fbpx

Çocuk Nefroloji

0-18 yaş grubu çocukların tüm böbrek ve üriner sistem hastalıklarının tanı ve tedavisi mümkündür. Modern teknoloji ile donatılmış hastanemizde bu hastaların takibi için gerekli destek üniteleri mevcuttur.

Aşağıda listelenen hastalıkların tanı, tedavi ve takipleri bölümümüzde başarı ile yapılmaktadır.

 • Böbrek ve mesanenin doğuştan anomalileri
 • Nefritler
 • Nefrotik sendrom
 • Hematüri ve proteinüri
 • Üriner sistem taş hastalığı
 • Hipertansiyon
 • Ayaktan sürekli kan basıncı monitorizasyonu
 • Böbrek Yetmezliği
 • Sürekli Ayaktan Periton Diyalizi
 • Hemodiyaliz
 • Böbrek Nakli
 • Antenatal Hidronefroz
 • Vezikoüreteral Reflü
 • İdrar Yolu Enfeksiyonu
 • Sistemik Lupus Eritematosuz
 • Vaskülit sendromları

Son dönem böbrek yetmezliği olan çocuklar için aktif şekilde diyaliz ve böbrek nakli imkanları sunulmaktadır. Pediatrik nefroloji bilim dalı pediatrik üroloji, transplantasyon cerrahisi, patoloji, radyoloji, immunoloji gibi bilim dalları ile multidisipliner bir ekip çalışması ile hastalara gerekli imkanları sunmaktadır.

Poliklinik, yataklı hasta izlemi, hemodiyaliz, ayaktan periton diyalizi ve böbrek nakli hizmeti uzman personel tarafından merkezimide verilmektedir.

Çocuk Nefroloji Bilim Dalı’nda izlenen hastalarımız oldukça modern bir donanıma sahip, ileri teknoloji ürünü aletlerin kullanıldığı hemodiyaliz merkezimizde hemodiyalize girmekte, periton diyalizi hastalarımızın da uzman personelimiz denetiminde ayaktan periton diyalizi eğitimleri ve takipleri yapılmaktadır. Ayrıca bu hastalara en kısa sürede böbrek nakli imkanı da sunulmaktadır.

Çocukluk çağında erken tanı ve tedavi ile böbrek yetmezliğinin önemli bir kısmı engellenebilmektedir.

Hastanemiz dışında yapılan tetkikler varsa lütfen yanınızda getirmeyi unutmayınız. Böylece aynı tetkikler gereksiz yere tekrar yapılmayacak işlemleriniz daha hızlanacaktır.

Online Randevu Sistemi

Tıbbi Birimlerimizi İnceleyin

Doktorlarımızı Tanıyın

Mikro Sitelerimizi Göz Atın

logo

Open chat