Prof. Dr.

Ümmühan Berrin LEBLEBİCİ

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

1972 Yılında Malatya’da doğdum. İlk ve Orta öğrenimimi sırasıyla Malatya Derme İlkokulu (1978-1983), Malatya Atatürk Ortaokulu (1983-1986) ve Malatya Lisesi (1986-1989)’nde tamamladım. 1996 yılında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldum.

1997 yılında Ankara’da Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizik Tedavi asistanlığına başladım ve 2001 yılında Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığını aldım. Mayıs-Ağustos 2002 tarihleri arasında Zonguldak Devlet Hastanesinde FTR uzmanı olarak görev yaptım. Eylül 2002 tarihinde Başkent Üniversitesi Adana Uygulama ve Araştırma Merkezinde fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı olarak göreve başladım ve fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde doçent olarak çalıştım. Şu an Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesine fizik tedavi ve rehabilitasyon kliniğinde profesör doktor olarak çalışmaktayım.

Ortopedik Rehabilitasyon

Nörolojik Rehabilitasyon

Kas İskelet Sistemi Ağırları

Romatolojik Sorunlar

01 Grubu Yayınlar (18 Adet): YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler tarafından taranan dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale

001. (01-01). Bayramoğlu M, Karataş M, Leblebici B, Çetin N, Sözay S, Turhan N, “Hemorrhagic transformation in stroke patients,” Am J Phys Med Rehabil, 2003;82: 48-52 .

002. (01-02). Ayas Ş, Leblebici B, Sözay S, Bayramoğlu M, Niron EA, “The effect of abdominal massage on bowel function in patients with spinal cord injury,” Am J Phys Med Rehabil, 2006; 85:951–955.

003. (01-03). Leblebici B, Adam M, Bagis S, Tarim A, Noyan T, Akman MN, Haberal MA, “Quality of life after burn injury. The impact of joint contracture,” J Burn Care Res, 2006; 27: 864–868 .

004. (01-04). Leblebici B, Pektaş ZÖ, Ortancil Ö, Hücran CE, Bagis S, Akman MN, “Coexistence of fibromyalgia, temporomandibular disorder, and masticatory myofascial pain syndromes,” Rheumatol Int, 2007; 27(6): 541-4.

005. (01-05). Leblebici B, Turhan N, Adam M, Akman MN, “Clinical and epidemiologic evaluation of pressure ulcers in patients at a university hospital in Turkey,” J Wound Ostomy Continence Nurs, 2007; 34(4): 407-411.

006. (01-06). Adam M, Erkan AN, Arslan D, Leblebici B, Özlüoğlu L, Akman MN, “High-frequency sensorineural hearing loss in patients with ankylosing spondylitis. is it an extrarticuler feature of disease?,” Rheumatol Int 2008;28(5):413-7.

007. (01-07). Leblebici B, Sezgin N, Ulusan ŞN, Tarım AM., Akman MN, Haberal MA, “Bone Loss During the Acute Stage Following Burn Injury,” J Burn Care Res,2008;29(5):763-7.

008. (01-08). Adam M, Leblebici B, Erkan AN, Bağış S, Akman MN. Ankilozan spondilit ve postüral denge. Romatizma 2008; 23:87-90.

009. (01-09). Adam M, Leblebici B, Tarım MA, Yıldırım S, Bağış S, Akman MN, Haberal M. Validation of a Turkish Version of the Burn Specific Health Scale. J Burn Care Res 2009; 30(2):288-291.

010. (01-010). Leblebici B, Turhan N, Adam M, Çetin N, Bağış S. Geriatrik popülasyonda fibromyalji sendromu. Turk J Rheumatol 2009; 24:6-9.

011. (01-011). Sentürk I, Ozalay M, Akpınar S, Leblebici B, Cınar BM, Tuncay C. Clinical and isokinetic comparison between tenotomy and tenodesis in biceps pathologies. Acta Orthop Traumatol Turc. 2011; 45(1):41-6.

012. (01-012). Adam M, Doruk P, Leblebici B. The contribution of wrist flexion to electrophysiological studies in patients with suspected carpal tunnel syndrome. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2012; 32(6):1687-92.

013. (01-013). Bağış S, Adam M, Leblebici ÜB, Karataş M, Güven AZ, Çeliker AR. Sciatic nevre injury due to intramuscular injection: electrophysiological findings and one-year follow-up. Turk J Med Sci 2012;42(5):913-917.

014. (01-014). Leblebici B, Özelsancak R, Yılmaz EE, Doruk P. Fibromyalgia syndrome in Turkish haemodialysis patients. Hemodial Int. 2015 Jul 22. doi: 10.1111/hdi.12332. [Epub ahead of print]

015. (01-015). Altınkaya N, Leblebici B. Prevalance of persistent median artery in carpal tunel syndrome:Sonografic assesment.Surg Radiol Anat. 2015 Sep 1. [Epub ahead of print]

016. (01-016). Doruk Analan P, Yilmaz EE. Adam M, Leblebici B. The effect of physician experience on the measurement reliability of the Reimers’ hip migration percentage in children with cerebral palsy J. Phys. Ther. Sci. 2015; 27(10): 3255–3258.

017. (01-017). Doruk Analan P, Leblebici B, Adam M. Effects of therapeutic ultrasound and exercise on pain, function, and isokinetic shoulder rotator strength of patients with rotator cuff disease J. Phys. Ther. Sci. 2015;27(10):3113-7.

018. (01-018). Doruk Analan P, Leblebici B, Adam M, Sarıtürk Ç. Bone loss during the acute stage following burn injury: is it local or systemic? West Indian Medical Journal dergisinde kabul edildi.

019. (01-019). Erken E, Ozelsancak R, Sahin S, Yılmaz EE, Torun D, Leblebici B, Kuyucu YE, Sezer S.The effect of hemodialysis on balance measurements and risk of fall Int Urol Nephrol. 2016 Oct;48(10):1705-11.

020. (01-020). Ozelsancak R, Doruk P, Leblebici B Factors Associated with Fibromyalgia Syndrome in Peritoneal Dialysis Patients Physiotherapy Canada dergisinde kabul edildi.

 

02 Grubu Yayınlar (12 Adet): YÖK tarafından doçentlik başvuruları için temel alanlar ile ilgili olarak kabul edilen indeksler dışında kalan, ilgili uluslararası alan indeksleri kapsamındaki dergilerde yayımlanmış veya yayım için kabul edilmiş tam makale

021. (02-01). Karataş M, Dağdelen M, Yavuz N, Sözay S, Leblebici B, Akman N, “İnmeli hastalarda vizüospatial hemineglect sıklığı ve rehabilitasyon sonuçlarına etkisi,” Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon, 2000;11(1): 48-53.

022. (02-02). Bayramoğlu M, Leblebici B, Akman MN, Kılınç Ş, Özker R, “Serebrovasküler olay geçiren hastalarda rehabilitasyona başlama süresi ve hastanede kalış süresinin fonksiyonel sonuca etkisi,” Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon, 2000;11(3):208-212.

023.(02-03). Bayramoğlu M, Sözay S, Kemiksizoğlu A, Leblebici B, Akınbingöl M, Karataş M, “Spinal kord hasarlı hastaların demografik özellikleri,” Romatoloji ve Tıbbi Rehabilitasyon, 2002;13(3):179-181.

024.(02-04). Yesevi B, Adam M, Leblebici B, Elden H, “Primer Fibromyaljili Olgularda Obezitenin Kemik mineral Yoğunluğuna Etkisi,” Osteoporoz Dünyasından, 2005;4:148-150.

025.(02-05). Leblebici B, Adam M, Tarım A, Akman MN, Haberal MA, “Yanık Sonrası Akut Dönemde Gelişen Kemik Kaybı,” Osteoporoz Dünyasından, 2007;13(2):33-36.

026.(02-06). Leblebici B, Adam M, Bağış S, Akman MN, “Erken dönem karpal tünel sendromunda median-ulnar sinir ve median-radial sinir latans farkı testlerinin kullanımı,” Türk Fiz Tıp Rehab Derg, 2008;54(1):22-26.

027.(02-07). Doruk P, Adam M, Leblebici B. Sağlıklı gönüllülerde el bilek fleksiyonu elektrofizyolojik çalışmaları etkiliyor mu? Ç.Ü.T.F Dergisi 2011;36(1):24-28.

028. (02-08). Ayaş Ş, Leblebici B. Akut Spinal Kord Yaralanmali Kadınlarda Menstrual Siklüs Değişiklikleri ve Hormon Profili. FTR Bil Der 2012; 15(3): 069-072.

029.(02-09). Doruk P, Adam M, Leblebici B, Pektaş Ö. Primer diz osteoartritinde fiziksel tıp ve rehabiltasyon modalitelerinin kas gücü ve postüral stabilite üzerine etkisi. FTR Bil Der 2013;16: 55-61.

030.(02-10). Leblebici B, Adam M, Doruk P. Yaşlı ve genç-erişkin populasyonda fibromyalji sendromu karşılaştırılması.Türkiye klinikleri j med sci.2015 ;35(1):22-26.

031.(02-11). Leblebici B. Sağlıklı genç erişkin populasyonda dominant ve non dominant ekstremitelerde hamstring/kuadriseps kas gücü oranının karşılaştırılması. Romatol Tıp Rehab 2015;26(2):31-35.

032.(02-12).Doruk Analan P, Yilmaz EE, Leblebici B.Bir fabrika çalışanlarından oluşan sağlıklı erişkin populasyonda postürel denge ve düşme riskinin değerlendirilmesi. Cukurova Medical Journal dergisinde kabul edildi.

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri