Hematoloji
Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 2170 - 2171

Hematoloji Nedir?

Hematoloji diğer adı kan hastalıklarıdır. İç Hastalıkları (Dahiliye) branşının bir alt yan dalı olup hematolojide görev yapan hematologlar iç hastalıkları uzmanlık eğitimleri sonrasında hematoloji yan dal uzmanlık eğitimlerini de tamamlamış hekimlerden oluşur.

Hematoloji kanı oluşturan hücrelerin hastalıkları ile ilgilidir. Kandaki temel hücreler kana kırmızı rengini veren ve dokulara oksijen taşıyan hücreler olan alyuvarlar (eritrositler), vücudun savunma hücreleri olan akyuvarlar (lökositler) ile kanın pıhtılaşmasını sağlayan trombositlerdir (kan pulcukları). Hematoloji bilimi bu temel üç seri hücrenin hastalıklarının tanı ve tedavisi ile ilgilenir.

 

Hematoloji Hastalıkları

Eritrosit Hastalıkları:

Anemi (Kansızlık): Toplumda özellikle genç kadınlarda sıklıkla adet ile kan kaybı nedeni ile ortaya çıkan demir eksikliği anemisi son derece sık olarak rastlanıp basit yerine koyma tedavisini içerirken, adet sonrası menopaz dönmendeki kadınlarla ve erkeklerde ortaya çıkması özellikle mide barsak sisteminden kan kaybına yol açabilecek ciddi hastalıkların araştırılmasını gerektirir. Kansızlığın pek çok kez başka hastalıkların bir bulgusu olabileceği unutulmamalıdır. Ciddi pek çok kan hastalığının kemik iliği yetmezliğinde, hatta kan kanseri tablolarında da rastlanabileceği göz önüne alınmalı ve bu durumda hemen bir hematoloji uzmanına danışılmalıdır. Yine başka bir alyuvar hastalığı olan polisitemi ise aneminin tam tersi bir durum olup kan fazlalılığını içerir. Ancak sıklıkla yapılan hata tanı koyulmadan sadece kan merkezlerine belirli aralılarla kan bağışı yaparak hastalığın geçiştirilmesi sonucu tanı koyulmasında ortaya çıkan gecikmelerdir. Bu durumda da hızlı bir şekilde doğru tanı ve tedavi için hematoloji polikliniğine müracaat edilmesi gereklidir.

 

Lökosit Hastalıkları:

Bu grup hastalık Akut ve Kronik Lösemilerden (Kan kanserlerinden) kanser dışı kemik iliği nedenli pek çok hastalığı içerir. Burada önemli olan sıklıkla hemen hemen tüm branş hekimleri tarafından istenen bir ön test olan Hemogramın (Kan Sayımı) doğru yorumlanması ve Lökosit (Akyuvarların) kan sayımı kağıdındaki sayı ve oranlarının doğru bir analizle değerlendirilmesi, varsa ek semptomların birlikte ele alınarak tanı ve tedavi yoluna gidilmesi yine hematolojinin alanıdır. Böyle bir tabloda da yine bir hematolog tarafında hastanın değerlendirilmesi çok önemlidir.

 

Trombosit (Kan Pulcukları):

Kanda birincil pıhtılaşmanın temel hücrelerinin sayısal ve kalitesel hastalıkları hastalarda sıklıkla morarma ve küçük noktasal kanmalara neden olabilir. Özellikle kanama süresinin uzaması sık ve kendiliğinden morarmalar ortay çıkarır. Tam tersi artmış pıhtılaşma sonucu ortaya çıkan ve kalıtımsalda olabilen pıhtılaşma sendromları hematoloji biliminin alanı olup, yakınmaları olan hastaların hematolojiye müracaat etmeleri gereklidir.

Hastalar tarafından merak edilen önemli bir konu hematolojide sıklıkla kullandığımız ve tanıda bize çok önemli bilgiler veren kemik iliği biyopsisidir. Bu işlem lokal anestezi ile kalça kemiğinden yapılan son derece güvenli hiçbir tehlikesi olmayan, sonrasında 5 dakika içinde hastanın ayağa kalkabileceği basit bir işlem olup hastaların endişe etmemeleri gerekli olan basit bir girişimdir.Hastalarımıza uygulanan tedaviler hastanın durumu ve klinik gerekliliğe göre yatarak ya da ayaktan kemoterapi ünitesinde günlük olarak verilmektedir.

 

Hematoloji Tedavisi

Hematolojide tedavinin önemli parçasını oluşturan bir diğer alan ise Kök Hücre Naklidir. Bu işlem eğer hastanın kendinden alınarak yapılıyorsa buna (Otolog Kök Hücre Nakli) adı verilirken, hastanın kendi genetik yapısına uygun başka birinden alınıyorsa allogenik kök hücre nakli adı verilir. Her iki nakil gerekeli durumlarda uygulanmaktadır.

Hastanemizde 1 Doçent ve 1 Uzman olarak 2 Hematoloji uzman hekimi ve Kemik iliği Nakli / Hematoloji Kliniği sorumlusu Hemşiresi ile hematoloji alanında tüm hastalıkların tanı tedavisi amacı ile hizmet vermektedir. Kısa bir süre sonra hizmete girmesi planlanan Kök Hücre Nakil kliniğinin hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Bununla birlikte Hematoloji kliniğine bağlı “Kan Transfüzyonu ve Aferez” merkezimizde her türlü Aferez (Plazma değişimi) ile tüm kan ürünlerinin temin ve saklamaları yapılabilmektedir. Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Hematoloji Kliniği olarak tüm hematoloji hastalarına deneyimli kadrosu ile hizmet vermeye devam etmekteyiz.

 

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar

Doktorlar

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri