fbpx

Nöroloji

Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Nöroloji Kliniği, Üniversitemiz Nöroloji Anabilim Dalı’na bağlı olarak branşın ilgi alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel bilgiler doğrultusunda hizmet sunmaktadır.Kliniğimizde, nöroloji branşının ilgi alanında olan serebrovasküler olay ve beyin damar hastalıkları, başağrısı, başdönmesi, demiyelinizan hastalıklar (Multipl Skleroz ve diğer demyelinizan hastalıklar), epilepsi, nörodejeneratif hastalıklar (Alzheimer Hastalığı ve diğer demanslar, Parkinson Hastalığı vb.), nöromusküler hastalıklar, periferik sinir sistemi hastalıkları konusunda poliklinik, ayaktan ve yatarak tanı ve tedavisi ile ilgili hizmetler verilmektedir.

Kliniğimizde uygulanan tanı ve tedavi işlemleri:

EEG (elektroensefalgrofi):  Beyinin ürettiği biyoelektriksel aktivitenin elektrotlar ile bilgisayara kayıt edilmesidir. Hastanemizde rutin EEG (uyanıklık), uyanıklık-uykulu EEG, tüm gece videolu EEG (6-8 saat) kayıtları yapılmaktadır.

EMG (elektromiyografi):   Vücudumuzdaki kasların, sinirlerin ve sinir köklerinin elektriksel yöntemle izlenmesidir.

Lomber Ponksiyon (LP):  Beyin omurilik sıvısı örneği alınarak biyokimyasal, mikrobiyolojik ve sitolojik inceleme yapılabilmesi için uygulanan bir tıbbi prosedürdür. LP, çoğunlukla teşhis, bazı durumlarda da tedavi amaçlı yapılır.

Hemifasyal spazm, spastisite ve migren hastalarında tedavi amaçlı botox işlemi uygulanmaktadır.

Online Randevu Sistemi

Tıbbi Birimlerimizi İnceleyin

Doktorlarımızı Tanıyın

Mikro Sitelerimizi Göz Atın

logo

Open chat