fbpx

Radyoloji

Radyoloji bölümümüz, günümüzün teknolojilerine sahip donanımı, doktor ve tekniker kadrosuyla her türlü radyoloji işlemini yapabilen gelişmiş bir tanı ve tedavi birimidir.

Radyoloji Bölümümüzde hastalıkların tanısı ve izlenmesinde kullandığımız tıbbi görüntüleme cihazlarımız şunlardır:

  • 64 detektörlü bilgisayarlı tomografi (MDBT)
  • 1,5 Tesla Manyetik Rezonans (MR)
  • Dijital Anjiyografi (DSA)
  • Floroskopi
  • Röntgen
  • Mammografi
  • Ultrasonografi
  • Renkli Doppler Ultrasonografi
  • Kemik Dansitometresi
  • Yatan hastalar için CR mobil röntgen cihazı

Bu cihazlar kullanılarak yapılan tüm incelemelerin görüntüleri PACS (Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemi) sistemine aktarılmakta, radyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmekte ve saklanmaktadır. Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazı ile tüm rutin tetkiklerin yanı sıra, difüzyon, perfüzyon, incelemeleri de yapılabilmekte, hareketli masa özelliği ve hızlı sekanslar ile tüm vücut tarama ve tek fazda periferik anjiyo gerçekleştirilebilmektedir. Bilgisayarlı tomografi ile, tüm vücut rutin çekimleri, damarlarda kalsiyum skorlama, koroner anjiyografi yapılmaktadır. X-ray incelemelerinde rutin çekimler dışında, omurga ve ekstremite ortorontgenogram grafileri incelemeleri de yapılmakta ve bunlara ait ölçümlerin yapılmasını sağlamaktadır. Mobil cihazlarla hastaların yatakları başında da grafiler çekilebilmektedir. Tüm ultrasonografi ve renkli Doppler incelemeleri yapılmaktadır. Kemik yoğunluğu ölçümleri yapılmaktadır. Floroskopi ile gastrointestinal ve üriner sistem dahil olmak üzere pek çok sistem ayrıntılı olarak değerlendirilebilmektedir.

Online Randevu Sistemi

Tıbbi Birimlerimizi İnceleyin

Doktorlarımızı Tanıyın

Mikro Sitelerimizi Göz Atın

logo

Open chat