Göğüs Cerrahisi
Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 1024 - 1026

Göğüs Cerrahisi Nedir?

Göğüs cerrahisi, göğüs bölgesindeki hastalıkların ve yaralanmaların cerrahi tedavisiyle ilgilenen bir cerrahi uzmanlık dalıdır. Göğüs cerrahları, göğüs duvarı, göğüs boşluğu, akciğerler, yemek borusu, trakea ve diyafram gibi göğüs bölgesindeki hastalıklara hem açık cerrahi hem de minimal invaziv cerrahi teknikleri kullanarak müdahale edebilen uzmanlardır.

Göğüs cerrahları, kanser, enfeksiyonlar, travmalar ve doğuştan gelen anomaliler gibi birçok hastalığın teşhis, tedavi, takip ve cerrahisinde uzmanlaşmış hekimlerdir.

 

Göğüs Cerrahisi Test ve Tetkikleri

Göğüs cerrahisi, göğüs bölgesindeki hastalıkların teşhis ve tedavisi için bir dizi farklı tanısal test ve tetkikler kullanır. Bu tetkiklerin bazıları şunlardır:

 

Röntgen

Göğüs kafesi, akciğerler, kalp ve diğer göğüs içi organların durumunu değerlendirmek için kullanılan, yüksek enerjili elektromanyetik ışınlarını kullanarak yapılan bir görüntüleme tekniğidir. Röntgen, kemik kırıkları, akciğer enfeksiyonları, kanser taramaları, kalp ve akciğer hastalıkları gibi birçok hastalığın teşhis ve takibinde kullanılan yaygın bir görüntülenme yöntemidir.

 

Bilgisayarlı Tomografi (BT)

Göğüs BT'si, röntgen ışınları kullanarak detaylı 3D görüntüler elde etmek için kullanılır. Göğüs tümörlerinin boyutunu, yerini ve diğer özelliklerini belirlemek için sıklıkla kullanılır.

 

Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR)

Göğüs MR'ı, manyetik alanlar ve radyo dalgaları kullanarak detaylı görüntüler elde etmek için kullanılır. Göğüs içi organların durumunu değerlendirmek, tümörlerin yayılma derecesini belirlemek ve diğer hastalıkların teşhisinde yardımcı olabilir.

 

Biyopsi

Şüpheli bölgeden doku, sıvı veya hürce örnekleri alınarak mikroskobik incelenmenin sağlandığı bir tanı yöntemidir. 

 

Bronkoskopi Nedir?

Bronkoskopi, bir tür endoskopi işlemidir ve solunum yolları ve akciğerlerin iç kısımlarının incelenmesine yardımcı olmak için kullanılır. Bu işlem sırasında, esnek bir tüp olan bronkoskop, genellikle ağızdan veya burundan solunum yollarına sokulur ve akciğerlerin iç kısımlarına ulaşmak için ilerletilir. Bronkoskop, küçük bir kamera ve ışık kaynağına sahip olduğundan, doktorlar solunum yolu ve akciğerlerdeki sorunları tespit etmek, biyopsi almak veya tedavi uygulamak için kullanabilirler. Bronkoskopi işlemi genellikle lokal anestezi altında yapılır ve bazı durumlarda sedasyon veya genel anestezi de gerekebilir.

 

Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) nedir? 

Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS), solunum yollarının içerisinde bulunan lenf nodları ve çevre dokuların incelenmesi için kullanılan bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Bu yöntem, bronkoskopun ucuna yerleştirilen bir ultrason probu sayesinde gerçekleştirilir.

EBUS, özellikle akciğer kanseri teşhisi ve evrelendirilmesi gibi amaçlarla kullanılır. Bronkoskopi sırasında ultrason probu, bronş duvarının içindeki lenf nodlarına ulaşır ve bu nodların boyutunu, şeklini ve dokusunu görüntüler. Bu sayede, kanserin lenf nodlarına yayılıp yayılmadığı veya başka bir hastalığın varlığı gibi sorulara yanıt bulunabilir.

EBUS ayrıca, biyopsi alınması gereken dokulardan örneklerin alınmasında da kullanılır. Ultrason probu, hedef dokuya yakınlaştırılarak bir iğne ile dokudan örnek alınabilir. Bu sayede, biyopsi işlemi daha doğru ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilebilir.

 

Göğüs Cerrahisi Biriminde Yapılan Cerrahi İşlemler

 

Akciğer Kanseri

Akciğer kanseri tedavisinde ilk seçenek cerrahidir. Artık günümüzde minimal invaziv cerrahi dediğimiz kapalı (endoskopik) ameliyatlar uygulanmaktadır.

 

Pnömotoraks

Pnömotoraks, plevral aralıkta hava birikmesi ve bunun sonucunda akciğerlerde kollaps ve (çökme) meydana gelmesidir.

 

Akciğer Nodülü

Akciğerde yerleşen çapı 3cm’den küçük olan geçirilmiş enfeksiyon sonrası kalan bir sekel, iyi huylu bir akciğer tümörü veya akciğer kanseri ya da başka bir organ kanserinin akciğere yayılması ile ortaya çıkan lezyonlardır. Halk arasında “akciğerde leke” şeklinde de tanımlanırlar.

 

Yemek Borusu Kanseri

Yemek borusu kanseri yöresel beslenme alışkanlıklarına göre coğrafi dağılım farkı en yüksek olan kanserlerden birisidir. Farklı bölgelerde yemek borusu kanseri sıklığı artış göstermektedir. İçinde ülkemizin (özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi) de yer aldığı Orta Doğu’da ve Uzak Doğu’da yüksek sıklıklar bildirilmektedir. Beslenme ve sosyal bazı alışkanlıkların yemek borusu kanseri riskini arttırdığı bilinmektedir.

 

Göğüs Duvarı Deformiteleri

Kaburgaların kıkırdak kısımlarında doğumsal bozukluk sonucu göğüs kemiği öne doğru çıkabilir (güvercin göğsü – pectuscarinatum) veya içe doğru çökebilir (pectusexcavatum – kunduracı göğsü). Çocuklar büyüdükçe bu durum daha da belirgin hale gelir (Resim 2). Genellikle organik bir bozukluk yaratmaz. Ancak, psikolojik olarak çocuğun gelişiminde zararı olabilir.

 

Akciğer Metastaz Cerrahisi

Akciğer metastazlarının tedavisinde cerrahi her zaman ilk seçenek olmalıdır, çünkü metastatik kitlelerin tamamen çıkarılması ve geride metastatik kitle kalmaması çoğu kez tam kür sağlamaktadır.

 

Mediasten Tümör ve Kistleri (Timoma)

Göğüs boşluğu içerisinde önde göğüs kemiğinin arka yüzü, arkada omurgalar, yanlarda akciğerler ile sınırlanan bölgedir.

 

Plevral Efüzyon (Akciğerde Su Toplaması)

Akciğer ya da akciğer dışı hastalıkların plevrayı etkilemeleri ile ortaya çıkan en sık durum plevrada sıvı birikimi, yani plevral efüzyondur.

 

Mezotelyoma (Akciğer Zarı Kanseri)

Akciğer zarının (plevra) kötü huylu tümörleridir. Genellikle asbestve erionit denilen maddelere uzun yıllar maruz kalmış olan kişilerde ortaya çıkar.

 

Bronşektazi Tedavisi

Bronşektazi; bronşların duvarında oluşan hasar sonrasında bronşların kalıcı olarak genişlemesidir.

 

Amfizem Tedavisi

Amfizem, akciğer dokusunun, ileri hava yollarının anormal ve kalıcı genişlemesi ile ortaya çıkan, kronik hava yolu hastalığıdır.

 

Akciğer Hidatik Kisti

E.Granulosus denilen bir parazit tarafından vücudun çeşitli organlarında oluşturulan kistlerin görüldüğü bir hastalıktır.

 

Diyafram Cerrahisi 

Diyaframda, fıtıklaşma, felç (paralizi), yükselme (elevasyon), travmaya bağlı yırtılma veya tümör ortaya çıktığında ameliyat ile tedavi edilmesi gerekebilir.

 

Torasik Outlet (Çıkış) Sendromu

Torasik Outlet Sendromu fizik muayene bulgularının yanı sıra, tomografi ve MR gibi filmler ve EMG gibi sinir ileti hızlarının ölçümleri ile teşhis edilir.

 

Aşırı Terleme (Regional Hiperhidrosis)

Terleme, vücudun normal sıcaklığını ayarlamak için uyguladığı bir mekanizmadır.

 

Yemek Borusu (Özofagus) Kanseri

Yemek borusu ağızdan başlayıp midede sonlanan kastan yapılmış özel bir tüptür. Görevi yutulan gıda ve içecekleri mideye ulaştırmaktır. Günümüzdeki birçok kanser türü gibi yemek borusu kanseri de çevresel etkenlerle yakından ilişkilidir. Bunların başında sigara içmek yer alır. Bu özellikle yanında alkol alınması yemek borusu kanser riskini artırmaktadır.

 

Trakea Darlıkları (Trakeal Stenozu)

Trakeobronşiyal stenoz, hava yollarının daralması ve hava akışının azalması ile karakterize bir durumdur. Bu, bir çok nedenden dolayı olabilir. Trakea ve bronşlar astım, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), alerjik reaksiyonlar, enfeksiyonlar ve akciğer kanseri gibi birçok nedenden dolayı daralabilir. Trakea ve bronşların daralması nefes almada güçlük, öksürme, hırıltı, göğüste sıkışma ve nefes darlığı gibi semptomlara neden olabilir. Tedavi, darlığın nedenine ve semptomların şiddetine bağlı olarak değişebilir.

 

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar

Doktorlar

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri