Nükleer Tıp

Genel Tanıtım

Nükleer Tıp Anabilim Dalımızda yapılan tanısal işlemler: 

 • Akciğer perfüzyon-ventilasyon sintigrafisi
 • Beyin SPECT
 • Böbrek sintigrafileri (DTPA- MAG-3 dinamik böbrek sintigrafisi, DMSA statik böbrek sintigrafisi, kaptoprilli böbrek sintigrafisi)
 • Kalp ve dolaşım sistemi sintigrafileri (Tl-201 veya Tc-99m MIBİ ile tated ok perfüzyon sintigrafisi, MUGA, radyonüklid anjiografi, lenfosintigrafi)
 • Kemik sintigrafileri (tüm vücut kemik sintigrafisi, kemik SPECT, bölgesel kemik sijıtigrafisi, kemik iliği sintigrafisi)
 • Tiroid tetkikleri (Tc-99m veya 1-131 ile tiroid sintigrafisi, 1-131 ile tüm vücut tarama, tiroid uptake testi)
 • Gastrointestinal sintigrafiler (hepatobilier sistem sintigrafisi, karaciğer SPECT, gastrointestinal kanama odağı tespiti, tükrük bezi sintigrafisi, mide boşalma zamanı tespiti, karaciğer-dalak sintigrafisi, karaciğer kan havuzu SPECT, Meckel divertikülü araştıması, gastroözefageal reflü sintigrafisi)
 • Tümör tanı ve takibinde (Tl-201 veya Tc-99m MİBİ ile tüm vücut tarama, 1-131 tüm vücut tarama, 1-131 MIBG ile tüm vücut tarama, 1-131 norkolesterol sintigrafisi, VDMSA sintigrafisi, İn-ili octreotide sintigrafisi)
 • İnfeksiyon görüntülemesi (Ga-67 sintigrafisi, Tc-99m HIG sintigrafisi)
 • Diğer sintigrafik çalışmalar (dakriyosintigrafi, paratiroid sintigrafisi, testis sintigrafisi, vb)

Anabilim dalımızda yapılan tedaviler: 

 • Radyoaktif İyot-131 ile hipertiroidi tedavisi: Hipertiroidi hastalarında, radyoaktif iyot-131 tedavisi tüm dünyada yaygın ve ilk sırada seçilen tedavi şeklidir. Hasta için risk taşımadığı 1944’den itibaren yapılan çalışmalarda da ortaya konmuştur.
Sosyal Medyada Paylaş:

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE