Nükleer Tıp

Genel Tanıtım

Nükleer Tıp Anabilim Dalımızda yapılan tanısal işlemler: 

 • Akciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi
 • Beyin SPECT
 • Böbrek sintigrafileri (DTPA- MAG-3 dinamik böbrek sintigrafisi, DMSA statik böbrek sintigrafisi, kaptoprilli böbrek sintigrafisi)
 • Kalp ve dolaşım sistemi sintigrafileri (Tl-201 veya Tc-99m MIBİ ile tated ok perfüzyon sintigrafisi, MUGA, radyonüklid anjiografi, lenfosintigrafi)
 • Kemik sintigrafileri (tüm vücut kemik sintigrafisi, kemik SPECT, bölgesel kemik sijıtigrafisi, kemik iliği sintigrafisi)
 • Tiroid tetkikleri (Tc-99m veya 1-131 ile tiroid sintigrafisi, 1-131 ile tüm vücut tarama, tiroid uptake testi)
 • Gastrointestinal sintigrafiler (hepatobilier sistem sintigrafisi, karaciğer SPECT, gastrointestinal kanama odağı tespiti, tükrük bezi sintigrafisi, mide boşalma zamanı tespiti, karaciğer-dalak sintigrafisi, karaciğer kan havuzu SPECT, Meckel divertikülü araştıması, gastroözefageal reflü sintigrafisi)
 • Tümör tanı ve takibinde (Tl-201 veya Tc-99m MİBİ ile tüm vücut tarama, 1-131 tüm vücut tarama, 1-131 MIBG ile tüm vücut tarama, 1-131 norkolesterol sintigrafisi, VDMSA sintigrafisi, İn-ili octreotide sintigrafisi)
 • İnfeksiyon görüntülemesi (Ga-67 sintigrafisi, Tc-99m HIG sintigrafisi)
 • Diğer sintigrafik çalışmalar (dakriyosintigrafi, paratiroid sintigrafisi, testis sintigrafisi, vb)

Anabilim dalımızda yapılan tedaviler: 

 • Radyoaktif İyot-131 ile hipertiroidi tedavisi: Hipertiroidi hastalarında, radyoaktif iyot-131 tedavisi tüm dünyada yaygın ve ilk sırada seçilen tedavi şeklidir. Hasta için risk taşımadığı 1944’den itibaren yapılan çalışmalarda da ortaya konmuştur.
Sosyal Medyada Paylaş:

 

#Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

#EvdeKal Biz Geliriz

Koronavirüs'e Karşı Yanınızdayız
 

Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde
'Online Doktor Görüşmesi' ve
'Evde Sağlık Hizmetlerimiz'
ile yanınızdayız.

 

DETAYLI İNCELE