Beslenme ve Diyet
Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 1964

Beslenme ve Diyet Bölümü

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Beslenme ve Diyet bölümünde sağlıklı bir yaşam için doğru beslenme bilincini oluşturacak ve hastaların iyileşme sürecini destekleyecek beslenme ve diyet hizmetleri sunulmaktadır. Ayaktan veya yatarak hizmet alan tüm hastalarımızın, hastalıklarına uygun tanı ve tedavi hizmetleri planlanmakta ve uygulanmaktadır.

 

Beslenme ve Diyet Bölümü Tedavilerimiz

 • Kronik hastalıklarda (diyabet, böbrek hastalıları, kalp damar hastalıkları, sindirim sistemi hastalıkları gibi) beslenme tedavisi,
 • Kilo yönetimi,
 • Obezite cerrahisi öncesi-sonrası beslenme,
 • Nakil hastalarında beslenme,  
 • Otoimmün hastalıklarda beslenme, 
 • Alerji ve besin intolaranslarında beslenme,
 • Gebe-emzikli beslenmesi, 
 • Çocuk-adölesan beslenmesi, 
 • Yeme bozukluklarında beslenme,
 • Fonksiyonel beslenme gibi birçok alanda hizmet vermektedir. 

 

Sağlıklı Beslenme Nedir?

Beslenme, sadece açlık duygusunu bastırmak, karın doyurmak ya da canının çektiği şeyleri yemek içmek değildir. Beslenme; sağlığı korumak geliştirmek, yaşam kalitesini yükseltmek, vücudun büyümesi, dokuların gelişmesi, yenilenmesi ve çalışması için gereksinimi olan besin öğelerini yeterli miktarlarda ve uygun zamanlarda almak için bilinçli yapılması gereken bir eylemdir. Besin öğeleri vücudun gereksinmeleri düzeyinde alınamazsa doku ve organlara yeterli enerji ulaşmadığından "yetersiz beslenme” durumu oluşur.  Yeterli ve dengeli beslenmeyen kişilerde; 

 • Yorgun hissetme,
 • İsteksizlik  
 • Hareketleri ağır, isteksiz, eğilmiş bir vücut
 • Akut-kronik hastalıklar, 
 • Orantısız vücut ağırlığı, 
 • Tekrarlayan ağrılar, 
 • Zeka geriliği, 
 • Yaraların geç iyileşmesi gibi çeşitli sağlık sorunları görülebilir. 

 

Yetersiz Beslenme Nedir?

Yetersiz beslenmenin yanı sıra aşırı beslenme de sağlığı bozan bir durumdur. Vücudun ihtiyacından fazla tüketilen besinler yağ dokusunu arttırarak, obezite gibi çeşitli sağlık sorunlarını beraberinde getirir.  Dünyada ve Türkiye’de giderek görülme sıklığı artan obezitenin tedavisinde doğru beslenme önemli rol almaktadır. 

Sağlıklı besin seçiminin yanı sıra bu besinlerin nasıl pişirildiği ve ne kadar tüketildiği de önemlidir. Sağlıklı pişirme yöntemi olarak haşlama, fırın, buğulama, ızgara tercih edilmelidir. Besinlerin kızartılması, yüksek ısıya maruz bırakılması makro ve mikro besin öğelerinde kayıplara ve o besinin zararlı hale gelmesine neden olur. 

 

Diyetisyen Kimdir? 

Diyetisyen, Türkiye içinde faaliyet gösteren herhangi bir üniversitenin Sağlık Bilimleri Fakülte veya Yüksekokulu- Beslenme ve Diyetetik Bölümünden, hazırlık sınıfı hariç en az 4 yıllık lisans diploması ile “Diyetisyen” Unvanı alarak mezun olmuş sağlık meslek mensubudur.

Diyetisyenlik, büyüme, gelişme ve ömür boyu tüm bireylerin sağlığının korunması, geliştirilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması için beslenme biliminin ilkeleri doğrultusunda bireysel ve toplu beslenmenin plân ve programlarını düzenleyen; besin güvenliğinin sağlanmasında ve kalite sistemlerinin kurulmasında; besin ögesi, besin ve beslenmeden kaynaklanan sağlık sorunlarını araştıran, değerlendiren, çözüm yolları bulan; var olan besin kaynaklarının ekonomi ve sağlık kurallarına uygun olarak kullanılmasını sağlayan, besin denetimini yapan, bu konularda fizyolojik, psikolojik ve sosyal olarak sağlıklı yaşam biçimlerinin benimsenmesi amacıyla bireyi ve toplumu bilgilendiren, bilinçlendiren, doğuştan ve sonradan oluşan hastalıklar ve diğer özel durumlarda tıbbî ve cerrahî tedavilere uygun, doğal ve tedavi edici besinlerin bileşimlerine, besinlerin besinlerle ve/veya ilaçlarla etkileşimlerine göre diyet programı plânlayan, bireylere verilecek olan oral, enteral ve parenteral beslenme ürünlerinin seçiminde, hazırlanmasında, uygulamalarında ve yukarıda sözü edilen tüm beslenme girişimlerinde eğitim veren, eğitim programlarını plânlayan, uygulatan ve izleyen sağlık meslek alanıdır.

 

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 30 Temmuz 2023 Pazar

Doktorlar

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri