fbpx

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Psikiyatri bölümü ruh sağlığı ve hastalıkları alanında her yaştaki başvurulara poliklinik ortamında hizmet vermektedir.

Temel prensiplerimiz şöyle sıralanabilir:

 • İnsan bedensel, zihinsel ve toplumsal yönleri olan, dünya üzerindeki yaşamın merkezinde yer alan en değerli varlıktır. Bu gerçekten hareketle çalışmalarımızda biyo-psiko-sosyal model uygulanmaktadır.
 • Bebeklikten itibaren herkesin bir birey olduğuna ve eşit haklara sahip olduğuna inanmaktayız.
 • Danışanlarımızı anlamayı esas almaktayız. Anlamak için dinlemenin şart olduğu bilinci ile bizden yardım almaya gelenlerin sorunlarını yeterince süre ayırarak ele almaktayız.
 • Ruhsal sağlığın bozulduğu durumlarda öncelikle doğru tanı koymaya odaklanmaktayız.
 • Tanı amacı ile gerekli olduğu takdirde hastanemizde mevcut olan beyin görüntüleme ve diğer laboratuar yöntemleri kullanılmaktadır.
 • Gerekli terapi yöntemleri uygulanmadan önce danışanlarımızın görüşü/onayı alınmaktadır.
 • İyileşme sürecinde hem psikoterapi hem de ilaç kullanımı birlikte ya da ayrı ayrı uygulanmaktadır.
 • Kalıcı iyilik halini sağlamak amacı ile düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmaktadır.

Aşağıdakiler ile sınırlı olmamakla birlikte başlıca ilgi alanlarımız şunlardır:

 • Panik Bozukluk
 • Depresyon (Çökkünlük)
 • Takıntı Hastalığı (Obsesif-Kompulsif Bozukluk)
 • Kaygı Bozukluğu (Anksiyete Bozukluğu)
 • Sınav Kaygısı
 • Fobiler (Korkular)
 • Duygudurum Bozukluğu (İki Uçlu ya da Bipolar Bozukluk)
 • Distimik Bozukluk (Kronikleşen ve bir türlü geçmeyen depresyon)
 • Evlilik Sorunu
 • Cinsel Sorunlar
 • Sigara Bağımlılığı
 • Demans (Bunama, Alzheimer ve diğer tipleri)

Online Randevu Sistemi

Tıbbi Birimlerimizi İnceleyin

Doktorlarımızı Tanıyın

Mikro Sitelerimizi Göz Atın

logo

Open chat