Omurga Cerrahisi

Genel Tanıtım

Omurga Cerrahisi nedir? 

Omurga, diğer canlılardan farklı olarak ayakta durmamızı sağladığı gibi esas olarak omuriliği bir kabza gibi koruyan 33 omurdan ve aralarında disk ön ve arkasında kuvvetli bağlar bulunan bir yapıdır. Omurga tüm bu işlevlerini yürütürken bir denge ve stabilite içinde olmalıdır. Bu stabilite ve denge özellikle doğuştan omurga deformiteleri, ergenlik skolyozu ve kifozu, omurga enfeksiyon ve tümörleri, yaralanma ve kazalara bağlı omurga kırık ve çıkıklarında bozulabilir. Bel, sırt ve boyun ağrıları ve nörolojik bulgular ortaya çıkabilir. İşte tüm bu hastalıkların cerrahi tedavisi omurga cerrahisinin konusudur. 

Bel Ağrısı

Hayatının herhangi bir döneminde bel ve sırt ağrısı olmamış biri yoktur. Genel olarak bu ağrılar omurga çevresi adelelerin spazmı ve egzersiz sonrası kasların hamlığı, tekrarlayan hareketler, ağır yük kaldırılması ile kasların zorlanması ve mekanik ağrılardır. Bu ağrılar sıklıkla istirahat ile geçer. Sebat eden ağrılar sayılan bu masum sebeplere bağlı olmayabilir. Böylesi durumlarda mutlaka Omurga Cerrahisi Merkezimize başvurmalısınız. 

Skolyoz nedir? 

Çocuğunuzda doğuştan veya ergenlik döneminde, omuz asimetrisi, sırtta hörgüç veya yana doğru (SKOLYOZ) veya arkaya doğru kamburluk (EĞRİLİK) varsa, çocuğunuzda SKOLYOZ veya kifoz olabilir. Bu durumlarda erken tanı ve takip için mutlaka Omurga Cerrahisi Merkezimize başvurmalısınız. 

Skolyoz ameliyatında felç olur muyum? 

Ameliyatlarda; deneyim, bilgi ve modern teknoloji  (omurilik monitarizasyonu) ile güvenli bir cerrahi olanağı sunulmaktadır. Ameliyat sırasında omurilik ve sinirler özel bir cihazla takip edilmekte ve ameliyat esnasında felç gelişme riski sıfıra indirilmektedir. 

Omurga Darlığı ve omurga kayması nedir? 

Omurilik ve sinirlerin omurga içinde bulunduğu boşlukların daralmasıyla sinirlerin ve omuriliğin sıkışmasına omurilik darlığı  (SPİNAL STENOZ) denir. Sıklıkla 60 yaş üstü kişilerde, omurgalar arası disklerin harap olması ve omurganın arkasındaki eklemlerin kireçlenmesiyle ortaya çıkar. Ayağa kalkar kalkmaz başlayan ağrı, yürümeye başlarken ortaya çıkan kramplar, kişinin öne doğru eğilerek rahatlaması bacaklarda ve ayaklarda uyuşma ve karıncalanma en önemli bulgularıdır. Medikal tedaviye cevap vermeyen olgularda cerrahi kesin çözümdür. 

Omurga Enfeksiyon ve Tümörleri 

Omurganın iyi huylu ve kötü huylu (kanserleri) tümörleri, ister omurgadan köken alsın, ister başka bir odaktan metastaz yapsın başarı ile cerrahi olarak çıkarılabilmektedir. Tümörün çıkarıldığı alana destek grefler ve titanyum kafesler konulmaktya omurga titanyum vidalarla stabilize edilmektedir. Omurganın enfeksiyonlarının tamamı, başta omurga tüberkülozu, brusella, kist hidatit ve başka merkezlerde yapılan ameliyat sonrası iltihaplar ameliyatla temizlenmekte harap kemik dokular çıkartılıp, omurganın stabilitesi sağlanmaktadır. 

Omurga kırıkları ve çıkıklarında tedavi nedir? 

Özellikle trafik kazalarında araç içi ve aracın yayaya çarpması, sığ suya kafa üstü atlama, intihar, iş kazaları, yüksekten düşme sonrasında omurgada kırık ve çıkıkları ortaya çıkmaktadır. Bu tür kırıklar genel olarak 20-40 yaş arasıdır ve bazı ceddi kırıklara boyundan aşağı veya belden aşağı felçler de eşlik etmektedir. Erken dönemde cerrahi tedavi ve rehabilitasyon bu yaralanmalarda çok önemlidir. 

Prof. Dr. İ. Teoman Benli kimdir ve omurga cerrahisi deneyimi nedir? 

Prof. Dr. İ. Teoman Benli, 1963 yılında Isparta’da doğmuştur. İlk ve orta öğretimini Ankara’da tamamlamış, 1980 yılında Ankara Fen Lisesi’nden mezun olmuştur. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olup, mecburi hizmetini 1987 yılında Bartın SSK Hastanesinde tamamlamıştır. Aynı yıl SSK Ankara Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, 1. Ortopedi ve Travmatoloji kliniğinde başladığı Ortopedi ve Travmatoloji ihtisasını, 1992 Ocak ayında tamamlamıştır. Tez konusu “İdiopatik skolyozda CD enstrümantasyonu sonuçları’dır. 1991 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Dallas’ta, Teksas İskoç Riti Hastanesinde 1 yıl süre ile omurga cerrahi eğitimi (fellowship) almış ve Prof. Dr. Anthony Herring ile çalışmıştır. 

Bunun dışında Fransa Paris’te Académie Nationale de Médecine de Paris’te 1 ay süre ile Prof. Dr. Jean Dubousset ile, Montpellier Berck Surmare’de L’Institute Calot de Berck Surmare’de Omurga Cerrahi Merkezinde 3 ay süre ile Prof. Dr. Daniel Chopin ile çalıştı.  1995 yılında Ortopedi ve Travmatoloji Doçenti, 2006 yılında Profesör oldu. 

Milli Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği (TOTBİD), Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (TOTD), Türk Omurga Derneği (TOD), Dünya Ortopedi ve Travmatoloji Derneği (SICOT), Amerikan Bilimi Geliştirme Derneği (AAS), New York Bilimler Akademisi (New York Academy of Sciences), Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Dernekleri Federasyonu (EFORT), Avrupa Omurga Deformiteleri Derneği (SSE), Kuzey Amerika Omurga Cerrahisi Derneği (NASS), Avrupa Bel Ağrıları Derneği (European Low Back Pain Society), Avrupa Servikal Omurga Derneği (European Servical Spine Society), Eurospine, Skolyoz Araştırma Derneği (SRS) ve Türk Ortopedi ve Travmatoloji Eğitim Konseyi (TOTEK) üyesi olup, 2 dönem Türk Omurga Derneği Yönetim Kurulu üyeliği ve 2 dönem TOTEK Yönetim Kurulu üyeliği yapmıştır. 

2015-2017 yılları arasında Türk Omurga Derneği (TOD) başkanlığını yürüttü. Bu dönemde 16  hekimin yurt dışında eğitimlerini sağlamış, Bölgesel Toplantılar, Eurospine Diploma ve TOD Çekirdek Eğitim Kursları, Türk – Yunan ve Fransız Ortak Omurga Cerrahisi kongresini ve 2017 Uluslararası Omurga Kongrelerini düzenlemiştir. 

2005 yılında, yayın hayatına 5 yıldan fazla ara veren Türk Omurga Cerrahisi Dergisi (Journal of Turkish Spinal Surgery – JTSS)’nin basılamamış sayılarını çıkartıp, o tarihten günümüze kadar derginin yayınlanmasını Editör yardımcısı olarak üstlenmiştir. 2012 yılından 2020 yılına kadar aynı derginin Editörlüğünü yürütmüştür. 

Prof. Dr. İ. Teoman Benli’nin 4’ü “SCI core” listesinde bulunan, “SCI Expended” ve “PubMed”te yer alan A grubu yabancı dergilerde toplam 27 İngilizce, Türkiye’de İngilizce yayınlanan dergilerde 44, Türkçe yayınlanan dergilerde 80 civarında Türkçe makalesi, 36 Uluslararası kongrede, 100 civarında Ulusal kongre ve simpozyumlarda bildiri ve sözel sunumu mevcuttur. Dünya litaratürüne giren omurga tüberkülozu konusunda kendi tekniği vardır. 

2000 yılında “Medulla Spinalis Yaralanmaları” kitabında ve 2007 yılında “Dejeneratif Omurga Hastalıkları” kitabında bölüm yazarlığı yapmış ve 2006 yılında “Omurga Enfeksiyonları” kitabını yayınlamıştır. 

2016 yılında: “Omurga Enfeksiyonları” 2. Baskı, “Dejeneratif Omurga Hastalıkları”, “Omurgayı Tutan Sendromlar” “Sagital Plan Deformiteleri” “Omurga Travmaları” “Osteoporotik Omurga” “Adölesan İdiopatik Skolyoz” “Omurganın Sagital Dengesinin Klinik Önemi” 

2019 yılında “Omurga Cerrahisinde Temel Bilimler” olmak üzere Omurga Cerrahi ile ilgili 10 kitabı vardır. Başka konularda yayınlanmış 4 kitabı daha vardır. 

2007 yılından bu yana “Clinical Orthopaedics”, “Spine”, “Acta Orthop Trauma Turc” ve “Eur Spin Surg” dergilerinin editorial bordunda yer almaktadır. 

2009-2011 yılları arasında TOTEK Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlık Yeterlilik Sınavı Komisyonu Başkanlığını yürütmüştür. Mayıs 2019 tarihinde Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Hastanesinde göreve başlamıştır. Halen aynı yerde görevini sürdürmektedir.

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Doktorlar

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE