Enfeksiyon Hastalıkları

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji bölümümüzde ateş ve/veya diğer yakınmalarla (ishal, sarılık, döküntü, idrar yaparken yanma, boğaz ağrısı, öksürük, balgam çıkarma, eklem ağrısı vb) başvuran hastaların poliklinik ve hastane bazında takipleri yapılmakta ve hastanemizin diğer bölümlerinde yatan hastalara konsültan hekim olarak hizmet verilmektedir.

Polikliniğimizde rutin hasta muayenesi dışında yetişkin aşılaması, organ nakli öncesi infeksiyon taraması, hepatit ve yurt dışı seyahat öncesi infeksiyonlardan korunma danışmanlığı verilmektedir. Aynı zamanda yoğun bakım ünitelerinde ve servislerde yatan hastalarda görülen infeksiyonların takip ve tedavisi bölümümüzce yapılmaktadır. Amacımız infeksiyonu olan erişkin hastalara çağdaş tıbbi bilgi ve teknolojinin yardımıyla erken tanı koyarak etkin bir tedavi sağlamak, toplumdan kazanılan infeksiyonların (hepatit, AIDS, cinsel yolla bulaşan hastalıklar vb) önlenmesi için başvuranlara gerekli bilgi ve aşı gibi koruyucu işlemleri gerçekleştirmek, hastane ortamında yatan hastalarda gelişen infeksiyon riskini en aza indirmektir.

Bölümümüze bağlı olarak hizmet veren Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarında, poliklinikten başvuran hastalara ve yatırılarak izlenen hastalara 24 saat hizmet vermektedir. Hastalardan alınan örneklerin laboratuvara kabul edilmesi, işlemlerden geçirilmesi ve sonuçlandırılması aşamalarında toplam kalite anlayışına uygun olarak hizmet verilmektedir. Laboratuvarımızda yürütülen antibiyogram işlemlerinin tamamı her yıl güncellenen CLSI (Clinical Laboratory and Standards Institute) önerileri doğrultusunda yapılmaktadır. Laboratuvarımızda yürütülen bakteri kültürü, antibiyogram testleri, tüberküloz basili boyanması, kültürü ile duyarlılık testleri her ay düzenli olarak bir uluslar arası dış kalite kontrol sistemi tarafından test edilmektedir. Mikrobiyoloji laboratuvarı bünyesinde aynı zamanda viral tetkiklerin gerçekleştirildiği Moleküler Tanı (PCR) Laboratuvarı yer almaktadır. Laboratuvarımıza dışarıdan örnek kabul edilmektedir.

Mikrobiyoloji Laboratuvarında Yapılan Tetkikler:

 • Doğrudan ve boyali mikroskopik incelemeler
 • Aerob, anaerob bakteri kültürleri
 • Otomatize sistemlere alınan kan kültürleri
 • Bakteri ileri tiplendirilmesi ve duyarlılık testleri
 • Mantar kültürleri, tiplendirilmesi ve duyarlılık testleri
 • Tüberküloz kültürü ve duyarlılık testleri
 • Standart tüp aglütinasyon testi (Brucella için Wright testi)
 • Widal aglütinasyon testi (Salmonella için)
 • Mono-Spot testi (Enfeksiyöz mononükleoz için)
 • Dışkı örneklerinde Rotavirus ve Adenovirus gibi viral antijenlerin aranmasi
 • Dışkı örneklerinde Clostridium difficile toksininin aranması
 • Genital örneklerde Klamidya antijeninin aranması
 • Kan örneklerinde CMVpp65 antijenemi testi
 • İdrarda Legionella antijeninin aranması
 • HCV viral yük
 • HCV genotip belirleme
 • HBV viral yük
 • HBV genotip belirleme
 • HBV lamivudin direnci
 • CMV viral yük
 • CMV genotip belirleme
 • CMV gansiklovir direnci
 • EBV viral yük
 • HPV viral yük
 • HPV genotip belirleme
 • Polyomavirus BK ve JC viral yük
 • HSV Tip 1, Tip 2 saptama
 • HHV 6 saptama
 • HHV 8 saptama
 • M. tuberculosis saptama
 • Parvovirus B19 saptama
 • Brucella abortus / melitensis saptama
 • Chlamidya trachomatis saptama
 • Stafilokoklarda metisilin direnci (mecA geni) saptama

Tıbbi Birimlerimizi İnceleyin

Doktorlarlarımızı Tanıyın

Mikro Sitelerimizi Göz Atın

logo