Çocuklarda Proteinüriye Yaklaşım

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Çocuklarda Proteinüriye Yaklaşım

Çocuklarda Proteinüriye Yaklaşım

Normalde idrarda protein saptanmaz. Günde en fazla 100mg/m2 protein idrarla atılır. Bunun da yarısını tübüllerden salgılanan üromodulin oluşturur. Albumin ve daha büyük molekül ağırlığı olan proteinler, glomerul kapiller duvarın özellikli yapısı nedeniyle neredeyse hiç ultrafiltrata geçmezler. Ultrafiltrata geçen düşük molekül ağırlıklı proteinler ise tübüler reabsorbsiyon ile geri alınırlar. Böylece idrarda kaybedilen protein normalde ihmal edilecek kadar az olur. İdrarda protein saptanması böbrek hasarına ait bir gösterge olabileceği gibi, benign bir durum da olabilir. İdrar proteini, idrar çubuğu (dipstick), spot idrada protein/kreatinin ve 24 saatlik idrarda protein (altın standart) ölçümü yapılarak tanımlanabilir.

Benign nedenlerden çocukluk çağında en sık görülen ortostatik proteinüridir. Ayakta iken böbreklerden protein atılımının artması sonucu ortaya çıkar. Sabah ilk idrarda proteinin negatif saptanması, gün içinde ise proteinin pozitif bulunması ile tanı konulur. Ateş, egzersiz, dehidratasyon, stres ve soğuk “geçici” proteinüri yapan diğer nedenlerdir. Sorun ortadan kalkınca idrar proteini negatif bulunur. “Süregen” proteinüri olarak isimlendirilen durumlar ise böbrek hastalıklarının önemli bir belirteci olarak yol gösterir, tedavi etkinliği hakkında da fikir verir. Tübüler proteinüri (tübülopatiler dent, sistinozis, galaktozemi, tirozinemi, tübülointerstisiyel nefritler, böbrek ve üriner sistemin konjenital anomalileri, taşma tarzı proteinüri) ve glomeruler proteinüri (nefrotik sendromlar, glomerulonefritler/hematüri ile beraber proteinüri, kronik böbrek hastalığı) olarak sınıflandırılır. Tübüler proteinüri düşük molekül ağırlıklı proteinlerden oluşur ve idrar çubuğu ile negatif sonuç verir. Glomeruler proteinüri minimal değişiklik gösteren nefrotik sendromda albumin (selektif proteinüri), diğer hastalıklarda ise albuminle beraber daha büyük molekül ağrılıklı proteinleri de içerebilir.

Proteinürisi olan bir çocukla karşılaştığımızda “1.Yalancı pozitif mi?” “2. Geçici mi?” “3. Ortostatik mi?” “4.Süregen mi?” sorularını yanıtlayacak şekilde idrar tetkiklerini değerlendirerek doğru tanıya ulaşabiliriz.

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 15 Mayıs 2023 Pazartesi

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri