Göz Tembelliği (Ambliyopi)

Göz Hastalıkları
Göz Tembelliği (Ambliyopi)

Göz tembelliği; bir veya iki gözde görme azlığıdır.

Nedenleri:

  • İki gözün kırma kusurlarının farklı olması-bir gözde daha yüksek gözlük gereksinimi olması (anizometropi),
  • Her iki gözde birden yüksek kırma kusuru varlığı (ametropi)
  • Görme ekseninde görüntünün ağ tabakaya ulaşmasına engel olan (katarakt, kapak düşüklüğü v.b.) bir durum olması

Yukarıda sayılan nedenlere bağlı retinada hayalin net oluşmaması, bebeklik ve çocukluk yıllarında göz tembelliği ile sonuçlanmaktadır. Göz tembelliğinin önlenmesi ve iki gözün eş zamanlı  görmesinin sağlanması, sinir sisteminin henüz esnek olduğu ilk 2 yaşta kritik önem taşımaktadır. Tek gözde gelişen görme  kaybı çocuklarda genellikle herhangi bir yakınmaya yol açmadığından,göz tembelliği sadece görme taramaları esnasında saptanır. Bu yüzden çocuklara, doğduğu günlerde, 3-6. ay arasında , 1., 3. ve 5. yaşlarında muhakkak göz muayenesi yaptırılmalıdır.

Göz Tembelliğinin tedavisine ne kadar erken başlanırsa o kadar iyi sonuç alınır.

Göz Tembelliğinin Tedavisi Nasıl Yapılır?

  • Göz tembelliğinin tedavisinde nedene yönelik girişim esastır.
  • Görme uyaranından yoksun bırakan, kapak düşüklüğü ve katarakt gibi durumlar öncelikle tedavi edilmelidir.
  • Mevcut olan kırma kusuru uygun gözlük veya kontakt lens ile düzeltilir
  • Kırma kusurunun düzeltilmesini takiben, göz tembelliği hala yeterli düzelmediyse çocuğa genellikle kapama tedavisi başlanır. Bu tedavide sağlam göz görsel uyarı gelmeyecek şekilde kapatılır.
  • Kapama tedavisine alternatif olarak ilaçla veya özel gözlüklerle sağlam gözün bulanık görmesini sağlayan yöntemler vardır
  • Ambliyopi tedavisi sonucunda iki gözde de tam görme sağlansa bile tedavi kesildikten sonra ambliyopi tekrarlayabilir. Bu nedenle ambliyop çocuklar yaklaşık 10-12 yaşlarına kadar takip edilmeli ve gerekirse idame tedavi almalıdırlar.
Sosyal Medyada Paylaş:

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE