Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Polikliniği

Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları Polikliniği

Genel Tanıtım

Bölüm Sekreterliği: 0216 554 15 00 | Dahili: 2151 - 2152

Karaciğer, safra yolları, pankreas cerrahisi genel cerrahi branşının bir üst uzmanlık alanıdır.

Genel cerrahinin çok geniş bir alanı kapsaması, her alandaki bilgi birikiminin büyük boyutlara ulaşması, giderek daha fazla sayıda karmaşık ameliyatların yapılır hale gelmesi birçok spesifik çalışma alanının doğmasına neden olmuştur. Genel cerrahi meme-endokrin, kolorektal, gastrointestinal cerrahi, vasküler, hepatopankreatobilier (karaciğer, safrayolları, pankreas) cerrahi alt branşlarına ayrılmıştır. Genel cerrahi eğitiminin üzerine bu alanlarda uzmanlaşmak isteyen cerrahlar bu konularda deneyimli merkezlerde belirli süreler çalışarak bilgi ve becerilerini belli bir alanda yoğunlaştırmaktadırlar. Ülkemizde de sınırlı sayıda merkezde genel cerrahi klinikleri alt branşlara ayrılmışlardır.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi İstanbul Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Genel Cerrahi A.D ait Karaciğer, Pankreas, Safra Yolları  Polikliniği hizmete açılmıştır.

Karaciğer, Safra Kesesi, Pankreas Cerrahisinin Uğraş Alanındaki Hastalıklar:

 • Karaciğer Kanseri
 • Karaciğer Sirozu
 • Hemanjiom
 • Adenom
 • Fokal Noduler Hiperplazi
 • Kist Hidatik
 • Karaciğer Kistleri
 • Karaciğer Apseleri
 • Safra Kesesi Taşları
 • Safra Yolu Taşları
 • Safra Yolu Kanserleri
 • Safra Yolu Darlıkları
 • Safra Kesesi Kanseri
 • Klatskin Tümörü
 • Tıkanma Sarılıkları
 • Pankreas Kanseri
 • Akut Pankreatit
 • Pankreas Psuedokistleri
 • Pankreas Kistleri
Sosyal Medyada Paylaş:

Doktorlar

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE