fbpx

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları

Kulak Burun Boğaz Kliniği’nde modern tanı ve tedavi yöntemleri uygulanmaktadır. Kliniğimizde rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringoskopi kullanılmaktadır.

Odyoloji ve Nörotoloji Laboratuvarında her türlü işitme bozukluğunun değerlendirilmesi için;

 • Saf ses ve konuşma odyometrileri,
 • Akustik refleks ölçümü,
 • Akustik ve ştatik impedans ölçümleri,
 • Beyin sapı odyometrisi (BERA),
 • Yeni doğan işitme testi (otoakustik emisyon)(OAE),
 • Elektronistagmografı (ENG),
 • Elektrokokleografl, elektronörinografi testleri yapılabilmektedir.

Vestibüler Laboratuvarında baş dönmesi ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi yapılmakta ve rehabilitasyonu sağlanmaktadır.

Kliniğimizde yapılmakta olan ameliyatlar;

 • Estetik ve fonksiyonel burun ameliyatları (Rinoplasti, Septorinoplasti, SRP)
 • Burun orta bölmesinin düzeltilmesi (Septoplasti, SMR)
 • Geniz Eti
 • Bademcik
 • Kulağa tüp takılması (Adenoidektomi, Tonsillektomi, Ventilasyon tüpü takılması)
 • Horlama
 • Uyku Apnesi cerrahisi (UPPP)
 • Burun etlerine Radyofrekans uygulaması (alt konkaya RF)
 • Yumuşak damağa Radyofrekans uygulaması
 • Yüzdeki küçük lezyonların radyofrekans ile çıkarılması
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS) Ses tellerinin biopsi, nodül, kist, polip, ödem cerrahisi (Larengoskopi, MLS) Larenksin ve boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması (Larenjektomi, Boyun Diseksiyonu)
 • Kulak zarının onarımı (Timpanoplasti)
 • Orta kulağın ve kemikçiklerinin gözlenmesi
 • Protez yerleştirilmesi (Exploratris timpanotomi, Stapedektomi)
 • Orta kulak ameliyatı (Mastoidektomi, Timpanomastoidektomi)
 • Kulak önü tükrük bezi ameliyatı (Parotidektomi)
 • Çene altı tükrük bezi ameliyatı (Submandibuler gland eksizyonu)
 • Yüz ve boyundan iyi ve kötü huylu kitlelerin çıkarılması ve estetik olarak onarımı
 • Alt ve üst çene kırıklarının onarımı ( Mandibula ve maksilla fraktür onarımı)

Online Randevu Sistemi

Tıbbi Birimlerimizi İnceleyin

Doktorlarımızı Tanıyın

Mikro Sitelerimizi Göz Atın

logo

Open chat