Doç. Dr.

Ayşegül YEŞİLKAYA

Enfeksiyon Hastalıkları
Doç. Dr. Ayşegül YEŞİLKAYA
Tıbbi İlgi Alanları
Enfeksiyon Hastalıkları
Görev Aldığı Merkez
Altunizade Hastanesi

Deneyim

2001 - 2006 Ar. Gör. / Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006 - 2008 Uzm. Dr. / Batman Devlet Hastanesi

2008 - 2010 Uzm. Dr. / Batman Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi

2010 - 2013 Uzm. Dr. / Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013 - 2018 Yrd. Doç. Dr. / Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi

2021 - Halen Doç. Dr. / Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM

Eğitim

1999 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2006 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji AD Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı: Behçet hastalarında Yersinia antikorlarının saptanması
Tez Danışmanı: Doç.Dr. Fügen Çokça
Bu tez, Ankara Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Müdürlüğü tarafından 2005-08-09-200 Proje numarası ile desteklenmiştir.

XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi Genç Katılımcı Ödülü, Türk Hematoloji Derneği, 23-28 Eylül 2004

Batman İli Yılın Doktoru- Takdirname, T.C. Sağlık Bakanlığı, 09 Mart 2010

Excellent Case Presentation, The American Austrian Foundation Open Medical Institute, Salzburg Weill Cornell Seminar Infectious Diseases, Avusturya, 7-13 Eylül 2014

Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği, 2002

Viral Hepatitle Savaşım Derneği, 2002

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti, 2004

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği, 2006-2018

Dezenfeksiyon Antisepsi Sterilizasyon Derneği, 2009

Türk Hastane İnfeksiyonları ve Kontrolü Derneği, 2009

Ankara Mikrobiyoloji Derneği, 2016

European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 2017-2019

The Transplantation Society, 2016-2019

The Middle East Society for Organ Transplantation, 2016

Ankara Tabip Odası, 11/03/2002

1. Yeşilkaya A. Sağlık bakımıyla ilişkili infeksiyonlarda kaynak kontrolü. Hava: Ne? Nerede? Nasıl? XIX. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi (2018)

2. Yeşilkaya A. Alıcı-verici hazırlanması ve nakil sonrası güvenli yaşam. Solid Organ Nakli Enfeksiyonları Kursu-3 (2017)

3. Yeşilkaya A. Yaşlıda endokardit. Klimik İnfektif Endokardit Çalışma Grubu Simpozyumu (2017)

4. Yeşilkaya A. FEN ve infeksiyon kontrolü: hangi önlemler, kime, nasıl ve ne zaman? Solunum yoluyla bulaşan virüsler (2017)

5. Yeşilkaya A. Zor Olgu, Zor Kararlar. Solid Organ Nakli Enfeksiyonları Kursu-5; (2017)

6. Yeşilkaya A. Endoskopi ilişkili infeksiyonların görülme sıklığı. HİKON 2016, Hastane İnfeksiyonları Dergisi 20(19): 147-150 (2016)

7. Yeşilkaya A. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon uygulamaları: sterilizasyon yöntemleri ve hastane pratiği. HİEP 2013, Hastane İnfeksiyonları Dergisi 17(1): 184-192 (2013)

8. Yeşilkaya A. Batı Nil virüsü kliniği. Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Arbovirüsler Tanı Kursu (2012)

9. Yeşilkaya A. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon. KLİMİK AGUH Temel Eğitim Programı (2013)

10. Yeşilkaya A. Sağlık hizmetinde dezenfektan alımı ve dezenfeksiyon uygulamaları. II. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu (2012)

11. Yeşilkaya A. Hastane enfeksiyonları ve tıbbi görüntüleme üniteleri. Türk Medikal Radyoteknoloji Derneği Eğitsel, Yönetsel ve Hukuksal Eğitim Semineri (2014)

12.Yeşilkaya A. Malarya: klinik özellikler ve tedavi. KLİMİK Ankara Bilimsel Toplantıları (2011)

13. Yeşilkaya A. Rehberlerle hasta tedavi edilebilir mi? Toplum kökenli üriner sistem infeksiyonları. Olgu sunumu. KLİMİK Ankara Bilimsel Toplantıları (2012)

14. Yeşilkaya A. Salgın öyküleri. EKMUD Ankara Bilimsel Toplantıları (2012)

15. Yeşilkaya A. Olgu sunumu-Hantavirus. EKMUD Ankara Bilimsel Toplantıları (2013)

16. Yeşilkaya A, Akgün D. Epidemiyolojik Sürveyans ve Bulaşıcı Hastalıkların Kontrolü Sistemini Güçlendirmesi Projesi kapsamında Batman ilinde Temel Eğitim Kursu (2007)

17. Yeşilkaya A, Yılmaz H. Batman ili yatılı okullar, lise ve dengi okullarda viral hepatit eğitimleri (2007)

18. Yeşilkaya A, Yılmaz H. Batman ili birinci basamak sağlık kuruluşlarında göreve yeni başlayan hekimlere yönelik uyum eğitimi (2008)

19. Yeşilkaya A. Batman ili Özel Basut Koleji öğrenci ve velilerine yönelik domuz gribi ve hijyen konularında eğitim (2009)

20.Yeşilkaya A, Yetiz Y, Arslan ÖK. Hekimlere yönelik pandemik grip, AÇSAP hizmetleri, sağlık ocağı hizmetleri konulu hizmet içi eğitim (2009)

01. YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makaleler

1. Azap A, Ergönül Ö, Memikoğlu O, Yeşilkaya A, Altunsoy A, Bozkurt YG, Tekeli E. Occupational exposure to blood and body fluids among health care workers in Ankara, Turkey. Am J Infect Control 33: 48-52 (2005)

2. Azap OK, Togan T, Yeşilkaya A, Arslan H, Haberal M. Antimicrobial susceptibilities of uropathogen Escherichia coli in renal transplant recipients: dramatic increase in ciprofloxacin resistance. Transplant Proc 45: 956-957 (2013)

3. Yeşilkaya A, Azap OK, Demirkaya MH, Ok MA, Arslan H, Akdur A. Bloodstream infections among solid organ transplant recipients: eight years experience from a Turkish university hospital. Balkan Med J 30: 282-286 (2013)

4. Tek İ, Toprak SK, Hasdemir E, Rahatlı S, Yeşilkaya A. Influence of febrile neutropenia period on plasma viscosity at malignancy. Scientific World Journal doi:10.1155/2013/507270 (2013)

5. Erdem H, Elaldı N, Öztoprak N, Şengöz G, Ak O, Kaya S, İnan A, Nayman-Alpat S, Ulu-Kılıç A, Pekok AU, Gündüz A, Gozel MG, Pehlivanoğlu F, Yaşar K, Yılmaz H, Hatipoğlu M, Çiçek-Şentürk G, Akçam FZ, İnkaya AC, Kazak E, Sagmak-Tartar A, Tekin R, Öztürk-Engin D, Ersoy Y, Sipahi OR, Güven T, Tuncer-Ertem G, Alabay S, Akbulut A, Balkan II, Öncül O, Çetin B, Dayan S, Ersöz G, Karakaş A, Özgüneş N, Şener A, Yeşilkaya A, Ertürk A, Gundes S, Karabay O, Sırmatel F, Tosun S, Turhan V, Yalçı A, Akkoyunlu Y, Aydın E, Diktaş H, Köse S, Ulçay A, Seyman D, Savasçı U, Leblebicioğlu H, Vahaboğlu H. Mortality indicators in pneumococcal meningitis: therapeutic implications. Int J Infect Dis 19: 13-19 (2014)

6. Özkök S, Togan T, Yeşilkaya A, Timurkaynak F, Azap ÖK, Arslan H. In vitro susceptibility of tigecycline against multidrug-resistant gram-negative strains: Etest versus agar dilution. Chemotherapy 60: 151-156 (2014)

7. Ergönül Ö, Aydin M, Azap A, Başaran S, Tekin S, Kaya Ş, Gülsün S, Yörük G, Kurşun E, Yeşilkaya A, Şimşek F, Yılmaz E, Bilgin H, Hatipoğlu Ç, Cabadak H, Tezer Y, Togan T, Karaoğlan İ, İnan A, Engin A, Alışkan HE, Yavuz SŞ, Erdinç Ş, Mulazimoglu L, Azap O, Can F, Akalın H, Timurkaynak H, Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Health care related infections study group. Healthcare-associated gram-negative bloodstream infections: antibiotic resistance and predictors of mortality. J Hosp Infect 94(4):381-385 (2016)

 

8. Yeşilkaya A, Azap Ö, Aydın M, Akçil Ok M. Epidemiology, species distribution, clinical characteristics and mortality of candidaemia in a tertiary care university hospital in Turkey, 2007-2014. Mycoses 60(7): 433-439 (2017)

9. Ataç N, Kurt-Azap Ö, Dolapçı İ, Yeşilkaya A, Ergönül Ö, Gönen M, Can F. The role of AcrAB-TolC efflux pumps on quinolone resistance of E. coli ST131. Curr Microbiol 75(12):1661-1666 (2018)

10. Şimşek-Yavuz S, Akar AR, Aydoğdu S, Berzeg Deniz D, Demir H, Hazırolan T, Ozatik MA, Özer N, Sargın M, Topçuoğlu N, Turhan N, Yılmaz MB, Azap Ö, Başaran S, Çağ Y, Çağatay AA, Çınar Aydın G, Doğan Kaya S, Hızmalı L, Işık ME, Kılıçaslan N, Menekşe Ş, Meriç-Koç M, Öztürk S, Şensoy A, Tezer-Tekçe Y, Tükenmez-Tigen E, Uygun-Kızmaz Y, Velioğlu-Öcalmaz MŞ, Yeşilkaya A, Yılmaz E, Yılmaz N, Yılmaz-Karadağ F. Diagnosis, treatment and prevention of infective endocarditis: Turkish consensus report-2019. Turk Kardiyol Dern Ars Mar;48(2):187-226 (2020)

11. Şimşek-Yavuz S, Akar AR, Aydoğdu S, Berzeg-Deniz D, Demir H, Hazırolan T, Özatik MA, Özer N, Sargın M, Topcuoğlu EN, Turhan N, Yılmaz MB, Azap Ö, Başaran S, Çağ Y, Çağatay A, Çınar G, Doğan-Kaya S, Hızmalı L, Işık ME, Kılıçaslan N, Menekşe Ş, Meriç-Koç M, Öztürk S, Şensoy A, Tezer-Tekçe Y, Tükenmez-Tigen E, Uygun-Kızmaz Y, Velioğlu-Öcalmaz MŞ, Yeşilkaya A, Yılmaz E, Yılmaz N, Yılmaz-Karadağ F. Consensus report on diagnosis, treatment and prevention of infective endocarditis by Turkish Society of Cardiovascular Surgery (TSCVS), Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (KLIMIK), Turkish Society of Cardiology (TSC), Turkish Society of Nuclear Medicine (TSNM), Turkish Society of Radiology (TSR), Turkish Dental Association (TDA) and Federation of Turkish Pathology Societies (TURKPATH) Cardiovascular System Study Group. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg Jan 23;28(1):2-42 (2020)

12. Doğan Ö, Yeşilkaya A, Menekşe Ş, Güler Ö, Karakoç Ç, Çınar G, Kapmaz M, Aydın M, Keske Ş, Şahin S, Hacıseyitoğlu D, Yalçın D, Tekin S, Ataç N, Albayrak Ö, Aksu ED, Can F, Ergönül Ö. Effect of initial antifungal therapy on mortality among patients with bloodstream infections with different Candida species and resistance to antifungal agents: A multicentre

 

observational study by the Turkish Fungal Infections Study Group. Int J Antimicrob Agents Jul;56(1):105992 (2020)

02. YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler dışında kalan, ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale

1. Kader Ç, Azap A, Yeşilkaya A, Balık İ, Akan H. Nötropenik hastalarda gelişen ishallerin infeksiyöz nedenleri. Klimik Dergisi 24: 108-111 (2011)

2. Yeşilkaya A, Altıntaş L, Polat H, Memikoğlu KO, Yörük F. Does Yersinia infection have a role in the etiopathogenesis of Behçet’s disease? A seroprevalence study. HealthMED 7: 2099-2104 (2013)

3. Demirkaya MH, Yeşilkaya A, Akçil Ok M, Kurt Azap Ö. İmmunokompromize hastalarda gelişen bakteriyemilerde etken dağılımı ve antibiyotik duyarlılık oranlarının belirlenmesi. Klimik Dergisi 30: 32-35 (2017)

4. Şimşek-Yavuz S, Akar AR, Aydoğdu S, Berzeg-Deniz D, Demir H, Hazırolan T, Özatik MA, Özer N, Sargın M, Topcuoğlu EN, Turhan N, Yılmaz MB, Azap Ö, Başaran S, Çağ Y, Çağatay A, Çınar G, Doğan-Kaya S, Hızmalı L, Işık ME, Kılıçaslan N, Menekşe Ş, Meriç-Koç M, Öztürk S, Şensoy A, Tezer-Tekçe Y, Tükenmez-Tigen E, Uygun-Kızmaz Y, Velioğlu-Öcalmaz MŞ, Yeşilkaya A, Yılmaz E, Yılmaz N, Yılmaz-Karadağ F. İnfektif Endokarditin Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı. Klimik Derg. 32(Suppl. 1): 2-116 (2019)

04. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makaleler

1. Kurt H, Battal İ, Memikoğlu O, Yeşilkaya A, Tekeli E. Ankara bölgesinde sağlıklı bireylerde HAV, HBV, HCV seropozitifliğinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı. Viral Hepatit Dergisi 8: 88-96 (2003)

 

2. Azap A, Topçuoğlu P, Yeşilkaya A, Arat M, Memikoğlu O, Akan Ö, Kurt H, Tekeli E, Akan H. The effect of a nationwide antibiotic restriction policy on antibiotic usage in a stem cell transplantation unit. Turk J Haematol 22: 87-90 (2005)

3. Memikoğlu KO, Arabacı H, Azap A, Yeşilkaya A, Birengel S, Balık İ. Türkiye’de hepatit C tanısı: seroloji nasıl yardımcı olur? Viral Hepatit Dergisi 12: 68-72 (2007)

4. Al B, Akgün A, Yeşilkaya A. Batman ilinde 2006 yılında meydana gelen sel felaketindeki acil sağlık hizmetleri ve deneyimlerimiz. Akademik Acil Tıp Dergisi 7: 28-32 (2008)

5. Al B, Yıldırım C, Söğüt Ö, Yeşilkaya A. Batman Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne yedi ayda başvuran 39 kene ısırığının değerlendirilmesi. Akademik Acil Tıp Dergisi 7: 40-43 (2008)

05. YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş diğer çalışmalar (vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet derleme, karar tahlili)

1. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Arslan H, Çağlayık DY, Uyar Y, Korukluoğlu G, Özkul A. Ölümcül seyreden Batı Nil Virusu ensefaliti olgusu. Mikrobiyol Bul 46: 488-492 (2012)

2. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Pirat B, Gültekin B, Arslan H. A rare cause of endocarditis: Streptococcus pyogenes. Balkan Med J 29: 331-333 (2012)

3. Azap Ö, Otlu B, Yeşilkaya A, Yakupoğulları Y. Detection of OXA-48-like carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in a tertiary care center in Turkey: molecular characterization and epidemiology. Balkan Med J 30: 259-260 (2013)

4. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Kılıç D, Arslan H, Üner H. Majör cerrahi ile ilaç tedavisi arasındaki ince sınır: sternum tüberküloz tanısı. Türk Göğüs Kalp Dama 22: 683-686 (2014)

 

06. YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler dışında kalan, ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş diğer çalışmalar (vaka takdimi, teknik not, editöre mektup, özet, derleme, karar tahlili)

1. Yeşilkaya A, Demir G, Memikoğlu O, Çokça F, Sözen TH. Uzamış hepatit A. Mikrobiyol Bul 37: 301-307 (2003)

08. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş diğer

1. Yeşilkaya A, Azap A, Kurt H. Hematopoietik kök hücre transplant alıcılarında görülen infeksiyonlar ve korunma. Flora 11: 55-69 (2006)

2. Yeşilkaya A, Arslan H. Yoğun bakım infeksiyonları ve antibiyotik seçimi. (Derleme). Türk Yoğun Bakım Derneği Dergisi 9(Suppl): 55-61 (2011)

3. Yeşilkaya A. Sterilizasyon yöntemleri ve hastane pratiği. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 17(1): 184-192 (2013)

4. Yeşilkaya A. Endoskopi ilişkili infeksiyonların görülme sıklığı. Hastane İnfeksiyonları Dergisi 20(19): 147-150 (2016)

5. Yeşilkaya A, Demirkaya MH, Azap O, Arslan H. Ekvator Ginesi Cumhuriyeti'nden gelen hastada ateş, bulantı, kusma: Ebola mı? Sıtma mı? Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 69: 203-206 (2016)

6. Yeşilkaya A, Arslan H. Kalp nakli sonrası enfeksiyon yönetimi. Türkiye Klinikleri Kalp Damar Cerrahisi Özel Dergisi 10(2): 151-155 (2018)

BİLDİRİLER

9. Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunumu yapılarak tam metin olarak yayımlanmış bildiri

1. Yesilkaya A, Soy E, Akcil Ok M, Azap OK, Arslan H, Moray G, Sezgin A, Berdan F, Haberal M. Early bloodstream infections among solid organ transplant recipients. 26th

 

International Congress of the Transplantation Society 18th-23rd August 2016, Hong Kong (Transplantation 2016, 100: S199) DOI: 10.1097/01.tp.0000490147.72544.19

11. Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sözlü sunumu yapılmış bildiri

1. Arslan H, Sezgin A, Yeşilkaya A, Özkan M, Aşkın G, Azap ÖK, Haberal M. Toxoplasmosis among heart transplant recipients. 13th Congress of the Middle East Society of Organ Transplantation (MESOT) 12th – 15th December 2012 Abu Dhabi, United Arab Emirates (PP237) (sayfa 96).

12. Uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda poster sunumu yapılmış bildiriler

1. Azap A, Ergönül Ö, Memikoğlu O, Yeşilkaya A, Altunsoy A, Bozkurt YG, Tekeli E. Occupational sharp injuries and exposure to body fluids among health care workers. 14th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases Prague, Czech Republic, 1-4 Mayıs 2004 (Clinical Microbiology and Infection 2004;10(S3):P1173)

2. Yeşilkaya A, Altıntaş L, Polat H, Memikoğlu O, Çokça F. Anti-Yersinia antibodies in patients with Behçet’s disease. 16th ECCMID Nice, France, April 1-4, 2006 (Clinical Microbiology and Infection 2006,12(S4): R1895)

3. Memikoğlu O, Yeşilkaya A, Özçınar E, Kaya Tolunay C, Eryılmaz S. A mortal case of methicillin-resistant Staphylococcus aureus prosthetic aortic valve endocarditis with a paravalvular abscess and mediastinitis. 16th ECCMID Nice, France, April 1-4, 2006 (Clinical Microbiology and Infection 2006,12(S4): R1984)

 

4. Yeşilkaya A, Memikoğlu O, Azap A, Demir Ö, Balık İ. Hypercalcaemia associated with chronic viral hepatitis C. 17th ECCMID/25th ICC Munich, Germany, March 31-April 3, 2007 (Clinical Microbiology and Infection 2007,13(S1): P1222)

5. Azap Ö, Arslan H, Timurkaynak F, Yeşilkaya A. CLSI 2010 recommendations for cephalosporin/Enterobacteriaceae breakpoints: What changed? 21st ECCMID/27th ICC, Milan/Italy, May 7-10, 2011 (Clinical Microbiology and Infection 2011,17(S4): P1169)

6. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Kılıç D, Arslan H, Üner H. A fine line between a major surgery and oral drug therapy: the diagnosis of sternal tuberculosis. 22nd ECCMID London, United Kingdom, March 31-April 3, 2012 (Clinical Microbiology and Infection 2012,18(S3):R2755)

7. Özkök S, Timurkaynak F, Yeşilkaya A, Azap Ö, Arslan H. Determination of MIC values of tigecycline against multidrug-resistant Gram-negative bacteria isolated from bacteraemic episodes by using agar dilution and Etest methods. 22nd ECCMID London, United Kingdom, March 31-April 3, 2012 (Clinical Microbiology and Infection 2012,18(S3):R2520)

8. Yeşilkaya A, Demirkaya MH, Azap ÖK, Karakayalı F, Yıldırım S, Arslan H, Haberal M. Disseminated aspergillosis: Pulmonary, soft tissue and knee involvement consecutively. 13th Congress of the Middle East Society of Organ Transplantation (MESOT) Abu Dhabi, United Arab Emirates, December 12 – 15, 2012 (PP239) (sayfa 90).

9. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Arslan H, Akdur A, Moray G, Haberal M. Should Brucellosis be routinely screened before transplantation in endemic countries? 13th Congress of the Middle East Society of Organ Transplantation (MESOT) Abu Dhabi, United Arab Emirates, December 12 – 15, 2012 (PP238) (sayfa 100).

10. Azap ÖK, Arslan H, Yeşilkaya A, Kırnap M, Moray G, Haberal M. ESBL positive uropathogen bacteria cause difficult-to-treat infections in renal transplant recipients. 13th Congress of the Middle East Society of Organ Transplantation (MESOT) Abu Dhabi, United Arab Emirates, December 12 – 15, 2012 (PP240) (sayfa 90).

 

11. Can F, Azap OK, Dolapçı İ, Yeşilkaya A, Arslan H, Ergönül Ö. Host risk factors and efflux pump gene expressions among E.coli strains ısolated from community acquired urinary tract ınfections. 52nd ICAAC, San Francisco, USA, September 9-12, 2012.

12. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Demirkaya M, Akçıl M, Arslan H, Akdur A. Bacteremia among solid organ transplant recipients: Eight years experience from a Turkish university hospital. 23rd ECCMID Berlin, Germany, April 27-30, 2013

13. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Arslan H, Özalp O, Kırnap M. Brucellosis in solid organ transplantation. 23rd ECCMID Berlin, Germany, April 27-30, 2013

14. Topcuoğlu N, Arslan H, Azap ÖK, Yeşilkaya A. Community acquired urinary tract infections due to multidrug resistant E. coli isolates. 23rd ECCMID Berlin, Germany, April 27-30, 2013

15. Can F, Azap OK, Dolapçı İ, Yeşilkaya A, Arslan H, Ergönül Ö. Predictors of efflux pumps and topoisomerase mutations on Escherichia coli isolates in community acquired urinary infections. 53rd ICAAC, Denver, USA, September 10-13, 2013.

16. Demirkaya MH, Azap ÖK, Yeşilkaya A, Arslan H, Akçil Ok M. Bacteremia among immuncompromised patients. 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT) Istanbul, Turkey, September 10-13, 2014.

17. Arslan H, Özalp O, Azap ÖK, Yeşilkaya A. Experience of invasive fungal diseases in 2013 at Baskent University. 14th Congress of the Middle East Society for Organ Transplantation (MESOT) Istanbul, Turkey, September 10-13, 2014.

18. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Arslan H, Bayraktar N. Bronchoalveolar lavage galactomannan test results among solid organ transplant recipients: experience from Başkent University. 1st Congress of the Turkic World Transplantation Society conjoined with the III International Kazakh-Turkish Nephrology Congress, Astana, Kazakistan, 20-22 Mayıs, 2015.

 

19. Arslan H, Yesilkaya A, Demirkaya MH, Azap OK, Haberal M. Bridge-to-transplantation period: VAD infections are a great concern. Joint meeting of the Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society, Baku, Azerbaycan, 1-3 Haziran, 2016.

20. Demirkaya MH, Yesilkaya A, Azap OK, Arslan H, Haberal M. Urinary tract infections in renal transplant recipients. 26th International Congress of the Transplantation Society, Hong Kong, 18-23 August, 2016. (Transplantation 2016, 100: S199) DOI: 10.1097/01.tp.0000490147.72544.19

21. Demirkaya M, Yeşilkaya A, Azap Ö, Arslan H. Clostridium difficile toxin B positivity among the patients with nosocomial diarrhea. 27th ECCMID Vienna, Austria, 22-25 April, 2017.

22. Yesilkaya A, Demirkaya MH, Ozalp O, Ayvazoglu-Soy EH, Azap OK, Arslan H, Haberal M. Candidaemia among adult solid organ transplant recipients. 2nd Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society Ankara, Turkey, 1-3 November, 2017.

23. Ozalp O, Demirkaya MH, Yesilkaya A, Arslan H, Kırnap M, Haberal M. Bacteremia in solid organ transplantation patients. 2nd Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society Ankara, Turkey, 1-3 November, 2017.

24. Yesilkaya A, Ozalp O, Demirkaya MH, Azap OK, Arslan H, Haberal M. Screening of recipients prior to liver and heart transplantation. 2nd Joint Meeting of the Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society Ankara, Turkey, 1-3 November, 2017.

25. Yesilkaya A, Arslan H, Alp S, Aypak A, Demiroglu YZ, Ersoz G, Hasanoglu I, Kazak E, Kurtaran B, Tekce YT, Tunccan OG, Haberal M. Mucormycosis in Turkey. 2nd Joint Meeting

 

of the Turkish Transplantation Society and the Turkic World Transplantation Society Ankara, Turkey, 1-3 November, 2017.

26. Yesilkaya A, Soy E, Akçil Ok M, Demirkaya MH, Azap OK,Arslan H, Moray G, Sezgin A, Haberal M. Bloodstream infections among solid organ transplant recipients. 20th Symposium on Infections in the Immunocompromised Host (ICHS) Athens, Greece, 17-19 June, 2018.

14. Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda sunularak özet metin olarak yayımlanmış bildiriler

1. Azap A, Topçuoğlu P, Yeşilkaya A, Arat M, Memikoğlu O, Akan Ö, Kurt H, Akan H, Tekeli E. AÜTF kök hücre nakil ünitesinde 2003 bütçe uygulama talimatnamesi sonrasında antibiyotik kullanımı. XXX. Ulusal Hematoloji Kongresi 10-14 Ekim 2003, İstanbul (sözlü bildiri no.78). Turkish Journal of Hematology 2003; 20(3)Suppl: 80.

2. Yeşilkaya A, Azap A, Akan Ö, İyidir Ö, Uysal S, Toprak S, Kurt H, Akan H. İnvazif Aspergillozis tanısında serum galaktomannan düzeyinin yeri. XXXI. Ulusal Hematoloji Kongresi 23-28 Eylül 2004, Antalya (sözlü bildiri no.54). Turkish Journal of Hematology 2004; 21(3)Suppl: 59.

3. Berdan F, Yeşilkaya A, Özalp O, Azap ÖK, Arslan H. İnfluenza sezonlarında sirküle olan virüs tiplerinin dağılımı benzer mi?: “Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi” deneyimi. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu 20-24 Mart 2013, Antalya (sözlü bildiri no. 016)

16. Ulusal kongre, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılarda poster sunumu yapılmış bildiriler

 

1. Yeşilkaya A, Birengel S, Memikoğlu O, Azap A, Albayrak F, Tekeli E. Akut bakteriyel menenjitli 20 olgunun retrospektif olarak değerlendirilmesi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül-5 Ekim 2002, Antalya

2. Yeşilkaya A, Memikoğlu O, Aygün H, Çokça F, Tekeli E. Nefrotik sendromlu bir olguda gelişen akciğer Nocardia enfeksiyonu. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul

3. Yeşilkaya A, Demir G, Memikoğlu O, Çokça F, Sözen TH. Uzamış hepatit A olguları. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul

4. Yeşilkaya A, Çulha G, Memikoğlu O, Sözen TH. Rosiglitazone kullanımına bağlı toksik hepatit olgusu. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul

5. Tezer Y, Yeşilkaya A, Bozkurt G, Altunsoy A, Memikoğlu O, Azap A, Tekeli E. Klinik örneklerden izole edilen nonfermentatif gram negatif bakterilerde çeşitli antibiyotiklere karşı duyarlılık profilleri. XI. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2003, İstanbul

6. Tezer Y, Yeşilkaya A, Memikoğlu O, Azap A, Tekeli E. İdrarda izole edilen kinolon dirençli Escherichia coli suşlarında fosfomisin trometamol ve çeşitli antimikrobiyal duyarlılıklarının karşılaştırılması. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2004, İzmir

7. Tezer Y, Yeşilkaya A, Memikoğlu O, Azap A, Tekeli E. Toksoplazmoz:20 olgunun retrospektif olarak irdelenmesi. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2004, İzmir

8. Azap A, Yeşilkaya A, Tezer Y, Topçuoğlu P, Yağcı D, İyidir Ö, Balık İ, Akan H. Birinci basamak antibiyotik tedavisine yanıt vermeyen febril nötropeni ataklarında karbapenem tedavisinin yeri. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2004, İzmir

 

9. Yeşilkaya A, Tezer Y, Memikoğlu O, Azap A, Tekeli E. Şarbon: 19 olgunun retrospektif irdelenmesi. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23 Eylül 2004, İzmir

10. Kader Ç, Yeşilkaya A, Azap A, Balık İ. Nötropenik hastalarda gelişen ishallerin enfeksiyöz nedenleri. 14. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 25-29 Mart 2009, Antalya

11. Arslan H, Demirkaya H, Yeşilkaya A, Azap Ö, Özkök S, Aktaş S, Haberal M. Türkiye’de solid organ nakil alıcılarında ve adaylarında sitomegalovirüs seroprevelansı. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mart 2011, Antalya

12. Yeşilkaya A, Yılmaz H, Zateri C, Voyvoda N. Hamilelik ilişkili piyojenik sakroileit ve sakroiliak eklem ve çevreleyen kaslar arasında abse. 15. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 23-27 Mart 2011, Antalya

13. Topcuoğlu N, Gönülal B, Yeşilkaya A, Azap ÖK, Beşerler Ö, Arslan H. Nozokomiyal Acinetobacter infeksiyonlarının ve antibiyotik direncinin değerlendirilmesi. II. Ulusal Sağlık Bakımıyla İlişkili İnfeksiyonlar Simpozyumu, 9-11 Mart 2012, İstanbul

14. Özalp O, Beşerler Ö, Yeşilkaya A, Azap ÖK, Gönülal B, Arslan H. Nozokomiyal vankomisin dirençli enterokok ve karbapenem dirençli Pseudomonas aeruginosa infeksiyonlarının ve kolonizasyonlarının değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Kongresi 12-15 Nisan 2012, Antalya

15. Demirkaya MH, Yeşilkaya A, Azap ÖK, Uyar ME, Arslan H. Orbitoserebral ve pulmoner tutulumla giden yaygın aspergilloz olgusu. 4. Türkiye EKMUD Kongresi 9-12 Mayıs 2012, İstanbul

16. Özalp O, Yeşilkaya A, Berdan F, Azap ÖK, Arslan H. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi Mikrobiyoloji Laboratuvarı’nda 2012 yılında kan kültürlerinden izole edilen

 

etkenler. 16. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 13-17 Mart 2013, Antalya

17. Yeşilkaya A, Toprak SK, Tepeoğlu M, Azap OK, Kalacı G, Berdan F, Arslan H. Atipik seyirli enfeksiyöz mononükleoz olguları. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu 20-24 Mart 2013, Antalya

18. Azap ÖK, Yeşilkaya A, Berdan F, Arslan H, Özalp O. Hantavirüs Renal Sendromu: Doğru tanı titizlikle alınan seyahat öyküsüne bağlı olabilir. EKMUD 2013 Bilimsel Platformu 20-24 Mart 2013, Antalya

19. Yeşilkaya A, Gönülal B, Beşerler Ö, Erdoğan B, Azap Ö, Arslan H, Uğurlu Z. Santral venöz kateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonu hızları ve etken dağılımı. HİKON 11-15 Nisan 2014, Antalya

