fbpx

Göğüs Hastalıkları

Göğüs Hastalıkları, Başkent Üniversitesi İstanbul Uygulama ve Araştırma Merkezi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı’ na bağlı olarak, branşın ilgi alanına giren hastalıkların tanı ve tedavisinde güncel bilgiler doğrultusunda bilimsel ve etik hizmet sunmaktadır.

Halen ülkemizde önemli bir sorun olan tüberküloz hastalığının yanında, alerjik solunum yolu hastalıkları, astım, kronik bronşit gibi sigara ile ilişkili akciğer hastalıkları, akciğer zarının (plevra) hastalıkları, akciğer kanseri, solunum yetmezliği, akciğer enfeksiyonları, çevresel ve mesleki akciğer hastalıklarının teşhis ve tedavisine yönelik akademik faaliyetlerle birlikte, hastaların takibinde yataklı servis ve poliklinik hizmeti verilmektedir.

Merkezimizde uygulanan tanısal işlemler şunlardır:

  • Solunum fonksiyon testleri,
  • Bronkoprovokasyon testi,
  • Fiberoptik videobronkoskopi,
  • Bronş biyopsisi,
  • Bronkoalveoler Lavaj Plevra Biyopsisi,
  • Transtorasik Akciğer Biyopsisi (Girişimsel Radyoloji Tarafından Tomografi Altında)

Online Randevu Sistemi

Tıbbi Birimlerimizi İnceleyin

Doktorlarımızı Tanıyın

Mikro Sitelerimizi Göz Atın

logo

Open chat