Damar Sağlığı Check Up

Check Up
Damar Sağlığı Check Up

CHECK UP PAKET İÇERİĞİ

MUAYENE

KVC MUAYENESİ

HEKİM

Doç. Dr. Vedat BAKUY

KVC TETKİKLER

Akciğer Grafisi
Karın Ana Atar Damarı (Abdominal Aort ) Renkli Doppler Ultrasonografi
Şah Damarı (Karotis Arter) Renkli Doppler Ultrasonografi
Atardamar (İliak ve Femoral Arter ) Renkli Doppler Ultrasonografi
Venöz (Varis – Derin Ven Trombozu) Renkli Doppler Ultrasonografi EKG

LABORATUVAR

Hemogram
Açlık Kan Şekeri
Bun
Kreatinin
Total Kolesterol
HDL, LDL
Trigliserid
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Ürik Asit
HbA1c
 Na, K, Ca

KVC TETKİKLERİ AÇIKLAMALARI

Kalp ve damar hastalıkları günümüzde ölüm nedenlerinin başında gelmektedir. Halen ülkemizdeki ölümlerin yaklaşık yarısına kalp ve damar hastalıkları sebep olmaktadır. Özellikle toplumda görülme sıklığı artan yüksek tansiyon, damar sertliği,kolesterol yüksekliği i şeker hastalığı ve obezitenin neden olduğu kalp krizi, felç, atar ve toplar damarlarda balonlaşma, yırtılma ile tıkanmalarda artış beklenmektedir.

Damar yaşının saptanması, daha kaliteli, sağlıklı ve uzun ömür için yaşam tarzınızda yapabileceğiniz değişikler ve alınabilecek tedbirler konusunda hekiminiz ile birlikte ileride doğabilecek hastalıklar kalp ve damar hastalıkları için önlemler almanızı sağlar.

Bunun yanında uzun bir süre doğası gereği sessizce ilerleyen hastalıkların taramasının yapılarak gerektiği takdirde tedavilerinin başlayarak, önlenmeleri amacını taşır.

Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesinde bu amaçla yapılan damar yaşının belirlenmesi check up programında atar ve toplardamarlarınız ultrasonografi ile değerlendirilir ve kalp ve damar cerrahisi uzmanları ile sonuçlar kan tetkikleri ile birlikte irdelenir.

Karın Ana Atar Damarı (Abdominal Aort ) Renkli Doppler Ultrasonografi

Vücudumuzda atar damar balonlaşmasının (anevrizma) en sık görüldüğü yer olan abdominal aorta karın içindeki tüm organlara kan akımını sağlayan damardır. Damar sertliği gelişmesi ve esnekliğinin kaybı nedeniyle hiçbir şikâyete ve belirtiye neden olmadan büyüyebilir ve duvarının zayıflaması sonunda yırtılabilmekte ve ne yazık ki tüm tedavilere rağmen ölüme sebebiyet verebilmektedir. Bu duruma gelmeden saptanan anevrizmaların tedavisi ise çok daha yüz güldürücü sonuçlarla yapılabilmektedir.

Şah Damarı (Karotis Arter) Renkli Doppler Ultrasonografi

Beynimizin hayati öneme sahip en önemli bölümlerine kan akımını sağlayan şah damarımızda yıllar içinde yüksek tansiyon, şeker hastalığı, obezite, kolesterol yüksekliği ve sigara kullanımının neden olduğu damar sertliği durum ortaya çıkabilmektedir. Bu damarda oluşabilecek bir daralma ve tıkanma veya darlık bölgesinden beyine gidecek pıhtı ve kolesterol plağını parçası ani ölüm ve felçlere, tedavi edilse dahi hafıza, konuşma, yürüme ve görme bozukluklarına neden olabilmektedir.  Yaşam konforunu bu derecede olumsuz etkileyebilen şah damarı tıkanıklıklarının hassasiyetle üzerinde durulması gerekir. Yapılacak birkaç dakikalık ultrasonografik inceleme ile gerekli önlemleri almak mümkündür.

Atardamar (İliak ve Femoral Arter ) Renkli Doppler Ultrasonografi

Bacaklarda medyana gelebilecek bir dolaşım bozukluğu hareket ve iş gücü kaybından uzvun kaybına kadar gidebilecek problemlere neden olabilir. Özellikle şeker ve kolesterol metabolizmasında bozukluk olan hastalarda damar içi plak ve pıhtı oluşumları meydana gelebilmektedir. Alınabilecek tedbirleri düzenleme açısından yapılacak görüntüleme tetkiki ve metabolik süreçlerin düzenlenmesi ile ileride ihtiyaç duyulabilecek anjiografi veya cerrahi uygulamaların, diyabet ve diğer hastalıkların neden olduğu yürüme güçlüğü, açık yara ve uzuv kayıplarının önüne geçmek mümkün olur.