20. Yeşilkaya A, Gönülal B, Sarıkaya Ö, Çetinkaya M, Azap Ö, Arslan H. Hatalı set-bohça hızının azaltılması. HİKON 11-15 Nisan 2014, Antalya

21. Yeşilkaya A, Gönülal B, Beşerler Ö, Azap Ö, Arslan H. Başkent Üniversitesi Hastanesi Ankara Hastanesi’nde El Hijyeni Kampanyası. HİKON 11-15 Nisan 2014, Antalya

22. Yeşilkaya A, Gönülal B, Beşerler Ö, Erdoğan M, Azap Ö, Arslan H, Uğurlu Z. Erişkin yoğun bakım ünitelerinde dört yıllık ventilatörle ilişkili pnömoni hızları ve etken dağılımı. HİKON 11-15 Nisan 2014, Antalya

23. Azap Ö, Demirkaya MH, Beşerler Ö, Gönülal B, Yeşilkaya A, Özalp O, Arslan H. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi’nde yaşanan iş kazalarının meslek gruplarına ve

oluş şekline göre irdelenmesi. HİKON 11-15 Nisan 2014, Antalya

24. Özçerezci Ö, Yeşilkaya A, Tuğcu AU, Abbasoğlu A, Ecevit İZ. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan hastalarda izole edilen genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz pozitif

 

mikroorganizmaların antibiyotik duyarlılıkları. 9. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Kongresi 5-8 Nisan 2015, Antalya

25. Kiter E, Yeşilkaya A, Demirkaya MH, Çevik B, Gönülal B. Üriner sistem infeksiyonlarını önleme demetine uyum oranları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2016, Antalya

26. Kiter E, Yeşilkaya A, Demirkaya MH, Çevik B, Gönülal B. Üriner kateter takılması demetine uyum oranları. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2016, Antalya

27. Gönülal B, Yeşilkaya A, Uğurlu Z, Demirkaya MH, Kiter E. Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesi kesici-delici alet yaralanmalarının özellikleri. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2016, Antalya

28. Sarıkaya Ö, Gönülal B, Uğurlu Z, Yeşilkaya A, Demirkaya MH. Merkezi sterilizasyon ünitesinde çalışan sağlığı yönünden gürültü maruziyetinin değerlendirilmesi. Hastane İnfeksiyonları Kongresi, 30 Mart-3 Nisan 2016, Antalya

29. Yeşilkaya A, Demirkaya MH, Kaban MG, Özalp O, Koca E, Azap ÖK, Arslan H. İmmünkompetan olguda Staphylococcus aureus omuz ve sternoklavikular eklem septik artriti. 18. Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi, 22-26 Mart 2017, Antalya

30. Yeşilkaya A, Özalp O, Demirkaya MH, Azap OK, Arslan H. Kandidemili hastalarda göz tutulumunun retrospektif değerlendirilmesi. EKMUD 2017 Bilimsel Platformu 4-8 Nisan 2017, Antalya

KİTAPLAR, ÇEVİRİLER

25. Türkçe Kitap Bölümü Yazarlığı

1. Yeşilkaya A, Arslan H.

“B Grubu Streptokok İnfeksiyonları” Önemli ve Sorunlu Gram-Pozitif Bakteri İnfeksiyonları. Ulusoy S, Usluer G, Ünal S (editörler) Bilimsel Tıp Yayınevi s: 421-439, Ankara, 2012

 

ATIFLAR

27. YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde veya doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen dillerden biri ile yazılmış ve yurt dışında (KKTC hariç) basılmış kitaplarda yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda adayın eserine yapılan atıflar

1. Azap A, Ergönül Ö, Memikoğlu O, Yeşilkaya A, Altunsoy A, Bozkurt YG, Tekeli E. Occupational exposure to blood and body fluids among health care workers in Ankara, Turkey. Am J Infect Control 33: 48-52 (2005)

Yapılan atıf sayısı: 62 (Web of Science)

2. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Arslan H, Çağlayık DY, Uyar Y, Korukluoğlu G, Özkul A. Ölümcül seyreden Batı Nil Virusu ensefaliti olgusu. Mikrobiyol Bul 46: 488-492 (2012) Yapılan atıf sayısı: 7 (Web of Science)

3. Azap OK, Togan T, Yeşilkaya A, Arslan H, Haberal M. Antimicrobial susceptibilities of uropathogen Escherichia coli in renal transplant recipients: dramatic increase in ciprofloxacin resistance. Transplant Proc 45: 956-957 (2013)

Yapılan atıf sayısı: 13 (Web of Science)

 

4. Tek İ, Toprak SK, Hasdemir E, Rahatlı S, Yeşilkaya A. Influence of febrile neutropenia period on plasma viscosity at malignancy. ScientificWorldJournal doi:10.1155/2013/507270 (2013)

Yapılan atıf sayısı: 1

5. Yeşilkaya A, Azap OK, Demirkaya MH, Ok MA, Arslan H, Akdur A. Bloodstream infections among solid organ transplant recipients: eight years experience from a Turkish university hospital. Balkan Med J 30: 282-286 (2013)

Yapılan atıf sayısı: 9 (Web of Science)

6. Erdem H, Elaldı N, Öztoprak N, Şengöz G, Ak O, Kaya S, İnan A, Nayman-Alpat S, Ulu-Kılıç A, Pekok AU, Gündüz A, Gozel MG, Pehlivanoğlu F, Yaşar K, Yılmaz H, Hatipoğlu M, Çiçek-Şentürk G, Akçam FZ, İnkaya AC, Kazak E, Sagmak-Tartar A, Tekin R, Öztürk-Engin D, Ersoy Y, Sipahi OR, Güven T, Tuncer-Ertem G, Alabay S, Akbulut A, Balkan II, Öncül O, Çetin B, Dayan S, Ersöz G, Karakaş A, Özgüneş N, Şener A, Yeşilkaya A, Ertürk A, Gundes S, Karabay O, Sırmatel F, Tosun S, Turhan V, Yalçı A, Akkoyunlu Y, Aydın E, Diktaş H, Köse S, Ulçay A, Seyman D, Savasçı U, Leblebicioğlu H, Vahaboğlu H. Mortality indicators in pneumococcal meningitis: therapeutic implications. Int J Infect Dis 19: 13-19 (2014)

Yapılan atıf sayısı: 21 (Web of Science)

7. Özkök S, Togan T, Yeşilkaya A, Timurkaynak F, Azap ÖK, Arslan H. In vitro susceptibility of tigecycline against multidrug-resistant gram-negative strains: Etest versus agar dilution. Chemotherapy 60: 151-156 (2014)

Yapılan atıf sayısı: 7 (Web of Science)

 

8. Ergönül Ö, Aydin M, Azap A, Başaran S, Tekin S, Kaya Ş, Gülsün S, Yörük G, Kurşun E, Yeşilkaya A, Şimşek F, Yılmaz E, Bilgin H, Hatipoğlu Ç, Cabadak H, Tezer Y, Togan T, Karaoğlan İ, İnan A, Engin A, Alışkan HE, Yavuz SŞ, Erdinç Ş, Mulazimoglu L, Azap O, Can F, Akalın H, Timurkaynak H, Turkish Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Health care related infections study group. Healthcare-associated gram-negative bloodstream infections: antibiotic resistance and predictors of mortality. J Hosp Infect 94(4):381-385 (2016)

Yapılan atıf sayısı: 27 (Web of Science)

9. Kurt H, Battal İ, Memikoğlu O, Yeşilkaya A, Tekeli E. Ankara bölgesinde sağlıklı bireylerde HAV, HBV, HCV seropozitifliğinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı. Viral Hepatit Dergisi 8: 88-96 (2003)

Yapılan atıf sayısı: 1

1. Toy M, Önder FO, Wörmann T, Bozdayi AM, Schalm SW, Borsboom GJ, van Rosmalen J, Richardus JH, Yurdaydin C. Age- and region-specific hepatitis B prevalence in Turkey estimated using generalized linear mixed models: a systematic review. BMC Infect Dis 11:337 (2011)

10. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Pirat B, Gültekin B, Arslan H. A rare cause of endocarditis: Streptococcus pyogenes. Balkan Med J 29: 331-333 (2012)

Yapılan atıf sayısı: 3 (Web of Science)

11. Yeşilkaya A, Azap Ö, Aydın M, Akçil Ok M. Epidemiology, species distribution, clinical characteristics and mortality of candidaemia in a tertiary care university hospital in Turkey, 2007-2014. Mycoses 60(7): 433-439 (2017)

 

Yapılan atıf sayısı: 13 (Web of Science)

12. Doğan Ö, Yeşilkaya A, Menekşe Ş, Güler Ö, Karakoç Ç, Çınar G, Kapmaz M, Aydın M, Keske Ş, Şahin S, Hacıseyitoğlu D, Yalçın D, Tekin S, Ataç N, Albayrak Ö, Aksu ED, Can F, Ergönül Ö. Effect of initial antifungal therapy on mortality among patients with bloodstream infections with different Candida species and resistance to antifungal agents: A multicentre observational study by the Turkish Fungal Infections Study Group. Int J Antimicrob Agents Jul;56(1):105992 (2020)

Yapılan atıf sayısı: 3 (Web of Science)

13. Şimşek-Yavuz S, Akar AR, Aydoğdu S, Berzeg-Deniz D, Demir H, Hazırolan T, Özatik MA, Özer N, Sargın M, Topcuoğlu EN, Turhan N, Yılmaz MB, Azap Ö, Başaran S, Çağ Y, Çağatay A, Çınar G, Doğan-Kaya S, Hızmalı L, Işık ME, Kılıçaslan N, Menekşe Ş, Meriç-Koç M, Öztürk S, Şensoy A, Tezer-Tekçe Y, Tükenmez-Tigen E, Uygun-Kızmaz Y, Velioğlu-Öcalmaz MŞ, Yeşilkaya A, Yılmaz E, Yılmaz N, Yılmaz-Karadağ F. İnfektif Endokarditin Tanısı, Tedavisi ve Önlenmesi: Ulusal Uzlaşı. Klimik Derg. 32(Suppl. 1): 2-116 (2019)

Yapılan atıf sayısı: 3 (Web of Science)

28. İndeksler kapsamı dışında uluslararası bilimsel kuruluş veya topluluklar tarafından

yayınlanan hakemli dergilerde veya doçentlik yabancı dil sınavları için kabul edilen

dillerden biri ile yazılıp yurt içinde (KKTC dahil) basılmış kitaplarda yayımlanmış ve adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın herhangi bir eserine yapılan atıf

1. Azap A, Ergönül Ö, Memikoğlu O, Yeşilkaya A, Altunsoy A, Bozkurt YG, Tekeli E. Occupational exposure to blood and body fluids among health care workers in Ankara, Turkey. Am J Infect Control 33: 48-52 (2005)

Yapılan atıf sayısı: 12

 

1. Janbakhsh A, Ghahramani N. Prevalence of injuries caused by sharp instruments among personnel of Imam Reza hospital, Kermanshah University during 2009-2012. Int J Adv Biotechnol Res 8(3):1684-90 (2017)

2. Nouetchognou JS, Ateudjieu J, Jemea B, Mbanya D. Accidental exposures to blood and body fluids among health care workers in a Referral Hospital of Cameroon. BMC Res Notes 9:94 (2016)

3. Balouchi A, Shahdadi H, Ahmadidarrehsima S, Rafiemanesh H. The Frequency, Causes and Prevention of Needlestick Injuries in Nurses of Kerman: A Cross-Sectional Study. J Clin Diagn Res 9(12):DC13-5 (2015)

4. Yousafzai MT, Janjua NZ, Siddiqui AR, Rozi S. Barriers and Facilitators of Compliance with Universal Precautions at First Level Health Facilities in Northern Rural Pakistan. Int J Health Sci (Qassim). 9(4):388-99 (2015)

5. Shoaei P, Najafi S, Lotfi N, Vakili B, Ataei B, Yaran M, Shafiei R. Seroprevalence of hepatitis B virus infection and hepatitis B surface antibody status among laboratory health care workers in Isfahan, Iran. Asian J Transfus Sci 9(2):138-40 (2015)

6. Shaghaghian S, Golkari A, Pardis S, Rezayi A. Occupational exposure of Shiraz dental students to patients' blood and body fluid. J Dent (Shiraz) 16(3): 206-13 (2015)

7. Yenesew MA, Fekadu GA. Occupational exposure to blood and body fluids among health care professionals in Bahir Dar Town, Northwest Ethiopia. Saf Health Work 5(1): 17-22 (2014)

8. Adib-Hajbaghery M, Lotfi MS. Behavior of healthcare workers after injuries from sharp instruments. Trauma Mon 18(2): 75-80 (2013)

9. Afridi AA, Kumar A, Sayani R. Needle stick injuries--risk and preventive factors: a study among health care workers in tertiary care hospitals in Pakistan. Glob J Health Sci 5(4):85-92 (2013)

10. Shoaei P, Lotfi N, Hassannejad R, Yaran M, Ataei B, Kassaian N, Foroughifar M, Adibi P. Seroprevalence of Hepatitis C Infection among Laboratory Health Care Workers in Isfahan, Iran. Int J Prev Med 3: S146-9 (2012)

 

11. Ogunnowo B, Anunobi C, Onajole A, Odeyemi K. Exposure to blood among mortuary workers in teaching hospitals in south-west Nigeria. Pan Afr Med J 10:61 (2012)

12. Yacoub R, Al Ali R, Moukeh G, Lahdo A, Mouhammad Y, Nasser M. Hepatitis B vaccination status and needlestick injuries among healthcare workers in syria. J Glob Infect Dis 2:28-34 (2010)

2. Yeşilkaya A, Demir G, Memikoğlu O, Çokça F, Sözen TH. Uzamış hepatit A. Mikrobiyol Bul 37: 301-307 (2003)

Yapılan atıf sayısı: 1

1. Nandi M, Mondal R, Datta S, Chowdhury A. Prolonged hepatitis due to hepatitis A virus infection in children. Journal of Pediatric Infectious Diseases 3(1): 77-78 (2008)

3. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Arslan H, Çağlayık DY, Uyar Y, Korukluoğlu G, Özkul A. Ölümcül seyreden Batı Nil Virusu ensefaliti olgusu. Mikrobiyol Bul 46: 488-492 (2012) Yapılan atıf sayısı: 2

1. Erdoğan H. Alanya’da Batı Nil Virusu ensefaliti: bir olgu sunumu. Klimik Dergisi 28:87-88 (2015)

2. Ergünay K, Tufan ZK. Overview of West Nile Virus and Sandfly-borne Phlebovirus infections in Anatolia. Journal of Microbiology and Infectious Diseases Special Issue 1: S22-S31 (2014)

4. Azap Ö, Otlu B, Yeşilkaya A, Yakupoğulları Y. Detection of OXA-48-like carbapenemase-producing Klebsiella pneumoniae in a tertiary care center in Turkey: molecular characterization and epidemiology. Balkan Med J 30: 259-260 (2013)

 

Yapılan atıf sayısı: 1

1. Candan ED, Aksöz N. Klebsiella pneumoniae: characteristics of carbapenem resistance and virulence factors. Acta Biochim Pol 62(4): 867-74 (2015)

5. Azap OK, Togan T, Yeşilkaya A, Arslan H, Haberal M. Antimicrobial susceptibilities of uropathogen Escherichia coli in renal transplant recipients: dramatic increase in ciprofloxacin resistance. Transplant Proc 45: 956-957 (2013)

Yapılan atıf sayısı: 2

1. Trușcă BS, Gheorghe I, Marutescu L, Curutiu C, Marinescu F, Ghiță CM, Borcan E, Țuică L, Minciuna V, Gherghin HE, Chifiriuc MC, Lazar V. Beta-lactam and quinolone

resistance markers in uropathogenic strains isolated from renal transplant recipients. Rev Romana Med Lab 25(4): 365-374 (2017)

2. Trushkin RN, Lubennikov AE, Makurov AI. Single bacterial urinary tract infections in patients after kidney transplantation. Experimental & Clinical Urology 4: 80-85 (2014)

6. Yeşilkaya A, Azap ÖK, Pirat B, Gültekin B, Arslan H. A rare cause of endocarditis: Streptococcus pyogenes. Balkan Med J 29: 331-333 (2012)

Yapılan atıf sayısı: 1

1. Beye M, El Karkouri K, Labas N, Raoult D, Fournier PE. Genomic analysis of a Streptococcus pyogenes strain causing endocarditis in a child. New Microbes New Infect 17:1-6 (2017)

 

7. Kurt H, Battal İ, Memikoğlu O, Yeşilkaya A, Tekeli E. Ankara bölgesinde sağlıklı bireylerde HAV, HBV, HCV seropozitifliğinin yaş ve cinsiyete göre dağılımı. Viral Hepatit Dergisi 8: 88-96 (2003)

Yapılan atıf sayısı: 1

1. Nar H, Uyanıkoğlu A, Aydoğan T, Yenice N. Şanlıurfa yöresi hepatit C hastalarının değerlendirilmesi. Viral Hepatit Dergisi 19(2): 62-66 (2013)

29. Yukarıda sayılanlar dışında kalan (tez çalışmaları hariç) adayın yazar olarak yer almadığı yayınlarda, adayın herhangi bir eserine yapılan atıf başına

1. Azap A, Ergönül Ö, Memikoğlu O, Yeşilkaya A, Altunsoy A, Bozkurt YG, Tekeli E. Occupational exposure to blood and body fluids among health care workers in Ankara, Turkey. Am J Infect Control 33: 48-52 (2005)

Yapılan atıf sayısı: 1

1. Ünal S, Tümer A (editörler).Kitap: Güncel bilgiler ışığında HIV/AİDS. Bölüm: Sağlık çalışanlarına kan yoluyla bulaşan infeksiyon hastalıkları ve korunma: hepatit B, hepatit C ve HIV. Yazarlar: Keske Ş, Yılmaz GR. Sf: 249-272 (2016)

2. Yeşilkaya A, Azap OK, Demirkaya MH, Ok MA, Arslan H, Akdur A. Bloodstream infections among solid organ transplant recipients: eight years experience from a Turkish university hospital. Balkan Med J 30: 282-286 (2013)

Yapılan atıf sayısı: 1

1. Azap OK. Solid organ transplantasyonu ve bakteriyel enfeksiyonlar: solid organ transplant alıcılarında kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları. J Inf Dis-Special Topics 10(2): 208-211 (2017)

 

TEZ YÖNETİMİ

31. Tamamlanmış her doktora, sanatta yeterlik, tıpta uzmanlık veya tıpta yandal uzmanlığı tez yönetimi

1. Dr. Fatoş Berdan. Tıpta uzmanlık: "Erişkin yoğun bakım ünitelerinde C. albicans ve non-albicans kandida nozokomiyal kan dolaşımı enfeksiyonları: risk faktörleri ve mortalitenin kıyaslanması" (2016)

67. Yükseköğretim üst kurum veya kurullarında, ya da bunların oluşturduğu komisyonlarda, üniversite organlarında ya da rektörlükçe kurulan bir ya da birden fazla komisyonlarda görev almak (yıl başına)

1. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Mezuniyet Sonrası Eğitim Sorumlusu (2013-2018)

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri