluşturur.

 

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 31 Ağustos 2022 Çarşamba

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri