Böbrek Taş Hastalığı

Üroloji
Böbrek Taş Hastalığı

Böbrek Taş Hastalığı Epidemiyoloji

Taş hastalığı sıklığı coğrafi, iklimsel, etnik, diyetsel  ve genetik faktörlere bağlı olarak değişkenlik gösterir. Görülme oranları %1 ile %20 arasında değişmekle birlikte ülkemizde  bu oran %15 civarındadır.

Böbrek Taş Hastasının Değerlendirilmesi

Taş hastasının standart değerlendirmesi detaylı bir öykü ve fizik muayene ile başlar. Eğer hasta tek böbrekli ise, eşlik eden ateş yüksekliği varsa acil değerlendirme yapılması gerekmektedir. Bu aşamadan sonra hastaların değerlendirmesi risk grubuna  göre temel değerlendirme ya da ileri inceleme şeklinde yapılmalıdır.

Böbrek Taş Hastalığında Tedavi

Renal Kolik Tedavisi: Ağrının giderilmesi:

Medikal Ekspulsif Tedavi: Distal üreter taşlarının başlangıç tedavisinde kullanılan, üreter düz kasında gevşeme etkisisiyle  taşın spontan düşüşüne  yardımcı olmak amacıyla kullanılan bir ilaç tedavisidir.

Vücut Dışından Şok Dalgaları ile Taş Kırma (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy = ESWL): Bir enerji kaynağından çıkan vücut dışı şok dalgalarının taşın üzerine odaklanarak kırılmasını sağlamaktır.

Endoskopik Tedavi:

  • Üreterorenoskopi: Temel olarak rijid ve fleksibl olarak ikiye ayrılır. Fleksibl üreterorenoskoplar ile herhangi bir kesi yapmadan idrar kanalından girilerek böbrek içinde fleksiyon ve defleksiyon hareketleri ile böbrek içi görüntülenebilir. En etkin taş kırma sistemi Ho: YAG lazer iledir.
  • Perkütan Nefrolitotomi: Sırt bölgesinden böbreğe 2 cm lik kesi ile endoskop ile girilerek yapılan taş kırma yöntemidir. Büyük böbrek taşlarında (>2.5 cm ) tek başına veya ESWL ile birlikte kullanımı standart girişim olarak kabul edilmiştir.

 

Açık Cerrahi: Açık böbrek taş cerrahisinin günümüzde en sık endikasyonu minimal invaziv tedavilerle temizlenemeyecek kadar büyük staghorn böbrek taşlarıdır.

 

Başkent Web ve Tıbbi Yayın Kurulu tarafından hazırlanmıştır. Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.
Güncellenme Tarihi: 22 Ekim 2021 Cuma

 

SAĞLIK REHBERİ

+250 Blog Yazısı
+50 Uzman Yazar
+30 Kategori

Sağlık Yazıları

 

 

BAŞKENT TV

+290 Video
+50 Doktor
+30 Kategori

Videolar

 

 

MİKRO SİTELER

6 Web Sitesi
Kapsamlı İçerik
Güncel Bilgi

Web Siteleri