Çocuk Cerrahisi

Genel Tanıtım

Çocuk Cerrahisi, doğumu takip eden günlerden başlayarak 16 yaşına varıncaya değin, çocuklarda cerrahi girişim gerektiren hastalıkların tanısı ve tedavisi ile ilgilenen Anabilim Dalı’dır. Çocuk Cerrahisi Bölümü; çocukların cerrahi ve ürolojik sorunlarının tanı ve tedavisi ile ilgilenmektedir. Çocukta doğumdan önce bilinen veya doğum sonrası ortaya çıkmış yenidoğan anomalilerinin düzeltilmesi ve takibi ile ameliyatlarında hastanemizin uzman doktorları görev almaktadır. Çocuk Cerrahisi’nde bebeklik döneminden ergenlik dönemine kadar (0-16) yaş çocukla ilgili tüm cerrahi işlemler gerçekleştirmektedir. Çocuk Cerrahisi Bölümü doktorları, çocukların fiziksel tedavileri sırasında psikolojilerini de göz ardı etmeden süreci multidisipliner bir yaklaşımla sürdürmektedirler.
 
Çocuk Cerrahisi Bölümü’nde verilen hizmetler:
 • Doğumsal anomaliler: Özofagus atrezisi (yemek borusunun tıkalı olması), duodenal-jejunal ve ileal atreziler (ince veya kalın bağırsakların tıkalı olması), anal atrezi (anüsün tıkalı olması), ectopia kordis (kalbin vücud dışında olması), omfalosel ve gastroşizis (bağırsakların bir kısmı veya tamamının vücud dışında olması), mesane ekstrofisi (mesanenin vücud dışında olması), Hirschsprung hastalığı (dışkılayamama ile giden doğumsal bir hastalık).
 • Doğumdan başlayarak ortaya çıkan nefes darlığı, ağızdan köpük gelmesi, kusma, kaka yapamama veya kaka kaçırma, idrar yapamama veya idrar kaçırma, kanlı kaka yapma.
 • Doğumdan başlayarak ileriki yaşlarda kasıkta, göbekte ve karında görülebilen fıtıklar (inguinal, umbilikal ve ventral herniler).
 • Bir veya her iki testisin keseye inmemiş olması (inmemiş testis).
 • Torbada veya kasıkta görülen içi su dolu kistler (hidrosel).
 • Torbada ağrılı, kızarık şişlik (akut skrotum ve testis torsiyonu).
 • İdrarını pipisinin altından veya üstünden yapma (hipospadias ve epispadias).
 • Sünnet derisinin yapışık olması (fimozis).
 • Tekrarlayan idrar yolları enfeksiyonuna yol açan böbrek ve idrar yolları hastalıkları (vezikoüreteral reflü, üreteropelvik bileşke darlığı vb) veya taşlar.
 • Göğüs kafesinde doğumsal şekil bozuklukları (pectus carinatum ve excavatum).
 • Göğüs boşluğu ile karın boşluğunu ayıran zarlardaki doğumsal anomaliler (diyafram hernileri).
 • Boyunda eğrilik (torticollis).
 • Boyunda zaman zaman tekrarlayan ağrılı veya ağrısız akıntılı şişlikler (tiroglossal kist ve branchiel kist ve fistüller)ve tiroid hastalıkları.
 • Baş, boyun ve vücudun hemen her yerinde kırmızı ben şeklinde veya yaygın olarak görülebilen hemanjiom olarak adlandırılan iyi huylu tümörler.
 • Karaciğer, dalak, böbrekler, böbrek üstü bezleri, mide, bağırsaklar, mesane gibi organlar başta olmak üzere kitle ile ortaya çıkabilen çocukluk çağı iyi ve kötü huylu tümörleri.
 • Karın ağrısı, yüksek ateş, bulantı, kusma gibi bulgularla seyreden başta apandisit olmak üzere doğumsal veya sonradan ortaya çıkabilen bütün karın içi iltihaplanmalar ve bağırsak düğümlenmeleri.
 • Araç içi veya dışı trafik kazası, yüksekten düşme, çarpma, silahla yaralanma ve benzerleri gibi durumlarda acil veya daha sonra yapılan müdahaleler.
Sosyal Medyada Paylaş:

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE