Deneyim

2018 – 2018 Özel Çekmeköy Dentgroup ADSP

2018 – Halen Başkent Üniversitesi İstanbul SUAM

Eğitim

2013 Ege Üniversitesi / Diş Hekimliği / Yüksek Lisans

2017 İzmir Katip Çelebi Üniversitesi / Periodontoloji / Uzmanlık

Cerrahi ve cerrahi olmayan periodontal tedaviler.

Mukogingival cerrahiler.

İmplant ve sinüs cerrahleri.

MAKALELER

Gingival crevicular fluid semaphorin 4D and peptidylarginine deiminase‐2 levels in periodontal health and disease Gözde Veyisoğlu, Levent Savran, Figen Narin, Huriye Erbak Yılmaz, Candeğer Avşar, Mehmet Sağlam

Effect of intracanal diode laser application and low-level laser therapy on CGRP change. Hakan Arslan, Serhat Köseoğlu, Ezgi Doğanay Yildiz, Taner Arabaci, Levent Savran, Dursun Anıl Yildiz, Gözde Veyisoğlu

SÖZLÜ SUNUMLAR

Çekim Endikasyonu Konulmuş Periodontal Hastalıklı Dişlerin Daimi Splint Tedavisiyle Rehabilitasyonu Sözel Bildiri / Periodontoloji Fadime KAYA DADAŞ , Gözde VEYİSOĞLU , Abdullah Seçkin ERTUĞRUL

Periodontal Olarak Sağlıklı, Gingivitisli ve Kronik Periodontitisli Bireylerde Serum Ve Dişeti Oluğu Sıvısındaki Semaforin 4d, Peptidilarginine Deiminaz 2 ve Matriks Metalloproteinaz 8 Seviyelerinin Belirlenmesi Gözde Veyisoğlu , Levent Savran, Figen Narin , Huriye Erbak Yılmaz , Candeğer Avşar , Mehmet Sağlam

Klorheksidin ve Esansiyel Yağ Ağız Gargaralarının Human Beta-Defensin2 (hBD2) ve Cathelicidin (LL-37) Tükürük Seviyeleri Üzerine Etkisi Mustafa Cihan Yavuz , Gözde Veyisoğlu , Levent Savran , Mehmet Sağlam, Serhat Köseoğlu

A retrospective cbct assessment of septum and mucosal thickening of maxillary sinus from a sinus augmentation perspective. Kağan Deniz, Gözde Veyisoğlu

POSTER SUNUMLARI

Okluzal Travma, İleri Periapikal Lezyon ve Horizontal Kök Kırığı Bulgularının Eşlik Ettiği Vakada Rejeneratif Periodontal Tedavinin Uygulanması: Bir Vaka Sunumu;Abdullah Seçkin Ertuğrul, Gözde Veyisoğlu, Ece Avcı

Restoration Of Maxillary Central Tooth Using CAD/CAM Ti-Based Ceramic Abutment, Özlem Çölgeçen, Maryam Rahimkhani, Gözde Veyisoğlu

Sosyal Medyada Paylaş:

 

Kanser Tarama

Check Up Paketleri
 

Kanser iyileştirebilir bir hastalıktır,
iyileşme oranı kanserin erken teşhisi 
ve tedavisi ile doğru orantılıdır.
 

 

DETAYLI İNCELE

 

 

Online Hizmetler

İstanbul Başkent Hastanesi
 

Web sitemiz üzerinden online
formları kullanarak tüm taleplerinizi
bize çok kısa sürede iletebilirsiniz.
 

 

DETAYLI İNCELE