Covid-19 Pandemisinde Göz Sağlığı

Göz Hastalıkları
Covid-19 Pandemisinde Göz Sağlığı

Tüm dünya Covid-19 pandemisi ile çok önemli çok önemli bir sınav vermektedir. Gittikçe yayılan bu hastalık nedeni ile hastalarımızı korumak başlıca görevimizdir. Bu süreçte biz de Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi Göz Kliniği olarak bu dönemde hastalarımıza yaklaşımı özetlemek isteriz.

Takip işlemleri mümkünse telefon, e-mail şeklinde ve teletıp yöntemleri kullanılarak yapılmalıdır.

Ertelenemez acil muayene nedenleri ağrılı veya ağrısız görme kaybı, ışık çakması ve sinek uçuşması, göz infeksiyonu, göz içi injeksiyon gereken tek gözlü hastalar, kimyasal göz yaralanmaları ve prematür retinopatisi şeklindedir.

Covid-19’da gelişen konjonktivit benzeri kırmızı göz bulguları hastalığın ileri döneminde muhtemelen diğer sistemlerin de bozulması ile ortaya çıkmaktadır. Bu şikayetlerden yola çıkarak Covid-19 tanısına gitmeye çalışmak sağlıklı bir yaklaşım değildir. Bu amaçla göz kliniğine başvurulması sosyal izolasyonun ihlaline neden olacaktır.

Acil durumlarda başvuran hastalar randevu esnasında ateş, öksürük ve halsizlik gibi gribal şikayetleri var ise veya Covid-19 tanısı almış bir kişi ile temasta bulundu ise mutlaka önceden bildirmelidir. Tüm hastalar için poliklinik hizmeti sırasında sosyal mesafeyi koruyacak ve temizlik kurallarına dikkat edilecek şekilde hareket edilmesi gerekmektedir.

Ertelenemez cerrahi girişimler tüm gerekli önlemler alınarak titizlikle ve süreci en hızlı şekilde yürütecek şekilde uygulanacaktır. Göz ameliyatları genellikle hastanın yatışını gerektirmeyen, günübirlik uygulamalar şeklinde olmaktadır. Ancak ameliyat sonrası kontroller için sıklıkla poliklinik ziyareti gerekmektedir. Bu kontroller için Covid-19 için tanımlanmış poliklinik yönetim kuralları geçerlidir.

Sosyal Medyada Paylaş:

 

#Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

#EvdeKal Biz Geliriz

Koronavirüs'e Karşı Yanınızdayız
 

Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde
'Online Doktor Görüşmesi' ve
'Evde Sağlık Hizmetlerimiz'
ile yanınızdayız.

 

DETAYLI İNCELE