Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları
Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 2100 - 2111

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Nedir?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümümüzde ateş ve/veya diğer yakınmalarla (ishal, sarılık, döküntü, idrar yaparken yanma, boğaz ağrısı, öksürük, balgam çıkarma, eklem ağrısı vb) başvuran hastaların poliklinik ve hastane bazında takipleri yapılmakta ve hastanemizin diğer bölümlerinde yatan hastalara konsültan hekim olarak hizmet verilmektedir.

Polikliniğimizde rutin hasta muayenesi dışında yetişkin aşılaması, organ nakli öncesi infeksiyon taraması, hepatit ve yurt dışı seyahat öncesi infeksiyonlardan korunma danışmanlığı verilmektedir. Aynı zamanda yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde yatan hastalarda görülen infeksiyonların takip ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır. Amacımız infeksiyonu olan erişkin hastalara çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla erken tanı koyarak etkin bir tedavi sağlamak, toplumdan kazanılan infeksiyonların (hepatit, AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb) önlenmesi için başvuranlara gerekli bilgi ve aşı gibi koruyucu işlemleri gerçekleştirmek, hastane ortamında yatan hastalarda gelişen infeksiyon riskini en aza indirmektir.

 

Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Bölümümüze bağlı olarak hizmet veren Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında, poliklinikten başvuran hastalara ve yatırılarak izlenen hastalara 24 saat hizmet vermektedir. Hastalardan alınan örneklerin laboratuvara kabul edilmesi, işlemlerden geçirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında toplam kalite anlayışına uygun olarak hizmet verilmektedir. Laboratuvarımızda yürütülen antibiyogram işlemlerinin tamamı her yıl güncellenen EUCAST (European Committee On Antimicrobial Suspectibility Testing) önerileri doğrultusunda yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yürütülen bakteri kültürü, antibiyogram testleri, tüberküloz basili boyanması, kültürü ile duyarlılık testleri her ay düzenli olarak bir ulusla arası dış kalite kontrol sistemi tarafından test edilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarı bünyesinde aynı zamanda viral etkenlerin araştırıldığı Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarı yer almaktadır. Laboratuvarımızda ayrıca androlojik testler ve Kadın Doğum Ünitesi doktorları ile ortak yürütülen tüp bebek öncesi aşılama işlemleri için sperm yıkama ve hazırlama da yapılmaktadır. Laboratuvarımıza dışarıdan örnek kabul edilmektedir.

 

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Yapılan Tetkikler:

 • Doğrudan ve boyali mikroskopik incelemeler,
 • Aerob, anaerob bakteri kültürleri,
 • Otomatize sistemlere alınan kan kültürleri,
 • Bakteri ileri tiplendirilmesi ve duyarlılık testleri,
 • Mantar kültürleri, tiplendirilmesi ve duyarlılık testleri,
 • Tüberküloz kültürü ve duyarlılık testleri,
 • Standart tüp aglütinasyon testi (Brucella için Wright testi),
 • Mono-Spot testi (Enfeksiyöz mononükleoz için),
 • Dışkı örneklerinde Rotavirus ve Adenovirus gibi viral antijenlerin aranması,
 • Dışkı örneklerinde Clostridium difficile toksininin aranması,
 • Dışkıda Helicobacter pylori antijeni aranması,
 • Dışkıda amip antijenleri aranması,
 • Dışkıda calprotectin çalışılması,
 • Kan örneklerinde serolojik tetkikler,
 • Gebelerde Grup B Streptokok antijeni bakılması (GBS),
 • İnfluenza A-B aranması,
 • Grup A Streptokok antijeni hızlı test ile tayini (Beta),
 • Nazofarengeal sürüntüde RSV+ Adeno virus antijeni aranması,
 • Burun sürüntüsünde alerji için nasal smear boyama,
 • Kist Hidatik hemaglütünasyon (Echinococcus indirek) testi,
 • Kandan ve çeşitli örneklerden Multiplex PCR (menenjit, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sepsis panel vb.) çalışılması,
 • Qantiferon çalışılması,
 • Spermiyogram ve Sperm Morfolojisi,
 • Sperm yıkama ve aşılama için sperm hazırlama,
 • Genital örneklerde Gardnerella vaginalis antijeni aranması,
 • Genital örneklerde Klamidya antijeninin aranması,
 • Kan örneklerinde CMVpp65 antijenemi testi,
 • İdrarda Legionella antijeninin aranması,
 • HIV RNA viral yük saptanması,
 • HCV viral yük saptanması,
 • HCV genotip belirleme,
 • HBV viral yük saptanması,
 • HBV genotip belirleme,
 • HBV lamivudin direnci,
 • CMV viral yük saptanması,
 • CMV genotip belirleme,
 • CMV gansiklovir direnci,
 • EBV viral yük saptanması,
 • HPV viral yük saptanması,
 • HPV genotip belirleme,
 • Polyomavirus BK ve JC viral yük,
 • HSV Tip 1, Tip 2 saptama,
 • Tuberculosis saptama,
 • Parvovirus B19 saptama,
 • Brucella abortus / melitensis saptama,
 • Chlamidya trachomatis saptama,
 • Stafilokoklarda metisilin direnci (mecA geni) saptama.

 

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar

Doktorlar

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri