Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya
Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı sağlık alanında merkezi rol oynayan, hastalıkların tanı ve tedavilerinde hekimi yönlendiren en önemli rehberdir. Yapılan araştırmalar tıbbi kararların %70’inden daha fazlasının laboratuvar sonuçlarına dayanılarak verildiğini ortaya koymaktadır.

Klinik Biyokimya Laboratuvarlarında tüm biyolojik örneklerde, hastalıkların tanısı, tedavisi, seyri, izlenmesi ve önlenmesi amacıyla çeşitli testler yapılır.   

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarımızın rutin Biyokimya Bölümünde son dönemin gelişmiş teknik donanımına sahip otoanalizörlerde ; kardio-vasküler hastalıkların tanısında Lipid profili ( Kolesterol, Trigiliserid, LDL ve HDL-Kolesterol ), diabet ve diabet riskini belirlemede kan şekeri ve şeker yükleme testleri (AKŞ, HbA1c, OGGT), böbrek fonksiyonlarının incelenmesinde üre ve kreatinin, karaciğer fonksiyon testleri için bilirubin ve enzimler, vücut sıvı ve elektrolit dengesinin belirlenmesinde Na, K ve Cl, ayrıca çeşitli hastalıkların tanılarına yardımcı olan enzimler  önemli testlerimizi oluşturmaktadır. Hormon laboratuvarımızda tiroid hormonları, cinsiyet hormonları, bazı özel hormonlar ve vitamin dozajları yapılmaktadır. Aynı bölümde kanser araştırmasında kullanılan tümör belirteçleri ile kalp hastalıklarında kullanılan digoksin, organ transplantasyonları uygulanan kişilerde organ reddini baskılamak amacıyla kullanılan ilaçlar ve kemoterapötik ilaç düzeyleri çalışılmaktadır. 

Hematoloji-Koagülasyon bölümümüzde sedimentasyon, hemoglobin dozajı, kan sayımı (eritrosit, lökosit, trombosit), lökosit ayrımı, retikülosit sayımı yapılmaktadır. Hemostaz bölümümüzde kanama ve pıhtılaşma bozukluklarının tespiti için kapsamlı testler çalışılmaktadır. 

İdrar Biyokimyasında ise idrarın fiziksel, kimyasal ve mikroskopik incelenmesi en yeni tekniklerle tam otomatik görüntüleme sistemi içeren otoanalizörlerde çalışılmaktadır. 

Laboratuvar test süreçleri; analiz öncesi, analiz ve analiz sonrası aşamalarını kapsar. Bu süreçlerde sonuçları etkileyen hata olasılıklarını önleyebilmek için sınırlamaların uygulanması ve kuralların yerine getirilmesi gerekmektedir. 

Son araştırmalarda hata kaynaklarının en yüksek oranda (%75) analiz öncesine ait olduğu bildirilmektedir. Bu nedenle alınabilecek önlemler arasında kural olarak; örneklerin sabahın erken saatlerinde alınması, özellikle gün içinde biyolojik değişim (salgılanmalarında değişim) gösteren parametrelerin ( Kortizol, Demir, Vitamin B12, Folat, PTH) tayinleri istendiğinde bu kuralın uygulanması, açlık gerektiren testler için ( Kan şekeri, İnsülin, Lipid profili, Demir, Demir Bağlama Kapasitesi, Vitamin B12, Folat, Alkalen Fosfataz, 25-OH Vitamin D, Büyüme Hormonu, PTH ) kan örneklerinin 8-12 saat açlıktan sonra alınması, 16 saatten uzun olan açlıkta ise örnek alınmaması önem arzeder.

Sosyal Medyada Paylaş:

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE