Multiparametrik Prostat MR ve Prostat Füzyon Biyopsi

Üroloji
Multiparametrik Prostat MR ve Prostat Füzyon Biyopsi

Erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olan prostat kanserinin kesin tanısını koymak için “Prostat Biyopsisi” yapması gerekir. Üroloji kılavuzlarının da önerdiği şekilde PSA’sı yüksek ve ilk biyopsisi negatif hastalara “Multiparametrik Prostat MR (MPMR)” yapılması uygun olacaktır. MPMR’da şüpheli alan ve alanlara özel bir yazılım sayesinde hedefe yönelik biyopsi uygulanmaktadır. “Prostat Füzyon Biyopsi” ile Standart Biyopsi yöntemine göre %30 daha fazla kanser yakalanmaktadır.

Prostat erkeklerde mesane çıkışını saran bir salgı bezidir. Anterior fibromuskuler stroma, üretrayı saran transizyonel zon, glandüler dokunun% 20’sini oluşturan santral zon ve glandüler dokunun% 70-80’ini oluşturan periferal zon olmak üzere dört bölümden oluşur Transizyonel zonda nodüler değişikliklere yol açan benign prostat hiperplazisi (BPH) 50 yaş ve üstünde sıklıkla görülür İleri yaşlarda BPH veya diğer eşlik eden benign hastalıkları özellikle santral glanddaki prostat kanserinden ayırmak ileri görüntüleme yöntemlerine rağmen hala tanısal bir sorundur. Prostat kanseri erkek malignitelerinin% 25’ini oluşturmakta olup erkelerde en sık tanı konulan kanser tipidir. Yaşam boyunca her 6 erkekten birinde (% 16) prostat kanseri gelişecektir. Prostat kanserlerinin en az% 75’i periferal zondan kaynaklanır. Doğru evreleme ve tümör lokalizasyonu belirleyerek minimal invaziv tedavilerle önemli ölçüde daha az komorbidite görülür. Prognozun en önemli belirteci ise Gleason skoru ve tanı anındaki klinik evredir. Prostat spesifik antijen (PSA) taraması erken tanı, erken klinik evre ve daha düşük Gleason skorlarında tümör saptanmasını sağlar. Tanısal görüntülemenin ana amacı prostat kanserini erken saptamaktır. Erken tanı başarılı kanser tedavisinin anahtarıdır. Prostat kanserinde kullanılan tanısal metodlar dijital rektal muayene, serum PSA ve transrektal ultrasonografi (TRUS) eşliğinde biyopsidir. PSA testi spesifik bir test değildir (% 36) ve normal PSA değeri tümörü dışlamaz. TRUS-eşliğinde biyopsi de standardize edilmiş olmakla birlikte hedefe yönelik yapılan bir inceleme değildir. Günümüzde prostat dokusu hakkında anatomik ve fonksiyonel bilgi sağlayan, prostat kanserini saptamada ve lokalize etmede kullanılan multiparametrik MR (Mp MR) uygulanmaktadır. Yeni geliştirilen Prostate Imaging and Reporting and Data System: Version 2 (PI-RADS v2), şüpheli kanser olgularında lezyonu saptama, lokalize etme, karakterize etme ve risk düzeyi saptanmasını arttırmak için tasarlanmıştır. MR da saptanan şüpheli yada kanser içeren lezyonların doku tanısı için füzyon biopsi yöntemi geliştirilmiştir. Bunun için titizlikle yapılan prostat MR görüntülerinde

işaretlenen lezyonlar özel bir US cihazına yüklenerek  yapılır. Bu cihaza yüklenen MR görüntüler ve biopsi öncesi yapılan US görüntüler birbiri üzerine örtüştürülür. Böylece MR da saptanan lezyon birebir tespit edilmiş olur ve biopsi alınır. Bu işleme füzyon biopsi denir.

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 12 Aralık 2019 Perşembe

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+300 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri