Uzm. Dr.

Umut KOCABAŞ

Kardiyoloji

Ekokardiyografi (transözafageal eko, 3-boyutlu eko ve strain görüntüleme)

Kalp Yetersizliği

Kardiyoonkoloji

Kardiyak Koroner Yoğun Bakım 

Türk Kardiyoloji Derneği, En Başarılı Genç Kardiyolog İkincilik Ödülü, Mayıs – 2014.

Türk Kardiyoloji Derneği, 30. Ulusal Kongresi, En İyi Sözlü Sunum İkincilik Ödülü, ‘‘Factors Affecting Survival Before and After Heart Transplantation’’, Ekim – 2014. 

European Society of Cardiology (ESC ID: 442038)

European Association of Cardiovascular Imaging

European Association of Heart Failure

European Association of Preventive Cardiology

ESC Council of Cardio-Oncology

Türk Kardiyoloji Derneği (TKD ID: 2449)

European Cardio-Oncology Symposium (ECOS) – Essentials of Cardio-Oncology, Mayıs – Haziran 2020. 

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyak Yoğun Bakım Sertifika Programı. Şubat 2018 – Şubat 2020, Başkent Üniversitesi İstanbul Hastanesi, İstanbul. 

Üç Boyutlu Ekokardiyografi Uygulama Eğitim Programı, 15 – 21 – 22 Aralık 2019, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Strain Ekokardiyografi Uygulama Eğitim Programı, 14 Aralık 2019, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.

Üç Boyutlu Transözafageal Ekokardiyografi Eğitimi, 01 – 31 Aralık 2019, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ekokardiyografi Laboratuvarı, İstanbul.

Hands on Course for 3D Echocardiography, 17 – 19 Ekim 2019, İstanbul.

Türk Kardiyoloji Derneği, Temel İstatistik Eğitimi Kursu, 20 – 23 Ekim 2018, Antalya.

Türk Kardiyoloji Derneği, Makale ve Proje Yazımı Kursu, 20 – 23 Ekim 2018, Antalya.

EACVI Teaching Course for the Heart Imagers of Tomorrow – 20 Ekim 2018, Antalya.

Türk Kardiyoloji Derneği, İstanbul FNH İleri Ekokardiyografi Kursu, 17 Mart 2018, İstanbul.

Türk Kardiyoloji Derneği, Temel Transözafageal Ekokardiyografi Kursu, 05 – 08 Ekim 2017, Antalya.

Türk Kardiyoloji Derneği, Üç Boyutlu Ekokardiyografi Kursu, 05 – 08 Ekim 2017, Antalya.

Üç Boyutlu, Gerçek Zamanlı Ekokardiyografi Görüntüleme Eşliğinde İnvaziv Girişim Uygulamaları Kursu, 07 – 08 Nisan 2017, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ekokardiyografi Laboratuvarı, İstanbul.

İyi Klinik Uygulamaları Eğitim Programı, 30 Nisan – 01 Mayıs 2016, Ege Üniversitesi İlaç Geliştirme – Farmakokinetik Araştırma ve Uygulama Merkezi.

3D Transesophageal Echocardiography Pre-congress Course, XXI. World Congress of Echocardiography and Cardiology, 19 Kasım 2015, İstanbul.

BİLİMSEL YAYINLAR

Kocabaş U, Önsel Türk U. Spontaneous Rupture of the Distal Biceps Tendon As a Rare Finding of Systemic Amyloidosis and Heart Failure with Preserved Ejection Fraction. Balkan Med J. 2020 Jun 10. doi: 10.4274/balkanmedj.galenos.2020.2020.5.67. Online ahead of print.

Kocabaş U, Kıvrak T, Öztekin GMY, Tanık VO, Özdemir IH, Kaya E, Yüce EI, Demir FA, Doğduş M, Altınsoy M, Üstündağ S, Özyurtlu F, Karagöz U, Karakuş A, Urgun ÖD, Sinan ÜY, Mutlu İ, Şen T, Astarcıoğlu MA, Kınık M, Tok ÖÖ, Uygur B, Yeni M, Alan B, Dalgıç O, Sarıtürk S, Altay H, Pehlivanoğlu S. Adherence to guideline-directed medical and device Therapy in outpAtients with heart failure with reduced ejection fraction: ATA study. Anatol J Cardiol. Ahead of Print: AJC-91771 | DOI: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.91771  

Aktoz M, Altay H, Aslanger E, Atalar E, Atar İ, Aytekin V, Baykan AO, Barçın C, Barış N, Boyacı A, Çavuşoğlu Y, Çelik A, Çinier G, Değertekin M, Demircan S, Ergönül Ö, Ertürk M, Erol MK, Görenek B, Gürsoy MO, Hünük B, Kahveci G, Karabay CY, Karaca I, Kayıkçıoğlu M, Keskin M, Kılıç T, KılıçkıranAvcı B, Kırma C, Kocabaş U, Kocakaya D, Küçükoğlu S, Mutlu B, Nalbantgil S, Okuyan E, Okyay K, KaptanÖzen D, Özgül S, Özpelit E, Pirat B, Sert S, Sinan ÜY, Şener YZ, Tatlı E, Tekkeşin Aİ, Tutar E, Ural D, Yıldırımtürk Ö, Yıldızeli B. [Turkish Cardiology Association Consensus Report: COVID-19 Pandemic and Cardiovascular Diseases (May 13, 2020)]. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020 May;48(Suppl 1):1-87. doi: 10.5543/tkda.2020.36713.

Kocabaş U, Sinan ÜY, Aruğaslan E, Kurşun M, Çoner A, Özcan Çelebi Ö, Öztürk C, Dalgıç O, Türkoğlu EI, Kemal HS, Gazi E, Altın C, Zoghi M. Clinical characteristics and in-hospital outcomes of acute decompensated heart failure patients with and without atrial fibrillation. Anatol J Cardiol. 2020 Apr;23(5):260-267. doi: 10.14744/AnatolJCardiol.2020.94884.

Aktoz M, Altay H, Aslanger E, Atalar E, Aytekin V, Baykan AO, Barçın C, Barış N, Boyacı AA, Çavuşoğlu Y, Çelik A, Çinier G, Değertekin M, Ergönül Ö, Ertürk M, Erol MK, Görenek B, Gürsoy MO, Hünük B, Kahveci G, Karabay CY, Karaca I, Kayıkçıoğlu M, Keskin M, Kılıç T, Kırma C, Kocabaş U, Küçükoğlu S, Mutlu B, Nalbantgil S, Okuyan E, Okyay K, Kaptan Özen D, Özgül S, Özpelit E, Pirat B, Sert S, Sinan ÜY, Şener YZ, Tatlı E, Tekkeşin Aİ, Tutar E, Ural D, Yıldırımtürk Ö. [Consensus Report from Turkish Society of Cardiology: COVID-19 and Cardiovascular Diseases. What cardiologists should know. (25th March 2020)]. Turk Kardiyol Dern Ars. 2020 Mar;48(Suppl 1):1-48. doi: 10.5543/tkda.2020.97198. 

Kocabaş U, Özerkan Çakan F. Blood Pressure Control and Associated Factors in the Elderly Hypertensive Patients: Follow-up Data from the Special Hypertensive Outpatient Clinic. EJCM 2020;8(1):21-27. DOI: 10.32596/ejcm.galenos.2020.07.041 

Kocabaş U, Altay H, Eren G, Bakuy V, Küçükaksu DS. Successful management of acute pulmonary embolism complicated with cardiopulmonary shock by implementing point-of-care ultrasonography and extracorporeal membrane oxygenation. Turk Gogus Kalp Damar Cerrahisi Derg. 2020 Jan 23;28(1):215-216. doi: 10.5606/tgkdc.dergisi.2020.18620. eCollection 2020 Jan. 

Kocabaş U, Atalay F, Altay H, Altun A, Pehlivanoğlu S. Acute Coronary Syndrome Associated with Carfilzomib Treatment. Indian J Hematol Blood Transfus (2019) doi:10.1007/s12288-019-01237-z (ahead of print).

Özkalaycı F, Aydın M, Altay H, Kocabaş U, Pehlivanoğlu S. Pericarditis due to an unusual microorganismin an immunocompromised patient. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019;47(6):507-511. doi:10.5543/tkda.2018.51931.

Kocabaş U, Yılmaz Ö, Kurtoğlu V. Diabetic cardiomyopathy: acute and reversible left ventricular systolic dysfunction due to cardiotoxicity of hyperglycaemic hyperosmolar state-a case report†. Eur Heart J Case Rep. 2019;3(2). pii: ytz049. doi:10.1093/ehjcr/ytz049.

Sinan ÜY, Ekmekçi A, Özbay B, Akyıldız Akçay F, Bekar L, Koza Y, Bolat İ, Kocabaş U, Zoghi M. The real-life data of hospitalized patients with heart failure: On behalf of the Journey HF-TR study investigators. Anatol J Cardiol. 2019;21(1):25-30. 

Kocabaş U, Özkalaycı F, Altun A. Sliding hiatal hernia mimicking a left atrial mass. Turk Gogus Kalp Dama 2019;27(1):125-126.

Kocabaş U, Altay H, Işıklar İ, Sarıtaş B, Pehlivanoğlu S. A case of atypical clinical presentation of acute aortic syndrome. Turk Gogus Kalp Dama 2019;27(2):254-256

Kilic S, Kocabas U, Can LH, Yavuzgil O, Çetin M, Zoghi M. Predictive value of CHA2DS2-VASc and CHA2DS2-VASc-HS scores for failed reperfusion after thrombolytic therapy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction. Cardiol J. 2019;26(2):169-175.

Kocabaş U, Kaya E, Soydaş Çınar C. Case Image: Multimodality imaging and histopathological diagnosis of an insidious enemy: cardiac metastasis of malignant melanoma with unknown primary origin. Turk Kardiyol Dern Ars. 2018 Sep;46(6):512. doi: 10.5543/tkda.2018.68091.

Altay H, Kocabaş U, Yıldırımtürk Ö, Özkalaycı F, Sarıtaş B, Pehlivanoğlu S. Reply to the Letter to the Editor: Successful thrombolysis of a subacute prosthetic valve thrombosis with modified ultra-slow thrombolytic therapy. Echocardiography. 2018 Sep;35(9):1488-1489. doi: 10.1111/echo.14107. 

Kocabaş U, Pekçolaklar A. A Giant Pericardial Cyst as a Rare Cause of Shortness of Breath. GKDA Derg. 2018;24(2):82-84. doi:10.5222/GKDAD.2018.80707.

Hasdemir C, Juang JJ, Kose S, Kocabas U, Orman MN, Payzin S, Sahin H, Celen C, Ozcan EE, Chen CJ, Gunduz R, Turan OE, Senol O, Burashnikov E, Antzelevitch C. Coexistence of atrioventricular accessory pathways and drug-induced type 1 Brugada pattern. Pacing Clin Electrophysiol. 2018 Sep;41(9):1078-1092. doi: 10.1111/pace.13414. 

Altay H, Kocabaş U, Yıldırımtürk Ö, Özkalaycı F, Sarıtaş B, Pehlivanoğlu S. Successful thrombolysis of a subacute prosthetic valve thrombosis with modified ultra-slow thrombolytic therapy. Echocardiography. 2018 Aug;35(8):1243-1244. doi:10.1111/echo.14057. 

Kocabas U, Zekican G, Vaiz G, Ozbek N, Conkbayır C. Syncope and right-sided heart failure due to right ventricular outflow tract obstruction by giant sinus of Valsalva aneurysm. Cardiol J. 2018;25(2):281-282. doi: 10.5603/CJ.2018.0037.

Kocabaş U, Özyurtlu F. Giant left ventricular pseudoaneurysm presenting with ventricular tachycardia. Turk J Emerg Med. 2017 Oct 28;18(2):88-89. doi: 10.1016/j.tjem.2017.10.005.

Kilic S, Kocabas U, Can LH, Yavuzgil O, Zoghi M. The Severity of Coronary Arterial Stenosis in Patients With Acute ST-Elevated Myocardial Infarction: A Thrombolytic Therapy Study. Cardiol Res. 2018; 9:11-16.

Kocabaş U, Kaya E, Soydaş Çınar C. Unusual combination of mitral valve prolapse, bicuspid aortic valve, and ventricular septal defect restricted by the tricuspid septal leaflet. Anatol J Cardiol. 2018; 19: E1. 

Kocabas U, Turk UO. Congenital and acquired Lutembacher’s syndrome presenting in two adults. Int J Cardiovasc Acad 2018;4:59-61.

Kocabas U. A ventricular septal defect restricted by the tricuspid septal leaflet and discrete subaortic membrane presenting with high-grade atrioventricular block and syncope.  Turk J Emerg Med 2017; 17: 146e147.

Xu G, Gottschalk BH, Kocabaş U, Baranchuk A. Not All Brugada Electrocardiogram Patterns are Brugada Syndrome or Brugada Phenocopy. Balkan Med J. 2017; 34: 593.

Kocabas U, Hasdemir C, Kaya E, Turkoglu C, Baranchuk A. Brugada syndrome, Brugada phenocopy or none? Ann Noninvasive Electrocardiol 2017; 22: 6.

Kocabas U, Kaya E, Zoghi M. Enterococcus gallinarum endocarditis: high-grade atrioventricular block as a early sign of bioprosthetic aortic valve endocarditis and aortic root abscess. Turk Gogus Kalp Dama 2017; 25(1): 154-155

Kocabas U, Kaya E, Ozerkan F. Profile of infective endocarditis at a tertiary hospital in Turkey: a fifteen-year experience. Turk Gogus Kalp Dama 2017; 25: 52-60.

Kocabas U, Kaya E, Soydas Cinar C. A complicated trilogy: persistent left superior vena cava with hypertrophic cardiomyopathy and atrial septal defect. Echo Res Pract 2016;3: I1–I2.

Kocabas U, Kaya E, Avci G. Novel oral anticoagulants in non-valvular atrial fibrillation: Pharmacological properties, clinical trials, guideline recommendations, new antidote drugs and real-world data. Int J Cardiol Acad 2016; 2: 167–173.

Kocabas U, Kaya E, Akin M. Coronary injection ventriculography: Multiple coronary-cameral fistulas as a rare cause of stable angina pectoris. Int J Cardiol Acad 2016; 2: 68-70.

Kocabaş U, Özyurtlu F, Çöllü B. Life saving collaterals: Right-to-left and left-to-right. EJCM 2015; 03 (2): 24-26. doi: 10.15511/ejcm.15.00224.

Hasdemir C, Payzin S, Kocabas U, Sahin H, Yildirim N, Alp A, Aydin M, Pfeiffer R, Burashnikov E, Wu Y, Antzelevitch C. High prevalence of concealed Brugada syndrome in patients with atrioventricular nodal reentrant tachycardia. Heart Rhythm 2015; 12: 1584-94.

Kocabaş U, Pehlivanoğlu S. Yenilenmiş Kalp Yetersizliği Kılavuzlarının Tedavi Tavsiyelerinde İleri Kalp Yetersizliği Tedavisi. Enar R, editör. İleri Kalp Yetersizliği Karmaşası: Kanıta Dayalı Tanımı, Teşhis Kriterleri ve Tedavi Zorlukları. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2018. p.16-27.

Kocabaş U, Altun A. Aritmili hastanın değerlendirilmesi. Helvacı ŞA, editör. Aritmili Hastaya Güncel Medikal ve Girişimsel Yaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.1-7.

Kocabaş U. Mitokondriyal miyopatiler. Kozan Ö, editör. Kalp. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2019. p.1027–1029.

Kocabaş U. Glikojen depo hastalıkları. Kozan Ö, editör. Kalp. 1. Baskı. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri; 2019. p.1023–1026.

Kocabaş U, Elif İlkay Yüce. Sağ Kalbin Ekokardiyografik Değerlendirilmesi. Edem E, Tekin I, editör. Kardiyolojide Güncel Yaklaşımlar. 1. Baskı. Ankara. Akademisyen Kitabevi; 2019. p.219–234.

Kocabaş U. Kardiyomiyopatiler. Özlü C, Alpay H, editör. Göğüs Ağrısına Multidisipliner Yaklaşım. 1. Baskı. Akademisyen Kitabevi; 2019. p.159–196.

Kocabaş U. Mitraklip Endikasyonlarında Gri Alanlar. Aytekin V, Çalık AN., editör. Kardiyolojide Gri Alanlar. 1. Baskı. Ankara. Akademisyen Kitabevi; 2020. p.145–147. 

ULUSLARARASI KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

U Kocabas, T Kivrak, GMY Oztekin, VO Tanik, Ozdemir I, Kaya E, Yuce EI, Demir FA, Dogdus M, Pehlivanoglu S. ADHERENCE TO GUIDELINE-DIRECTED MEDICAL AND DEVICE THERAPY IN HEART FAILURE WITH REDUCED EJECTION FRACTION. ACC.20 together with World Congress of Cardiology Virtual, 28 – 30 March 2020. Journal of the American College of Cardiology 75 (11 Supplement 1), 748.

Kocabas U, Turk UO. When Popeye had shortness of breath. EuroEcho-Imaging 2019, 23rd Annual Congress of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), 04 – 07 December 2019, Vienna – Austria.

Kocabas U, Altay H, Ozkalayci F, Isiklar I, Pehlivanoglu S. Negative baseline diagnostic imaging does not exclude pulmonary embolism in patients with reccurrent syncope. EuroEcho-Imaging 2019, 23rd Annual Congress of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), 04 – 07 December 2019, Vienna – Austria.

Kocabas U, Hasdemir C. Assesment of total atrial conduction time in patients with atrioventricular nodal reentrant tachycardia with and without drug-induced type 1 Brugada pattern and control subjects. EuroEcho-Imaging 2019, 23rd Annual Congress of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), 04 – 07 December 2019, Vienna – Austria.

Kocabaş U, Altay H, Özkalaycı F, Külah E, Yıldırımtürk Ö, Pehlivanoğlu S. Increased inflammatory state can be a predictive marker for acute kidney injury in acute decompansated heart failure patients with preserved ejection fraction. Heart Failure 2019 and the World Congress on Acute Heart Failure, 25 – 28 May 2019, Athens – Greece.

Bakuy V, Kocabaş U, Altay H, Pehlivanoğlu S, Pashazade E, Mandacı D, Eren G, Küçükaksu DS. Mitral valve reoperation due to hemolytic anemia. 15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 27-30 March 2019, Antalya – Turkey.

Bakuy V, Uğurlu AÖ, Küçüköztaş N, Kocabaş U, Altay H, Pehlivanoğlu S, Pashazade E, Eren G, Küçükaksu DS. Concomitant surgical treatment of timoma and coronary artery disease. 15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 27-30 March 2019, Antalya – Turkey.

Kocabaş U, Küçüköztaş N, Gülmez Ö. Reversible left ventricular systolic dysfunction due to 5-fluorouracil-induced cardiotoxicity. 15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 27-30 March 2019, Antalya – Turkey.

Kocabaş U, Altay H, Bakuy V, Eren G, Küçükaksu DS. Successful management of a patient wıth massive pulmonary embolism complicated with cardiopulmonary shock by implementing extracorporeal membrane oxygenation. 15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 27-30 March 2019, Antalya – Turkey.

Kocabaş U, Atalay F, Altay H, Altun A, Pehlivanoğlu S. Acute coronary syndrome associated with carfilzomib treatment. 15th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 27-30 March 2019, Antalya – Turkey.

Kocabaş U, Özkalaycı F, Altun A. Sliding hiatal hernia mimicking a left atrial mass. EuroEcho-Imaging 2018, 22nd Annual Congress of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), 05 – 08 December 2018, Milan – Italy.

Kocabaş U, Altay H, Işıklar İ, Sarıtaş B, Özkalaycı F, Pehlivanoğlu S. A case of atypical clinical presentation of acute aortic syndrome. EuroEcho-Imaging 2018, 22nd Annual Congress of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), 05 – 08 December 2018, Milan – Italy.

Kocabaş U, Altay H, Yıldırımtürk Ö, Özkalaycı F, Sarıtaş B, Pehlivanoğlu S. Successful thrombolysis of a subacute prosthetic valve thrombosis with modified ultra-slow thrombolytic therapy. EuroEcho-Imaging 2018, 22nd Annual Congress of the European Association of Cardiovascular Imaging (EACVI), 05 – 08 December 2018, Milan – Italy.

Kocabas U, Sinan UY, Arugaslan E, Kursun M, Coner A, Celebi OO, Ozturk C, Dalgic O, Turkoglu I, Kemal HS, Gazi E, Altin C, Zoghi M. Atrial fibrillation and heart failure: double trouble for hospitalized patients with acute decompensated heart failure. Heart Failure 2018 and the World Congress on Acute Heart Failure, 26 – 29 May 2018, Vienna– Austria.

Kocabaş U, Çakan FÖ. Improvement of Blood Pressure Control in a Hypertension Unit: A 5-year Follow-up Study in Elderly Hypertensive Patients. 14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 05 – 08 April 2018, Antalya – Turkey.

Kocabaş U, Çakan FÖ. Demographic and Clinical Features of Elderly Hypertensive Patients. 14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 05 – 08 April 2018, Antalya – Turkey.

Kilic S, Kocabas U, Can LH, Yavuzgil O, Çetin M, Zoghi M. Predictive Value of CHA2DS2-VASC and CHA2DS2-VASC-HS Scores for Failed Reperfusion after Thrombolytic Therapy in Patients with St-elevation Myocardial Infarction. 14th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 05 – 08 April 2018, Antalya – Turkey.

Sinan ÜY, Ekmekçi A, Özbay B, Ayyildiz FA, Bekar L, Koza Y, Bolat İ, Kocabas U, Zoghi M, on behalf of the investigator group. Younger heart failure population with higher in-hospital mortality. Heart Failure 2018 and the World Congress on Acute Heart Failure, 29 April – 02 May 2017, Paris– France.

Kocabaş U, Hasdemir C. A historical electrocardiographic finding: Masquerading bundle branch block. 13rd International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 23 – 26 March 2017, Izmir – Turkey.

Kocabaş U, Kaya E, Çınar CS. Unusual combination of membranous ventricular septal defect restricted by the tricuspit septal leaflet, mitral valve prolapse and congenital bicuspid aortic valve. 13rd International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, 23 – 26 March 2017, Izmir – Turkey.

Kocabas U, Kaya E, Cakan FO. Epidemiology of infective endocarditis in a developing country. EuroPRevent Congress 2016, 14– 16 June 2016, Sophia Antipolis – France.

Kocabas U, Kaya E, Ertugay S, Ozturk P, Engin C, Nalbantgil S, Zoghi M, Yagdi T, Ozbaran M. Is there a heart rate paradox in heart transplantation? Heart Failure Congress 2016 (Featuring the 3rd World Congress on Acute Heart Failure), 21–24 May 2016, Florence–Italy.

Hasdemir C, Sahin H, Duran G, Akhan O, Kocabas U, Payzin S, Aydin M, Antzelevitch C. 12-lead Electrocardiogram Characteristics in Patients with Slow/Fast Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia with and without Drug-Induced Type 1 Brugada Pattern. The Heart Rhythm Society 37th Annual Scientific Sessions 2015, 4–7 May 2015, San Francisco–USA.  

Kaya E, Kocabaş U, Gürgün C, Gürgün A, Çınar CS. Giant left ventricular tumor metastasis causing left ventricular outflow tract obstruction. XXI. World Congress of Echocardiography and Cardiology, 20–22 November 2015, Istanbul–Turkey.

Çınar CS, Kaya E, Kocabaş U, Gürgün C. Fifteen years of follow-up for a pericardial effusion. XXI. World Congress of Echocardiography and Cardiology, 20–22 November 2015, Istanbul–Turkey.

Kocabaş U, Kaya E, Hasdemir C. Premature ventricular contraction (PVC) induced cardiomyopathy with multiple prolapse of cardiac valves. XXI. World Congress of Echocardiography and Cardiology, 20–22 November 2015, Istanbul–Turkey.

Hasdemir C, Payzin S, Kocabas U, Sahin H, Yildirim N, Alp A, Aydin M, Pfeiffer R, Burashnikov E, Wu Y, Antzelevitch C. Co-existence of Atrioventricular Nodal Reentrant Tachycardia and Brugada Syndrome. The Heart Rhythm Society 36th Annual Scientific Sessions 2015, 13–15 May 2015, Boston–USA.

Hasdemir C, Ulger Z, Ozdogan O, Kilic S, Kocabas U, Payzin S, Antzelevitch C. Flecainide is Effective in Reversing Tachycardia-Induced Cardiomyopathy Associated with Andersen-Tawil Syndrome. The Heart Rhythm Society 36th Annual Scientific Sessions 2015, 13–15 May 2015, Boston–USA.

Kaya E, Kocabaş U, Akın M. A Rare Synergy in Hypertension: Bilateral Renal Artery Stenosis and Polycystic Kidney Disease. International Congress of the European Society for Cardiovascular and Endovascular Surgery (ESCVS), 26–29 March 2015, Istanbul–Turkey.

Kılıç S, Kocabaş U, Yavuzgil O, Can LH, Zoghi M. The Severity of Infarct Related Artery and Extent of Coronary Artery Disease in Patients with Acute STEMI : Is STEMI really caused by non-critic stenosis? European  Atherosclerosis Society (EAS) Congress, 22–25 March 2015, Glasgow–Scotland.

Avcı G, Kocabaş U, Kaya E, Kılıç S, Nalbantgil S, Zoghi M, Ertugay S, Engin Ç, Yağdı T, Özbaran M. Preoperative hemodynamic and echocardiographic predictors of right ventricular failure after left ventricular asist device implantation. European Society of Cardiology (ESC) Congress, 30 Aug – 3 Sep 2014, Barcelona–Spain.

 

ULUSAL KONGRELERDE SUNULAN BİLDİRİLER

Kocabaş U, Kıvrak T, Yılmaz Öztekin GM, Tanık VO, Özdemir İ, Kaya E, Yüce Eİ, Avcı Demir F, Doğduş M, Pehlivanoğlu S. Adherence to guideline-directed medical and device therapy in heart failure with reduced ejection fraction: ATA study. 35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 03-06 Ekim 2019, Antalya.

Kocabaş U, Altınsoy M, Üstündağ S, Özyurtlu F, Karagöz U, Karakuş A, Urgun ÖD, Sinan ÜY, Mutlu İ, Pehlivanoğlu S. The real - life rate of use of target doses in the treatment of heart failure with reduced ejection fraction: Results from the ATA study. 35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 03-06 Ekim 2019, Antalya.

Kocabaş U, Şen T, Astarcıoğlu MA, Kınık M, Tok ÖÖ, Uygur B, Yeni M, Alan B, Dalgıç O, Pehlivanoğlu S. Clinical characteristics of patients with chronic heart failure with reduced ejection fraction according to the ATA study. 35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 03-06 Ekim 2019, Antalya.

Türk UÖ, Türk BG, Kocabaş U. Sacubitril/valsartan associated angioedema: First recorded non-black case from real life. 35. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 03-06 Ekim 2019, Antalya.

Kocabaş U. A giant pericardial cyst as a rare cause of shotness of breath. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 05-08 Ekim 2017, Antalya. 

Kocabaş U, Özyurtlu F, Çöllü B. Giant left ventricular pseudoaneurysm presenting with ventricular tachycardia. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 05-08 Ekim 2017, Antalya.

Kocabaş U. A ventricular septal defect restricted by the tricuspid septal leaflet and discrete subaortic membrane  presenting with high-grade atrioventricular block and syncope. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 05-08 Ekim 2017, Antalya.

Kocabaş U, Zekican G, Vaiz G, Özbek N, Conkbayır C. Syncope and  right-sided heart failure due to right ventricular outflow tract obstruction by giant sinus of Valsalva aneurysm. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 05-08 Ekim 2017, Antalya.

Kocabaş U, Vaiz G, Zekican G, Bayraktaroğlu S. Two cases with persistent left superior vena cava with absence of right superior vena cava. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 05-08 Ekim 2017, Antalya.

Kocabaş U, Yılmaz Ö, Kurtoğlu V. A young man with reversible diabetic cardiomyopathy associated with hyperosmolar hyperglycaemic state. 33. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 05-08 Ekim 2017, Antalya.

Kaya E, Kocabaş U, Çınar CS. The relationship between chronotropic incompetence and coronary slow flow phenomenon. Türk Kardiyoloji Derneği 3. Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 03-06 Mart 2016 – Girne, K.K.T.C.

Kocabaş U, Kaya E, Çınar CS. A complicated trilogy: hypertrophic cardiomyopathy, persistent left superior vena cava and atrial septal defect together. Türk Kardiyoloji Derneği 3. Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 03-06 Mart 2016 – Girne, K.K.T.C.

Kaya E, Kocabaş U, Çınar CS. 3D Imaging of an Insidious Enemy: Malignant Melanoma in Heart with Unknown Primary Origin. 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2015, Antalya.

Kocabaş U, Kaya E, Ertugay S, Öztürk P, Engin Ç, Nalbantgil S, Zoghi M, Yağdı T, Özbaran M. The Effect of Obesity on Mortality in Heart Transplant Patients. 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2015.

Kocabaş U, Kaya E, Ertugay S, Öztürk P, Engin Ç, Nalbantgil S, Zoghi M, Yağdı T, Özbaran M. The impact of pre-transplant bundle brunch block on mortality in patients with heart transplant: From one heart to another. 31. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 22-25 Ekim 2015.

Avcı G, Kocabaş U, Kaya E, Kurşun M, Mutlu İ, Kaya E, Huseynov R, Kayıkçıoğlu M. An adult Gaucher case: a  rare etiology of restrictive cardiomyopathy. Türk Kardiyoloji Derneği II. Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 5-8 Mart 2015 – Girne, K.K.T.C.

Kocabaş U, Kaya E, Avcı G, Kurşun M, Mutlu İ, Kaya E, Huseynov R, Akın M. Coronary injection ventriculography: Multipl coronary-cameral fistulas as a rare cause of stable angina pectoris. Türk Kardiyoloji Derneği II. Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 5-8 Mart 2015 – Girne, K.K.T.C.

Kocabaş U, Kaya E, Kurşun M, Mutlu İ, Kaya E, Huseynov R, Avcı G, Nalbantgil S. Lutembacher Syndrome: Congenital or acquired? Türk Kardiyoloji Derneği II. Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 5-8 Mart 2015 – Girne, K.K.T.C.

Kocabaş U, Kaya E, Kurşun M, Avcı G, Mutlu İ, Kaya E, Huseynov R, Kayıkçıoğlu M. Dronedarone tedavisi başlandıktan sonra akut böbrek yetmezliği gelişen idiyopatik pulmoner arteriyel hipertansiyonlu olgu. Türk Kardiyoloji Derneği II. Kardiyoloji Bahar Güncellemesi, 5-8 Mart 2015 – Girne, K.K.T.C.

Kaya E, Kocabaş U, Zoghi M, Nalbantgil S, Ertugay S, Engin Ç, Yağdı T, Özbaran M. Factors Affecting Survival Before and After Heart Transplantation. 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya. 

Kocabaş U, Kaya E, Kaya E, Huseynov R, Vuran Ö, Hasdemir C, Türkoğlu C. Cardiac arrest due to propafenone overdose and full recovery: Brugada Syndrome or Brugada Phenocopy? 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya.

Kılıç S, Yağmur B, Mutlu İ, Kocabaş U, Kemal HS, Yıldırım AGŞ, Zeybek B, Kayıkçıoğlu M. Nefes darlığı yakınması gebelik fizyolojisine bağlandığı için atlanan fatal seyirli bir pulmoner hipertansiyon olgusu. 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya.

Kaya E, Kocabaş U, Avcı G, Kurşun M, Mutlu İ, Yüce Eİ, Çınar C, Akın M. A Rare Cause of Myocardial Ischemia: Coronary to Pulmonary Arterial Fistula and Successful Closure by Percutaneus Transcatheter Approach. 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya.

Kocabaş U, Kaya E, Mutlu İ, Vuran Ö, Avcı G, Kaya E, Huseynov R, Oğuz E, Zoghi M. Bioprosthetic Aortic Valve Endocarditis: Complete Heart Block as a Sign of Perivalvular Aortic Root Abscess. 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya.

Kocabaş U, Kaya E, Kaya E, Avcı G, Kurşun M, Nalbantgil S. Masquerade of Cardiology: A remarkable ECG. 30. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 23-26 Ekim 2014, Antalya.

Kocabaş U, Kaya E, Nalbantgil S. Bridge to Transplantation - A Case of Left Ventricular Asist Device (LVAD) Implantation in End Stage Heart Failure. İstanbul Academy 2013-Tackling Advanced Heart Failure: Mechanical Circulatory Support & Transplantation, 15-16 November 2013 – İstanbul.

Kocabaş U, Kaya E, Gürgün C, Çınar CS. Cardiovascular System Effects Of Anti-personnel Agents. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya.

Kocabaş U, Kaya E, Çakan FÖ. Microbiological profile, echocardiographic characteristics and early results of infective endocarditis: a review of 194 cases at a tertiary care center in Turkey. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya.

Kocabaş U, Kaya E, Çakan FÖ. Epidemiological, Clinical Characteristics and Predisposing Factors of Infective Endocarditis: A review of 194 cases. 29. Uluslararası Katılımlı Türk Kardiyoloji Kongresi, 26-29 Ekim 2013, Antalya.

Umut Kocabaş. Radyoterapiye Bağlı Kardiyotoksisite ve Hemşirelik Yönetimi. Türk Kardiyoloji Derneği KardiyoOnkoloji İstanbul Toplantısı. 23 Kasım 2019, İstanbul–Türkiye (Davetli konuşmacı).     

Umut Kocabaş. Kanser hastalarında kalp yetersizliği ve yönetimi. Türk Kardiyoloji Derneği 35. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 03–06 Ekim 2019, Antalya–Türkiye (Davetli konuşmacı).

Umut Kocabaş, Seçkin Pehlivanoğlu. Kardiyologlar İçin Yoğun Bakım Kursu: Akut Dekompanse Kalp Yetersizliğinde Tedavi Yaklaşımları. Kardiyovasküler Akademi Kongresi, 18 – 22 Eylül 2019, Bafra–K.K.T.C. (Kurs Eğitmeni)

Umut Kocabaş. Kardiyomiyotoksisite Tanısında Ekokardiyografi. Türk Kardiyoloji Derneği 6. Kardiyobahar Güncelleme Toplantısı, 07–10 Mart 2019, Girne–K.K.T.C. (Davetli konuşmacı).

Umut Kocabaş. Kardiyotoksisite Açısından Riskli Hastanın Belirlenmesi. Türk Kardiyoloji Derneği 6. Kardiyobahar Güncelleme Toplantısı, 07–10 Mart 2019, Girne–K.K.T.C. (Davetli konuşmacı).

Umut Kocabaş. KardiyoOnkolojide Nadir Görülen Hastalıklar ve İleri Görüntüleme Teknikleri. Kardiyoonkoloji’de Yenilikler Toplantısı, 21–22 Aralık 2018, Edirne–Türkiye (Panelist).

Umut Kocabaş. Klinik pratikte zor akla gelen kardiyovasküler ilaç yan etkileri. Türk Kardiyoloji Derneği 34. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 20–23 Ekim 2018, Antalya–Türkiye (Davetli konuşmacı).

Umut Kocabaş. Tüm yönleriyle koroner anatomi ve fizyoloji: Bildiğimizi sandığımız alan MRG, fonksiyonel MRG. Kardiyovasküler Akademi Kongresi, 21–24 Eylül 2017, Girne– K.K.T.C. (Davetli konuşmacı).

Sosyal Medyada Paylaş:

 

#Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

#EvdeKal Biz Geliriz

Koronavirüs'e Karşı Yanınızdayız
 

Geçirdiğimiz bu zorlu günlerde
'Online Doktor Görüşmesi' ve
'Evde Sağlık Hizmetlerimiz'
ile yanınızdayız.

 

DETAYLI İNCELE