Venöz (Varis – Derin Ven Trombozu) Renkli Doppler Ultrasonografi

Toplar damarlarımızda meslek, genetik, yaşam tarzı, geçirilen ameliyat ve enfeksiyonlar, obezite, doğum ve hormon tedavileri nedeniyle genişlemeler ve pıhtı oluşumuna neden olabilecek damar hasarları oluşabilmektedir.  Yüzeyel damar genişlemelerinden ayakta açılacak yaralara ve akciğere pıhtı atmasına kadar geniş bir spekturumda istenmeyen hastalıklar görülebilir.  Halbulki günümüzde önlem  ve tedavileri kateter yardımı  ile açık ameliyata ihtiyaç duyulmaksızın aynı gün evinize gidebileceğiniz yüz güldürücü sonuçlarla yapılabilmektedir.  Doktorunuzun tavsiyesi  ile erkenden alabileceğiniz tedbirler bu açıdan önemlidir.

 

KAN TETKİKLERİ AÇIKLAMALARI

HEMOGRAM: Diğer ismiyle Tam Kan Sayımı kan hücre elemanlarının sayılarını ve oranlarını veren testleri kapsar. En sık istenen tarama testlerinden biridir. Toplamını 18 kan testi oluşturur. Kanda eritrosit (kırmızı kan hücresi) sayımı ile birlikte buna bağlı olarak Hb, Hct, MCV, MCH, MCHC analizleri, kanda lökosit (beyaz kan hücresi) sayımı ile birlikte buna bağlı granülositler (lenfosit, monosit) analizleri yapılır. Hemogram hastanın genel sağlık durumunu değerlendirmede istenen bir testtir. Hematolojik hastalıklar ve diğer sistem bozuklukları ile ilgili önemli bilgiler verir. Anemi, enfeksiyon şüphesi, beslenme, hamilelik, ameliyat öncesi gibi durumların değerlendirilmesinde ve tedavilerinin izlenmesinde önem taşır.

AKŞ: Açlık Kan şekeri testi açlık durumunda kan şekeri düzeyini belirler.Hekimin rutin olarak istekte bulunduğu bir test olup esas olarak diyabet hastalığı tanısında kullanılır. Kan şekerinin normal düzeyinin üstüne çıkması (hiperglisemi); diyabet, gebelik diyabeti, pankreas tutulumu, hipertirioidizm, travma, inme veya ameliyat nedeniyle oluşan stres gibi durumlarda ortaya çıkar. Kan şekerinin normal düzeyinin altına inmesi ise (hipoglisemi); yetersiz beslenme, önemli kilo kaybıpları, adrenal ve hipofiz yetmezliği, yenidoğan hipoglisemisi, aşırı alkol tüketimi gibi durumlarda görülür.

BUN: Kanda üre düzeyini yansıtan BUN (Kan Üre Azotu) böbrek fonksiyonlarını ölçmede kullanılır.Bir çok hastalıkta kreatinin ölçümü ile birlikte, özellikle akut ve kronik böbrek hastalarının izlemesinde önemlidir. Karaciğer tarafından üre üretiminde artış, böbrek atılımında azalma olduğunda kandaki üre düzeyi yükselir. Düşük protein alımı, ağır karaciğer yetmezliği ve gebelikte BUN düzeyi düşer.

KREATİNİN: Kanda ve idrarda kreatinin düzeylerinin ölçümü özellikle böbreklerin aktivitesini  ve fonksiyon bozukluğunu saptamak amacıyla kullanılır. Böbreklerde kan akımının azalması, kronik böbrek hastalıkları, böbrek kanseri, kalp yetmezliği,  kas hasarları, şok, dehidratasyon, hipotiroidizm, akromegali (el, ayak,yüz bölgesi başta olmak üzere kemik yapısında fazla büyüme), gigantizm (aşırı büyüme durumu, dev hastalığı) ve et yönünden zengin diyet ile beslenme gibi  durumlarda kreatinin  düzeyi yükselir. Akut veya kronik glomerülonefrit, anemi, hipertiroidizm, kas kaybı hastalıkları, şok, idrar yolu tıkanıkları, vejeteryan beslenme sonucunda ise kanda kreatinin düzeyleri düşer.

TOTAL KOLESTEROL: Kolesterol karaciğerde yapılan ve tüketilen, ayrıca dışarıdan gıdalarla alınan, organizma için gerekli bir yağ (lipid)’dir. Total kolesterol düzeyi arttığında ateroskleroz ve koroner arter hastalığı riski gelişir. Kolesterol kanda 2 tür lipoproteine bağlı olarak taşınır.Bunlar LDL ve HDL isimli lipoproteinlerdir. Total kolesterol her iki lipoproteinin içerdiği toplam kolesterol miktarıdır.

LDL: Düşük yoğunlukluğu lipoprotein (Low-Density Lipoprotein) arterlerde kolesterolün birikimine ve aterom plaklarının oluşumuna yol açar. Bu tür kolesterolün damarları tıkama eğilimi olduğundan kötü kolesterol olarak tanımlanır.

HDL: Yüksek yoğunluklu lipoprotein ( High-Density Lipoprotein ) arterlerde biriken kolestrolü alarak yıkıldığı karaciğere taşır. Damarlarda kolestrolün temizlenmesini sağladığından dolayı iyi kolestrol olarak tanımlanır.

TRİGLİSERİD: Vücutta katı yağların depo edildiği formu olan trigliserid, kanın da temel yağ komponentidir. Kanda trigliserid düzeyinin artmış olması ateroskleroz yönünden risk oluşturur.Trigliserid ve kolestrol değerlerinin birlikte değerlendirilmesi  önemlidir.

AST (SGOT): Aspartat transaminaz büyük oranda kalp ve karaciğerde, daha az olarak kaslarda, böbreklerde ve diğer bazı organlarda bulunan bir enzimdir. Başta kalp, karaciğer ve iskelet kası olmak üzere beyin, pankreas ve akciğer dokularında oluşan hasarların belirlenmesinde kullanılan bir testtir.

ALT (SGPT): Alanin transaminaz esas olarak karaciğer hasarının belirteci olup, ilgili hastalıkların tanısında tayini yapılır. Akut karaciğer hücresi hasarı, viral veya ilaca bağlı hepatitler, tıkanma sarılığı, siroz, yağlı karaciğer, kronik alkol kullanımı, ciddi şoklar ve kalp yetmezliğinde kullanılan bir testtir.

ÜRİK ASİT: Gut tedavisi, lösemi, böbrek yetmezliği ile birlikte böbreklerde ürat birikiminin önlenmesi için yapılan tedavinin izlenmesinde kullanılan bir testtir. Ağır egzersiz ve yüksek purinli diyet ile düzeyi yükselebilir.

HbA1c: Kan şekerinin 3-4 aylık ortalamasını yansıtan bir testtir. Diyabet hastalarında kan şekeri düzenlenmesinin izlenmesi ve uzun  dönem kan şekerinin kontrolü bakımından önem taşır. Olası  diyabet tanısında da  HbA1c tayini istenir.

SODYUM (Na): Sodyum hücre dışı sıvının en önemli katyonudur. Suyun hücrelerin içi ve dışı arasındaki hareketinin düzenlenmesinde, buna bağlı olarak kan basıncının ve vücudun su dengesinin korunmasında sodyum önemli rol oynar. Elektrolit ve asit-baz dengesinin değerlendirilmesi, yüksek tansiyon, kalp yetmezliği, karaciğer ve böbrek hastalıklarının tanı ve izlenmesinde sodyum düzeylerinin ölçümü önemlidir.

POTASYUM (K): Potasyum sinir impulslarının iletimi ve kas ile iskelet kası kasılmasının sürdürülmesinde önemli bir elementtir. Potasyum tayini elektrolit dengesi, kardiyak aritmi, kas güçsüzlüğü, karaciğer hastalıkları ve böbrek yetmezliğinin değerlendirilmesinde önemli bir testtir.

KALSİYUM (Ca): Kalsiyum vücuttaki en önemli elektrolitlerden biridir. Kasların, sinirlerin, kalbin işleyişinde, kanın pıhtılaşmasında ve kemik oluşumunda önemli rolü vardır. Kemik oluşumu, D vitamini eksikliği, paratiroid bezi ve sindirim sistemi hastalıkları, akut ve kronik böbrek yetmezliği, böbrek nakli sonrası, malign (habis) tümörler, hiperparatiroidizm, akut osteoporoz ( kemiklerin sertliğinin kaybolup, kalitesiz, kırılabilir duruma gelmesi ) gibi çeşitli durumlarda kalsiyum aranması önemlidir. İdrarda kalsiyum tayini, kalsiyum alımını, barsaktan emilimini, kemik rezorpsiyonunu ve böbreklerden kayıp oranlarını yansıtır.

 

Sosyal Medyada Paylaş:

Mobil Uygulamamızı İndirdiniz Mi?

'Başkent Sağlık' mobil uygulamamızla randevu oluşturmak, tahlil sonuçlarınızı görüntülemek, doktorlarımıza sorularınızı iletmeniz ve çok daha fazlası artık çok kolay! Hem iOS hemde Android cihazlarınız için hemen indirebilirsiniz.

Başkent Sağlık App Store  Başkent Sağlık Google Play Store

Mobil Uygulamamızı İndirdiniz Mi?

'Başkent Sağlık' mobil uygulamamızla randevu oluşturmak, tahlil sonuçlarınızı görüntülemek, doktorlarımıza sorularınızı iletmeniz ve çok daha fazlası artık çok kolay! Hem iOS hemde Android cihazlarınız için hemen indirebilirsiniz.

 

 

Kolorektal Cerrahi

Kolon ve Rektum Cerrahisi
 
Genel cerrahinin bağırsak ve anüs
hastalıkları ile ilgili bölümüne
koloproktoloji denir.

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Jinekoloji Polikliniği

Kadın Hastalıkarı ve Doğum
 
Tüm hastalarımız güncel bilimsel
veriler ışığında değerlendirilmekte
ve tedavi edilmektedir.

 

DETAYLI İNCELE