Uzm. Dr. Aysun SEVÜK
Tıbbi İlgi Alanları
İç Hastalıklar (Dahiliye)
Görev Aldığı Merkez
Altunizade Hastanesi

Deneyim

1996 - 2001 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH / İç Hastalıklar / Asistan Doktor

2001 - 2018 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH / İç Hastalıklar / Uzman Doktor

2018 - 2020 BAU Göztepe Medicalpark Üniversitesi Hastanesi / İç Hastalıklar / Uzman Doktor

2020 - Halen Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM / İç Hastalıklar / Uzman Doktor

Eğitim

1989 - 1996 Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1996 - 2001 İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe EAH / İç Hastalıkları

 • Hipertansiyon
 • Hiperlipidemi
 • Diyabet
 • Tiroid
 • Obezite
 • Ödem
 • Vitamin Eksikliği
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital March 2001
  • Hemodiyaliz Hastalarında Resirkülasyon (Recirculation in Patient Taking Dialysis) H.K.Ergin, A.Semerci, S.Alışır, N.Kara, M.Tınazlı
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital June 2001
  • Losartan ve Kaptoprilin Hipertansif Hastalarda Serum Eritropoetin ve Prolaktin Seviyelerine Etkisi (The Effects of Losartan and Captopril on Serum Erytropoietin and Prolactin Levels) S.Alışır, B.Yaman, A.Semerci, Y.Eryılmaz
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital June 2001
  • Alkole Bağlı Karaciğer Hastalığında Patogenez (Pathogenesis of Alcohol Related Chronic Liver Disease) C.Ulaşoğlu, A.Semerci, N.Soner, F.İnel
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital September 2001
  • Antifosfolipid Antikor Sendromu (Antiphospholipid Antibody Syndrome) M.Tınazlı, A.Oğuz, R.Şişik, A.Semerci, A.Şafak
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital December 2001
  • Furosemid Kullanan Konjestif Kalp Yetersizlikli Hastalarda Nokturnal Hipokalemi Araştırması (Nocturnal Hypokalemia at Heart Failure Patients Treated with Furosemide) M.Tınazlı, Ş.Akalpoğlu, F.Ekenel, A.Semerci, R.Şişik
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital September 2003
  • İleri Yaşta Tespit Edilen Glukoz-6 fosfat dehidrogenaz Eksikliği (G-6PD Deficiency at Advanced Age) A.Semerci, U.Başal, Z.Saçar, H.Feyizoğlu
 • The Medical Journal of SSK Goztepe Educational Hospital September 2004
  • İkincil Hiperperetiroidiye bağlı oluşan Brown Tümörü Olgusu (Brown Tumour in Patients with Hyperparathyroidizm) H.K.Ergin, S.Alışır, A.Semerci, Z.Aksoy
 • Akademik Geriatri Dergisi Aralık 2010
  • Yaşlılarda Metabolik Sendrom ve Önemi. M.Uzunlulu, A.Oğuz, A.Semerci
 • Acta Endokrinol Agust 2012
  • Is Platelet Distribution with High in Metabolic Syndrome? M.Uzunlulu, A.Semerci
 • J Endocrinol Metab February 2012
  • Pentraxin 3 Levels as a Marker of Chronic Inflammation in Patients with Metabolic Syndrome. M.Kızılgül, M.Uzunlulu, M.Karacakaya, A.Semerci, B.Işbilen
 • J Investing Med. December 2015
  • Lowering Uric Acid with Allopurinol Improves Insulin Resistance and Systemic Inflammation in Asymptomatic Hyperuricemia. M.Takır, O.Köstek, O.Elcioglu, A.Bakan, O.Telci, A.Semerci
 • N Eng J Med. November 2016
  • Semaglutide and Cardiovasculer Outcomes in Patients with Type 2 Diabetes.
  • (Yardımcı araştırmacı)

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri