Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 1948

Psikiyatri bölümü ruh sağlığı ve hastalıkları alanında her yaştaki başvurulara poliklinik ortamında hizmet vermektedir.

Temel prensiplerimiz şöyle sıralanabilir:

 • İnsan bedensel, zihinsel ve toplumsal yönleri olan, dünya üzerindeki yaşamın merkezinde yer alan en değerli varlıktır. Bu gerçekten hareketle çalışmalarımızda biyo-psiko-sosyal model uygulanmaktadır.
 • Bebeklikten itibaren herkesin bir birey olduğuna ve eşit haklara sahip olduğuna inanmaktayız.
 • Danışanlarımızı anlamayı esas almaktayız. Anlamak için dinlemenin şart olduğu bilinci ile bizden yardım almaya gelenlerin sorunlarını yeterince süre ayırarak ele almaktayız.
 • Ruhsal sağlığın bozulduğu durumlarda öncelikle doğru tanı koymaya odaklanmaktayız.
 • Tanı amacı ile gerekli olduğu takdirde hastanemizde mevcut olan beyin görüntüleme ve diğer laboratuar yöntemleri kullanılmaktadır.
 • Gerekli terapi yöntemleri uygulanmadan önce danışanlarımızın görüşü/onayı alınmaktadır.
 • İyileşme sürecinde hem psikoterapi hem de ilaç kullanımı birlikte ya da ayrı ayrı uygulanmaktadır.
 • Kalıcı iyilik halini sağlamak amacı ile düzenli aralıklarla görüşmeler yapılmaktadır.

Aşağıdakiler ile sınırlı olmamakla birlikte başlıca ilgi alanlarımız şunlardır:

 • Panik Bozukluk
 • Depresyon (Çökkünlük)
 • Takıntı Hastalığı (Obsesif-Kompulsif Bozukluk)
 • Kaygı Bozukluğu (Anksiyete Bozukluğu)
 • Sınav Kaygısı
 • Fobiler (Korkular)
 • Duygudurum Bozukluğu (İki Uçlu ya da Bipolar Bozukluk)
 • Distimik Bozukluk (Kronikleşen ve bir türlü geçmeyen depresyon)
 • Evlilik Sorunu
 • Cinsel Sorunlar
 • Sigara Bağımlılığı
 • Demans (Bunama, Alzheimer ve diğer tipleri)
Sosyal Medyada Paylaş:

Doktorlar

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE