Check Up

Check Up, kişinin vücudunu tanımasını ve vücudunun ne durumda olduğunu öğrenmesini sağlar. Hayat koşuşturması içerisinde zaman zaman es geçtiğimiz aslında en önemli ve bizim için kıymetli olan sağlığımıza hassasiyet göstermemiz için fırsat verir.

Check Up Yaptırın, Sağlığınızı Garanti Altına Alın!

Check Up,sağlıklı bireylerin sağlık durumlarının genel değerlendirilmesi ve henüz şikayete yol açmamış olası bir hastalığın tarama ile erken tanısıdır. Tıbbın her alanında ve her hastalığında erken farkındalık ve erken tedavi, kişinin yaşam konforunu artırarak, yaşam süresini de uzatacaktır. Klasik ama vazgeçilmez olan şu cümle doğrudur: Erken teşhis hayat kurtarır!

KADIN PREMIUM CHECKUP
MUAYENELER
GENEL DAHİLİYE
KULAK , BURUN VE BOĞAZ
GÖZ HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
KVC
KADIN DOĞUM
DİYETİSYEN + VUCUT ANALİZİ
TETKİKLER
KEMİK YOĞUNLUĞU
AKCİĞER GRAFİSİ
TÜM ABDOMEN USG
EKG
EKOKARDİYOGRAFİ
EFOR TESTİ – TREADMİLL
TİROİD ULTRASANOGRAFİSİ
KAROTİD DOPPLER
SAD SES ODYOMETRİSİ
SMEAR
MAMOGRAFİ / MEME USG
SFT
LABORATUVAR
HEMOGRAM
ESR ( SEDİMANTASYON )
AÇLIK KAN ŞEKERİ
BUN
KREATİNİN
TOTAL KOLESTROL
HDL KOLESTROL
LDL KOLESTROL
TRİGLİSERİD
AST (SGOT))
ALT (SGPT)
TSH
HBsAG
Anti-HCV
Anti-HIV
TAM İDRAR TAHLİLİ
T3
T4
SODYUM
TAM İDRAR TAHLİLİ
ALBUMİN
LDL PROTEİN
HDL PROTEİN
TOTAL PROTEİN
DİREK PROTEİN
GAİTADA GİZLİ KAN
VİTAMİN D
KALSİYUM
KLOR
KADIN CHECK UP LABORATUVAR
KREATİN KİNAZ (CK)
KREATİN
VİTAMİN B12
DHEA-S
FERRİTİN
FOLİK ASİT
IGE TOTAL
GGT
HbA1C
HOMOSİSTEİN
İNSULİN
LDH
LİPAZ
ALKALİN FOSFATAZ ( AP)
FOSFOR
POTASYUM
PROLOKTİN
ÜRİK ASİT
ANTİ HBS
AMİLAZ
CRP
ROMATOİD FAKTÖR (RF)
CA 19-9
GAİTA MİKROSKOPİSİ
AFP
CEA
ANTİ TPO
PTH
ERKEK PREMIUM CHECKUP
MUAYENELER
GENEL DAHİLİYE
KULAK , BURUN VE BOĞAZ
GÖZ HASTALIKLARI
KARDİYOLOJİ
AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI
KVC
ÜROLOJİ
DİYETİSYEN + VUCUT ANALİZİ
TETKİKLER
AKCİĞER GRAFİSİ
TÜM ABDOMEN USG
EKG
EKOKARDİYOGRAFİ
EFOR TESTİ – TREADMİLL
TİROİD ULTRASANOGRAFİSİ
KAROTİD DOPPLER
SAD SES ODYOMETRİSİ
SFT
LABORATUVAR
HEMOGRAM
ESR ( SEDİMANTASYON )
AÇLIK KAN ŞEKERİ
BUN
KREATİNİN
TOTAL KOLESTROL
HDL KOLESTROL
LDL KOLESTROL
TRİGLİSERİD
AST (SGOT))
ALT (SGPT)
TSH
HBsAG
Anti-HCV
Anti-HIV
TAM İDRAR TAHLİLİ
T3
T4
SODYUM
SERBEST TESTESTERON
TOTAL TESTESTERON
TAM İDRAR TAHLİLİ
ALBUMİN
LDL PROTEİN
HDL PROTEİN
TOTAL PROTEİN
DİREK PROTEİN
GAİTADA GİZLİ KAN
VİTAMİN D
KALSİYUM
ERKEK CHECK UP LABORATUVAR
AÇLIK KAN ŞEKERİ
TOTAL KOLESTROL
KREATİN KİNAZ (CK)
KREATİN
VİTAMİN B12
DHEA-S
FERRİTİN
FOLİK ASİT
IGE TOTAL
GGT
HbA1C
HOMOSİSTEİN
İNSULİN
LDH
LİPAZ
ALKALİN FOSFATAZ ( AP)
FOSFOR
POTASYUM
ÜRİK ASİT
ANTİ HBS
AMİLAZ
CRP
BÖLGESEL KEMİK TARAMA
PSA
SERBEST PSA
ROMATOİD FAKTÖR (RF)
CA 19-9
GAİTA MİKROSKOPİSİ
AFP
CEA
KLOR
ANTİ TPO
PTH
VIP KADIN CHECK UP 
MUAYENELER
Dahiliye Muayenesi
Diyetisyen + Vücut Analizi
Jinekoloji Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
TETKİKLER
Akciğer grafisi
Tüm Abdomen USG
EKG
Ekokardiyografi
Efor testi – Treadmill
Meme USG Bilateral
Tiroid Ultrasonografisi
Smear
LABORATUVAR
Hemogram
ESR (Sedimantasyon)
Açlık Kan Şekeri
BUN
Kreatinin
Total Kolestrol
HDL Kolestrol
LDL Kolestrol
Trigliserid
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
TSH
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HCV
Anti-HIV
Tam İdrar Tahlili
T3
T4
Dışkıda Gizli Kan
CRP
RF (Romatoid Faktör)
Vitamin B12
Na
K
Ca
LDH
ALP (Alkalen Fosfataz)
CEA
Ca 15-3
Ca 125
Ca 19-9
AFP
FSH
Gaita mikroskopisi
Amilaz
Lipaz
HbA1c
VIP ERKEK CHECK UP 
MUAYENELER
Dahiliye Muayenesi
Diyetisyen + Vücut Analizi
Üroloji Muayenesi
Kardiyoloji Muayenesi
TETKİKLER
Akciğer grafisi
Tüm Abdomen USG
EKG
Ekokardiyografi
Efor testi – Treadmill
Tiroid Ultrasonografisi
LABORATUVAR
Hemogram
ESR (Sedimantasyon)
Açlık Kan Şekeri
BUN
Kreatinin
Total Kolestrol
HDL Kolestrol
LDL Kolestrol
Trigliserid
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
TSH
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HCV
Anti-HIV
Tam İdrar Tahlili
T3
T4
Dışkıda Gizli Kan
CRP
RF (Romatoid Faktör)
Vitamin B12
Na
K
Ca
LDH
ALP (Alkalen Fosfataz)
CEA
PSA
HbA1c
Ca 19-9
AFP
Gaita mikroskopisi
Amilaz
Lipaz
KADIN CHECK UP
MUAYENELER
Dahiliye Muayenesi
Diyetisyen+Vücut Analizi
Jinekoloji Muayenesi
TETKİKLER
Akciğer grafisi
Tüm Abdomen USG
EKG
Ekokardiyografi
Tiroid Ultrasonografisi
Meme USG Bilateral
Smear
LABORATUVAR
Hemogram
ESR (Sedimantasyon)
Açlık Kan Şekeri
BUN
Kreatinin
Total Kolestrol
HDL Kolestrol
LDL Kolestrol
Trigliserid
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
TSH
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HCV
Tam İdrar Tahlili
Dışkıda Gizli Kan
CRP
RF (Romatoid Faktör)
Vitamin B12
Na
K
Ca
ALP (Alkalen Fosfataz)
FSH
Ca 15-3
Ca 125
CEA
STANDART
MUAYENELER
Dahiliye Muayenesi
Diyetisyen+Vücut Analizi
TETKİKLER
Akciğer grafisi
Tüm Abdomen USG
EKG
LABORATUVAR
Hemogram
ESR (Sedimantasyon)
Açlık Kan Şekeri
BUN
Kreatinin
Total Kolestrol
HDL Kolestrol
LDL Kolestrol
Trigliserid
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
TSH
HBsAg
Anti-HBs
Dışkıda Gizli Kan
Tam İdrar Tahlili
Na
K
Ca
ERKEK CHECK UP 
MUAYENELER
Dahiliye Muayenesi
Diyetisyen + Vücut Analizi
Üroloji Muayenesi
TETKİKLER
Akciğer grafisi
Tüm Abdomen USG
EKG
Ekokardiyografi
Tiroid Ultrasonografisi
LABORATUVAR
Hemogram
ESR (Sedimantasyon)
Açlık Kan Şekeri
BUN
Kreatinin
Total Kolestrol
HDL Kolestrol
LDL Kolestrol
Trigliserid
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
TSH
HBsAg
Anti-HBs
Anti-HCV
Tam İdrar Tahlili
Dışkıda Gizli Kan
CRP
RF (Romatoid Faktör)
Vitamin B12
Na
K
Ca
ALP (Alkalen Fosfataz)
CEA
PSA
MİNİ CHECK UP
MUAYENELER
Dahiliye Muayenesi
TETKİKLER
Akciğer grafisi
EKG
LABORATUVAR
Hemogram
ESR (Sedimantasyon)
Açlık Kan Şekeri
BUN
Kreatinin
Total Kolestrol
HDL Kolestrol
LDL Kolestrol
Trigliserid
AST (SGOT)
ALT (SGPT)
Tam İdrar Tahlili

Tıbbi Birimlerimizi İnceleyin

Doktorlarlarımızı Tanıyın

Mikro Sitelerimizi Göz Atın

logo