Doku Tipleme ve Transplantasyon İmmünolojisi LaboratuvarıDoku Tipleme ve Transplantasyon İmmünolojisi Laboratuvarı

Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 1410

Transplantasyon İmmünolojisi: Organ nakli, son dönem organ yetmezliğindeki hastaların günümüzdeki en seçkin tedavi yöntemlerinden biridir. Örneğin böbrek nakli; diğer tedavi yöntemlerine göre hem hasta yaşam kalitesini arttırması, hem de ekonomik olması nedeniyle son dönem böbrek yetmezliğindeki hastalarda  çok tercih edilen tedavi şeklidir.

Organ Transplantasyonu: Transplantasyon işlem zinciri çeşitli birimlerin yer aldığı bir ekip çalışmasıdır. Bu zincirin en önemli halkalarından biri transplantasyon İmmünolojisidir. Bu aşama organ alıcısı ile vericisi arasında doku uyumunun olup olmadığının ortaya konduğu en kritik dönemdir. Bu aşamadaki kriterler yerine getirildikten sonra sağlıklı bir nakil işlemi gerçekleştirilebilir. Transplantasyon işleminde karşılaşılan ilk engel alıcı ve vericinin yapısal (antijenik özelliklerindeki ) farklılıktır. Alıcı için yabancı olan vericinin yapısal antijenleri alıcınınbağışıklık sistemini uyararak immün cevabı başlatır. Bunun sonucunda nakledilen organda istenmeyen hasarlar ortaya çıkar. Bu tip reaksiyonların gelişmemesi ve azaltılması için transplantasyon öncesi alıcı ve vericinin genetik benzerliği iyi belirlenmeli, yorumlanmalı  ve  bu kriterler doğrultusunda en uygun vericinin seçimi yapılmalıdır.

Doku Tipleme ve Transplantasyon İmmünolojisi Laboratuvarı: Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi  Doku Tipleme ve Transplantasyon İmmünolojisi Laboratuvarında doku ve organ nakli öncesi gerekli olan tüm testler en modern yöntemlerle çalışılmaktadır.
Doku Tipleme ve Transplantasyon İmmünolojisi Laboratuvarında yapılan testler aşağıda belirtilmiştir;

Test Kodu Test Adı
382149 HLA-A,B,C (Moleküler Düşük Çözünürlükte,PCR)
382154 HLA-DR,DQ (Moleküler Düşük Çözünürlükte,PCR)
380504 Sitotoksisite (Seroloji) Panel
382148 Sitotoksisite (Akım Sitometri ) Panel
380523 Panel Reaktif Antikor Tarama
380524 Panel Reaktif Antikor Sınıf-I Tanımlama
380525 Panel Reaktif Antikor Sınıf-II Tanımlama
380512 HLA-B (Moleküler Düşük Çözünürlükte,PCR)
543163 LSA-1 (Single Antijen Tanımlama Sınıf-I)
543164 LSA-1 (Single Antijen Tanımlama Sınıf-II)
383149 Donör Spesifik Antikor
383769 Kır Genotip Analizi

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Doku Tipleme ve Transplantasyon İmmünolojisi Laboratuvarında doku ve organ nakli öncesi gerekli olan tüm testler en modern yöntemlerle çalışılmaktadır.

Doku Tipleme ve Transplantasyon İmmünolojisi Laboratuvarı, uluslararası dış kalite kontrol programları olan NEQAS ve Balkan External Proficiency Testing (BEPT) ye üyedir. Bu amaçla NEQAS programından HLA Doku Tiplemesi, Panel Reaktif Antikor Tarama ve Tanımlama, Sitotoksisite Cross Match  testleri ile Balkan External Proficiency Testing (BEPT) ) programından HLA Doku Tiplemesi ve Sitotoksisite Cross Match, Cross Match Akım Sitometri testleri laboratuvarımıza yollanmaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş:

Doktorlar

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE